Alma Talent Events

Författare: Jonny Hägg

Retorik för kvinnor: 5 konkreta tips

Kvinnor skiljer sig från män på ett flertal sätt, och förmedlar i regel information på ett olikt sätt i jämförelse med män. I den här artikeln ger vi handfasta råd som lämpar sig väl för kvinnor som vill bli bättre på att tala och framföra åsikter framför en större publik.

Vi vill även poängtera att kvinnor är lika intelligenta samt retoriskt kunniga som män, och män har dessutom retoriska tillkortakommanden i jämförelse med kvinnor.

Kortfattat: 5 tips för retorik till kvinnor

 1. Tänk på att du har ett egenvärde; lägg oron åt sidan.
 2. Förbered dig väl; en påläst föreläsare inger auktoritet.
 3. Ta inspiration av kvinnliga förebilder; om andra kvinnor kan så kan även du.
 4. Andas djupt; extra syretillförsel ger en lugnande effekt.
 5. Var bestämd; kvinnor måste vara mer dominanta.

Nedan går vi igenom de kriterier som nämnts ovan i större detalj.

 

1. Tänk på att du är unik

Det kan vara stressigt att stå framför en stor mängd åhörare och föreläsa, hur påläst och retoriskt skicklig du än är. Att känna oro inför att tala publikt är förvisso en rädsla som delas av såväl kvinnor som män, och för att överkomma oron ska du lägga vikt vid att du har ett unikt värde.

 

2. Var påläst

Det finns fortfarande personer som tror att män har en bättre inlärningsförmåga i jämförelse med kvinnor. Du ska dock inte vara extra bra påläst för att blidka ignoranta personer, utan för att maximera möjligheten att åhörarna lär sig någonting unikt tack vare ditt föredrag.

Mer specifikt ska du lära dig allt inom det givna ämnesområdet, för att kunna bemöta alla tänkbara motfrågor. Kvinnor som är pålästa inger förtroende och auktoritet, och det märker både du och åhörarna.

Utöver en väl underbyggd presentation kan även en kurs i retorik vara en bra idé för att du ska kunna föreläsa på ett bättre sätt.

 

3. Ta inspiration av kvinnliga förebilder

Enligt en studie som publicerats av Journal of Social Psychology presterar kvinnor som tittat på bilder föreställandes starka kvinnor, såsom Theresa May och Michelle Obama, bättre i jämförelse med kvinnor som inte följde samma procedur innan sitt föredrag.

Även om undersökningseffekten (studieobjekten kan ha blivit påverkade av den extra uppmärksamhet som medgavs) kan ha spelat in är det fullt möjligt att kvinnor som tar inspiration av andra starka kvinnor vinner retoriska fördelar.

Du har allt att vinna av att ta del av detta tips, och med lite tur kanske du blir en framtida förebild för andra kvinnor? På ThtougtCo kan du läsa mer om retoriktips som starka kvinnor använder sig av, från 80-talet fram till idag. Det finns även många svenska kvinnliga entreprenörer som är goda förebilder för alla framtida och nutida företagare.

 

4. Slappna av

Alla är nervösa innan ett föredrag, såväl kvinnor som män. Som kvinna är det viktigt att du tar ett par djupa andetag innan du gör entré på scenen. En ökad syretillförsel innebär att känslor av både ångest och rädsla minskar, vilket ger dig en stor fördel i när du ska hålla ett föredrag.

 

5. Var bestämd

Kvinnor är sällan lika dominanta som män. Kvinnor uttrycker sig ofta i ordalag såsom ”jag känner att”, eller ”jag vill bara säga det här”. Dessa uttryck används i regel för att kvinnor inte vill verka för dominanta och självsäkra, samt för att en rädsla för att ha fel ofta infinner sig.

Kvinnor har ingen anledning att vara mindre dominanta och självsäkra i jämförelse med män. Kvinnor gör därför rätt i att använda mer bestämda ordalag, istället för ”jag känner att” använd mer raka ordalag såsom ”det är faktiskt så” eller ”så här är det”.

I videon nedan beskriver Jennie Wannfors vikten av att man måste ha ett gott självförtroende för att kunna bli en bra föreläsare:

Vad är blockchain? (Och hur påverkas finansbranschen)

Blockchain, eller ”blockkedja”, är en databas som innehåller information på samma sätt som en bok innehåller sidor som bidrar med kunskap. När vi bryter ner ordet block och kedja är det lätt att förstå konceptet; många små block lagrar en stor mängd information, som bildar en blockkedja.

 

Hur fungerar en blockchain-transaktion?

Transaktioner som genomförs med hjälp av blockkedjor har många i regel många intressenter. Om du ska köpa en brödrost på El-Giganten är det inte enbart hemelektronikkedjan du handlar med, utan även ett logistikföretag, en bank samt en fabrik som deltar i distributionsledet.

Information som flödar via en klassisk distributionskedja tar sig fram på ett ineffektivt sätt. Varje intressent har en egen databas som i bästa fall, men långtifrån alltid, samverkar med de andra intressenternas databaser. Blockchain, som är ett decentraliserat system, är i färd med att konkurrera ut dagens centraliserade distributionssystem.

Blockchain är framtidens teknologi; för det första har alla intressenter tillgång till exakt samma information, vilket medger effektivitetsfördelar. För det andra är Blockchain säkrare än dagens system då hela kedjan är starkt krypterad, och för det tredje kan ingen av de intressenter som medverkar i transaktionen manipulera den information som existerar i kedjan på ett lika enkelt sätt, vilket bidrar till säkerhetsfördelar.

 

Hur påverkar blockchain finansvärlden?

Blockchaintekniken är behjälplig vid ekonomiska transaktioner mellan banker, vid aktiehandel, som säkerhetslösning vid transaktioner samt vid revisioner. Blockchain är dock fortfarande under utveckling, och systemet har än så länge inte implementerats på bred front inom finansvärlden.

Blockchain erbjuder följande fördelar vid finansiellt arbete:

 

1. Blockchain medger enklare och billigare transaktioner

Vid de tillfällen ett flertal banker samarbetar i en blockkedja bidrar den obrytbara kedjan till att alla intressenter får rätt information på rätt plats, och vid rätt tillfälle. Tack vare det kan transaktionstiden minska. Utöver det krävs enbart en samlad databas, vilket innebär att kostnaden för att föra över pengar kan minska.

En traditionell transaktion som sker över landsgränser kostar i regel 5 – 20 % av överföringsbeloppet, medan en transaktion som nyttjar blockchainteknik vanligtvis kostar 2 – 3 % av överföringsbeloppet.

 

2. Blockchain medger säkrare transaktioner

Digitala säkerhetstjänster såsom Bank-ID och andra typer av tvåstegsverifikationssystem är kompetenta, men blockchain är än mer säkert. Transaktioner som genomförs via en blockkedja är säkrare då alla intressenter kan verifieras per automatik, samt då man inte behöver avslöja sin riktiga identitet.

Det finns dock ett stort problem. Dessa säkerhetsfördelar existerar bara i teorin, då inga större blockchainsystem för överföringar traditionella valutor finns tillgängliga. Men med både tur och hårt arbete kan ett innovativt företag, som kanske återfinns på 33-listan, mycket väl lyckas införa ett kompetent system för detta ändamål.

 

 

Blockchain förenklar vid revisioner

Ekonomiska revisioner är förknippade med en stor mängd pappersarbete, men då blockchain samlar all information i kedjan minskar pappersarbetet samtidigt som revisionsarbetet förenklas, då samtliga revisorer kan ta del av samma underlag.

Revisionerna kan även bli mer träffsäkra då fler personer får chans att dubbelkolla siffrorna.

 

Läs mer: Här listas 5 mäktiga och svenska företagsledare.

 

Hur kompletterar AI blockchain?

Som Investopedia förtydligar är blockchain ett decentraliserat system som medger säkra och snabba transaktioner. När blockchain kompletteras med AI-funktionalitet agerar blockchain verktyg, medan AI likställs vid en hjärna som analyserar informationen i blockkedjan och klarar av att ta svåra beslut i realtid.

AI kan även effektivisera de transaktioner som utförs via blockchainteknik, samt förhindra bedrägeriförsök på ett mer effektivt sätt. Svenska Betterwealth, som korats som ett nyskapande företag på 33-listan, arbetar med AI-teknik för att kunna hjälpa svenska konsumenter att ta bättre ekonomiska beslut.

Vad får en investment banker i lön?

En person som arbetar inom investment banking tjänar i genomsnitt 600 000 kronor per år. Ingångslönen är i många fall något lägre, samtidigt som erfarna investment bankers ofta tjänar uppemot 1.6 miljoner kronor per år när de får en mer senior roll.

Du ska dock ha i åtanke att svenska investment bankers som tjänar mycket pengar måste betala en marginalskatt på 50 % såvida årslönen överstiger 504 000 kronor.

 

Vad gör en investment banker?

En investment bankers främsta uppgift är att tjäna pengar åt sina klienter, och detta genom att investera klienternas kapital i bland annat aktier eller i bolag. Investment bankers kan även sälja sina klientens aktier mot en förutsatt procentuell ersättning, för att tjäna mer pengar.

Investment bankers är även behjälpliga vid bolagsdelningar och fusioner, där de kan bidra med rådgivning mot en förutbestämd ersättning.

 

Vem kan arbeta som investment banker?

För att arbeta som investment banker måste du i regel ha en kandidatexamen i ekonomi. Du ska även vara stresstålig samt ha förmåga att fatta snabba beslut. Det är även ett måste att du har en god affärsetik, vilket är extra viktigt i finansbranschen där ett flertal banker straffats för pengatvätt.

 

Hur kan en investment banker påverka sin lön?

Alla investment bankers har en grundlön, vars storlek bland annat påverkas av din utbildningsnivå, kompetens, erfarenhet samt vilken arbetsplats du tjänstgör på. En investment bankers lön består även av signeringsbonusar, klumpbonusar samt årsbonusar, vilka vi pratar mer om nedan.

Signeringsbonus: Denna bonus får du såvida du tecknar ett nytt avtal med en befintlig kund eller tecknar ett avtal med en ny klient. Att teckna avtal med större och mer inflytelserika kunder ger dig en större bonus.

Klumpbonus: Klumpbonusar delas ofta ut i samband med sommarsemestern, och alla anställda får i regel ta del av exakt samma summa pengar. Om arbetsplatsen är liten har du en större förmåga att påverka klumpbonusens belopp.

Årsbonus: Årsbonusar delas nästan alltid ut i början av januari. Det belopp du får ta del av återspeglar i regel en procentuell andel av din årslön. Utöver det kan även din position inom företaget samt dina prestationer under året vara av vikt i samband med att ditt årsbonusbelopp räknas fram.

 

Läs mer: Så påverkar blockchain finansbranschen.

 

Hur kan du tjäna mer pengar som investment banker?

Investment bankers som tjänar mycket pengar är duktiga på att arbeta i projekt. De har även en god analyseringsförmåga samt en god social kompetens. Utöver detta är detaljkunskaper gällande att utföra ekonomiska analyser av stor vikt när det kommer till att tjäna mycket pengar.

Det är också viktigt att du hittar en bra tjänst hos ett innovativt företag som verkar inom finansbranschen. Det som påverkar din lön i högst utsträckning är dock din förmåga att samarbeta, kommunicera samt att slutföra dina projekt i tid.

Utöver detta är gott rykte inom branschen samt bra retoriska färdigheter viktiga inom detta yrke, och för att få detta måste du arbeta hårt och länge.

Vad är 33-listan? (Och viktiga företag som vunnit)

33-listan tas fram av tidningarna Affärsvärlden samt Ny Teknik, och belyser framstående, nystartade och innovativa företag som verkar i Sverige. Listan grundades år 2008, och idén om att skapa en årlig innovationslista kom från den amerikanska onlinepublikationen Red Herring, där en reporter på Ny teknik hade arbetat.

I den här artikeln uppmärksammar vi 5 svenska företag som är extra innovationsrika.

 

Innovativa svenska organisationer

 1. Betterwealth: Erbjuder en plattform för AI-investeringar.
 2. BLB Industries: Tillverkar och säljer 3D-skrivare.
 3. Cake: Utvecklar elmotorcyklar.
 4. Chromaway: Verkar i kryptobranschen.
 5. Einride: Utvecklar självkörande lastbilar.

Nedan pratar vi mer om de företag som nämns ovan i större detalj.

 

5 innovativa företag på 33 listan

 

1. Betterwealth

 • Vad gör de: Erbjuder en investeringstjänst online.
 • Ort: Malmö och London.
 • Grundades: 2016.
 • Antal anställda: 7.
 • Årlig omsättning: 0 kronor (plattformen är nylanserad).
 • Riskkapital: 23 miljoner kronor.

Betterwealth är en nystartad onlineplattform för investeringar som nyttjar maskininlärning för att kunna rådgiva svenska sparare. Tack vare att AI-teknik nyttjas förblir den ekonomiska rådgivningen oberoende, och grundarna påtalar att de automatiserade investeringsbesluten är välgrundade samt hållbara över tid.

De påpekar även att alla investeringar är riskfyllda, vilket innebär att en monetär vinst aldrig kan garanteras.

 

2. BLB Industries

 • Vad gör de: 3d-skrivare, modell större.
 • Ort: Värnamo.
 • Grundades: 2015.
 • Antal anställda: 5.
 • Årlig omsättning: 4.8 miljoner kronor.
 • Riskkapital: 0 kronor.

BLB Industries tillverkar och utvecklar snabba och framförallt stora 3D-skrivare, som är populära hos storföretag. Sedan starten år 2015 har många viktiga kontrakt tecknats. BLB tillverkar exempelvis specialemballage åt flygplanstillverkaren Airbus, som är tillverkade med hjälp av skogsbaserad biomassa.

En av de största framgångsfaktorerna är att 3D-skrivarna är snabba, och det möjliggörs tack vare att BLB använder granulat i stället för filament i samband med att utskrifterna utförs. I skrivande stund är den maximala utstriftshastigheten 40 kilo per timme.

 

3. Cake

 • Vad gör de: Elmotorcyklar.
 • Ort: Stockholm.
 • Grundades: 2015.
 • Antal anställda: 18.
 • Årlig omsättning: 5 miljoner kronor.
 • Riskkapital: 58 miljoner kronor.

Motorcykelföretaget Cake ska enligt ägarna, familjen Ytterborn, i framtiden tillverka elmotorcyklarnas Land Rover. Grundaren Stefan Ytterborn är en mäktig svensk företagsledare som tidigare drivit bolaget Poc, som tillverkar skyddsutrustning för cykling och skidåkning.

Den första av företagets elmotorcyklar, Kalk, ska efterträdas av tre nya modeller, varav Cake är en av dessa. Cake utvecklar alla elmotorcyklar från grunden, inklusive den programvara som används, och det huvudsakliga målet är att företaget ska lyckas sälja över 70 000 fordon om året om 10 år.

 

4. Chromaway

 • Vad gör de: Verkar inom kryptobranschen.
 • Ort: Stockholm.
 • Grundades: 2014.
 • Antal anställda: 40.
 • Årlig omsättning: 1.6 miljoner kronor.
 • Riskkapital: 135 miljoner kronor.

Chromaway är ett blockkedjeföretag som grundat Chromia; en plattform som ska täppa till olika kryptovalutors tillkortakommanden, däribland Ethereum. Även om omsättningen i skrivande stund är blygsam tror investerarna på företaget, vilket riskkapitalinsatserna på 135 miljoner kronor det senaste året vittnar om.

De personer som investerar i företaget köper digitala enheter vid namn ”tokens”, som antingen stiger eller sjunker i värde beroende på om Chromaways produkter blir efterfrågade eller inte, skriver NyTeknik.

 

Läs mer: 4 banker som fäl för penningtvätt.

 

5. Einride

 • Vad gör de: Utvecklar en elektrisk, självkörande lastbil.
 • Ort: Stockholm och Göteborg.
 • Grundades: 2016.
 • Antal anställda: 50.
 • Årlig omsättning: 1.5 miljoner kronor.
 • Riskkapital: Okänt.

Einride har återfunnits på 33-listan vid två tillfällen, 2018 och 2019. Företaget utvecklar bland annat ellastbilen T-pod som är hyttlös, fjärrstyrd och automatiserad. Einrides senaste innovationsobjekt är lastbilen T-log, som ska klara av att frakta timmer på ett säkert och resurseffektivt sätt.

Att företaget numera har tillstånd att provköra fordonen på allmän väg är ytterligare ett bevis på att Einride är på god väg att lyckas med sina projekt.

4 framgångsrika och internationella entreprenörer

Det finns ett flertal kända entreprenörer i världen, och i denna artikel pratar vi mer om fyra av dessa. Världens mest framgångsrika entreprenörer består bland annat av teknikdraken Steve Jobs, men även den för många svenskar okända Andrew Carnegie, som investerade smart och blev dåtidens rikaste man.

Följande internationella entreprenörer är (eller har varit) extra framgångsrika.

 

4 entreprenörer som lyckats

 1. Andrew Carnegie: Var en framgångsrik investerare.
 2. Steve Jobs: Grundade och var vd för Apple.
 3. Henry Ford: Grundade och var vd för Ford.
 4. Mark Zuckerberg: Grundade och är vd för Facebook.

Som du märker finns det inga kvinnliga entreprenörer i listan. Även om många kvinnor är duktiga entreprenörer är det fortfarande män som är mest lyckosamma gällande att tjäna mycket pengar.

Nedan pratar vi mer om de entreprenörer som nämnts ovan i större detalj.

 

Läs mer: Här listas 5 kvinnliga entreprenörer som lyckats.

 

1. Andrew Carnegie

 • Ålder: 83 år (Dog 11 augusti år 1919)
 • Födelseort: Dunfermline, Skottland.
 • Nisch: Investeringar.
 • Förmögenhet: Cirka 3 biljarder (justerat för inflation)

Andrew Carnegie växte upp fattigt i ett enkelt och litet hus i Skottland. När risken för svält var överhängande flyttade han och resten av familjen till Pennsylvania, USA. Han tog ett jobb som textilarbetare, steg i graderna och blev därefter en investerare, en framgångsrik sådan.

Carnegie investerade först i en bilfirma och år efter år gjorde han nya och än mer lyckosamma investeringar, bland annat i stål- och oljenäringen. När Carnegie gick i pension var han världens rikaste man, och hans erbjudande om att köpa Filippinerna från Spanien för 20 miljoner dollar talas det fortfarande om i finanskretsar, trots att Spanien vägrade sälja den dåvarande kolonin.

 

2. Steve Jobs

 • Ålder: 56 år (dog 5 augusti år 2011)
 • Födelseort: San Francisco, USA.
 • Nisch: Datorteknik.
 • Förmögenhet: 61 miljarder kronor.

Steve Jobs inledde sin karriär hos datorföretaget Atari, men han ville mer. Steve sa upp sig och grundade Apple, som numera är ett av världens mest innovativa företag. Apple var dock inte lyckosamt från första början, det var först efter att produktkategorierna iPhone och iPod lanserats som de stora pengarna började flödade in.

Med hans tighta polotröja och sina lågt skurna jeans blev han en teknikikon som sent kommer att glömmas. Efter Jobs bortgång tog logistikexperten Tim Cook över som vd för Apple.

 

3. Henry Ford

 • Ålder: 83 år (dog 7 april år 1947)
 • Födelseort: Michigan, USA.
 • Nisch: Fordonstillverkning.
 • Förmögenhet: 11 miljarder kronor.

Bondsonen Henry Ford led av dyslexi i hela sitt liv, och var därför ofta tvungen att repetera arbetsmoment flera gånger om innan lyckades. Det var förmodligen hans förmåga att aldrig ge upp som var framgångsreceptet för Ford som inledde sin karriär på en torrdocka, men hans intresse för fordon fick honom att byta bransch.

Ford lärde känna Thomas Edison, och tillsammans skapade de två typer av bilar. Men Ford var inte nöjd. Han vill stå på egna ben, så han grundade Detroit Automobile Company, som dock aldrig blev lyckosamt. Efter ett par ytterligare misslyckanden grundade Henry ”Ford Motor Company”, som numera är en av världens största biltillverkare.

 

4. Mark Zuckerberg

 • Ålder: 36 år.
 • Födelseort: New York, USA.
 • Nisch: Sociala Medier.
 • Förmögenhet: 6.8 biljarder kronor.

Mark Zuckerberg skapade Facebook i sin studentkorridor i samband med att han pluggade på Harvard. Enligt envisa rykten ska Zuckerberg ha stulit idén om att skapa ett globalt, socialt nätverk från en klasskamrat, men enligt Zuckerberg själv tog han enbart inspiration från ett likvärdigt projekt.

Facebook blev snabbt en stor succé, redan det första året strömmade en miljon användare in till tjänsten. Strax därefter växte Facebook ytterligare, mycket tack vare stadiga monetära infusioner från diverse investmentbolag.

Facebook är idag ett av världens mest välkända företag; dels för att användarantalet är enormt och dels för att de ägnar sig åt modern marknadsföring, främst riktade annonser, som är en stor inkomstkälla för plattformen.

5 kvinnliga entreprenörer som lyckats

I den här artikeln uppmärksammar vi fem kvinnliga entreprenörer som lyckats väl inom sina respektive branscher, såsom mode, tv och musik. De är även kompetenta när det kommer till moderna marknadsföringsprinciper. Det är ett viktigt kunskapsområde inom den entreprenöriella grenen.

 

5 framstående kvinnliga entreprenörer

 1. Beyoncé Knowles: En världskänd musikartist som driver flera modeföretag.
 2. Oprah Winfrey: Amerikansk tv-personlighet som driver flera företag.
 3. Kylie Jenner: Amerikansk tv-personlighet som driver flera hudvårdsföretag.
 4. Rihanna: En världskänd musikartist som äger flera modeföretag.
 5. Denise Coates: Grundade spelbolaget Bet365.

Nedan talar vi mer om de kvinnliga entreprenörer som precis nämnts i större detalj.

 

1. Beyoncé Knowles

 • Företag: Ivy Park och House of Deréon.
 • Ålder: 38 år.
 • Förmögenhet: 4 miljarder kronor.

Den amerikanska sångerskan Beyoncé kan mer än att bara sjunga, hon är även en stor och välkänd entreprenör. Hon både äger och driver klädföretagen House of Deréon samt Ivy Park, och trots hennes entreprenöriella framgångar är hon fortfarande en av världens mest populära musikartister.

2. Oprah Winfrey

 • Företag: Harbo Productions och The Oprah Winfrey Network.
 • Ålder: 66 år.
 • Förmögenhet: 26 miljarder kronor.

Oprah Winfrey driver bland annat produktionsbolaget Harpo Productions, tv-nätverket The Oprah Winfrey Network och utöver det driver hon en ledarskapsskola för kvinnor. Men hon har inte alltid varit framgångsrik. Hon växte upp fattigt och inledde sin karriär som nyhetspresentatör.

Efter att hon fått en egen talk show blev hon förmögen nog att grunda de företag som nämns ovan. Hon skänker även stora belopp till välgörenhet med jämna mellanrum, och betraktas som en stor inspirationskälla för alla kvinnor.

 

3. Kylie Jenner

 • Företag: Kylie Cosmetics och Kylie Skin.
 • Ålder: 23 år.
 • Förmögenhet: 10 miljarder kronor.

Tv-personligheten Kylie Jenner har använt sin karisma och entreprenörsanda för att skapa två innovativa företag: Kylie Cosmetics och Kylie Skin. Enligt onlinepublikationen Entrepreneur växer hennes två företag i rekordtakt, vilket innebär att hennes förmögenhet har potential att växa än mer i framtiden.

 

4. Rihanna

 • Företag: Fenty Beauty, Fenty Skin and Savage x Fenty
 • Ålder: 32 år.
 • Förmögenhet: 6 miljarder kronor.

Robyn Fenty, som är mer känd som musikartisten Rihanna, har en gedigen entreprenöranda. Utöver hennes sångkarriär har hon startat upp tre skönhets- och hudvårdsföretag vid namn Fenty Beauty, Fenty Skin och Savage x Fenty. Hon har även ett nära samarbete med både Givenchy och Dior.

 

Läs mer: Här listas världens 6 mest innovativa företag.

 

5. Denise Coates

 • Företag: Bet365
 • Ålder: 52 år.
 • Förmögenhet: 95 miljarder kronor.

Denise Coates grundade spelbolaget Bet365. Inledningsvis var hon tvungen att ta ett lån på cirka 200 miljoner kronor från Bank of Scotland för att kunna finansiera företaget, men den krediten var aldrig i fara då Bet365 numera är ett av världens största bettingbolag.

5 mäktiga och svenska företagsledare

I den här artikeln presenterar vi fem svenska företagsledare som lämnat stora avtryck efter sig. Många av de ledarfigurer som nämns nedan har arbetat på innovativa företag, såsom Spotify, Ikea och Volvo.

Följande fem svenska företagsledare har varit, eller är fortfarande inflytelserika.

 

5 mäktiga företagsledare i Sverige

 1. Ingvar Kamprad: Grundade IKEA.
 2. Percy Barnevik: Drev ABB under många år.
 3. PG Gyllenhammar: Volvos starka man under 20 års tid.
 4. Ivar Kreuger: En svensk byggmogul.
 5. Daniel Ek: Grundare och vd för Spotify.

Nedan talar vi mer om de ledargestalter som nämnts ovan. Vi vill även påpeka att det finns många kvinnliga entreprenörer som lyckats väl.

 

1. Ingvar Kamprad

Ingvar Kamprad grundade som 17-åring IKEA, i den lilla småländska byn Älmhult, och hans resa som storföretagare inleddes i garaget, vari han började sälja billiga möbler i platta paket. Kamprad var under sina år som företagare både enkel och sparsam, vilket är två motton som fortfarande anammas inom IKEA:s företagskultur.

Tack vare Kamprads innovationsrikedom är IKEA numera ett multinationellt storföretag med över 230 varuhus som är belägna i 34 länder.

 

2. Percy Barnevik

År 1980 påbörjande Percy Barnevik sin tjänst som VD för ASEA, som åtta år senare bildade ABB vid en företagsfusion. ABB är numera en multinationell verkstadskoncern med över 144 000 medarbetare, vilket de har Barneviks starka och strategiska ledarskap att tacka för.

Barnevik verkade för att ABB skulle ha det lilla företagets marknadsnärhet, men samtidigt storföretagets resurser. Dessa faktorer innebar att ABB kunde ta del av stordriftsfördelar samtidigt som företaget alltid befann sig nära kunderna.

 

3. PG Gyllenhammar

Pehr Gyllenhammar upprättade två bilfabriker i Kalmar, och var Volvos starke man mellan 1971 och 1993. Han tillämpade ett Tayloristiskt arbetssätt vid produktionen, vilket innebar att löpande band-principen ersattes med arbetslag som byggde bilen från ax till limpa.

PG var alltid populär bland arbetarna, så även i media. Tack vare alla PG:s mediala utspel samt hans lite säregna sätt att styra Volvo har han blivit folkkär. Han har till och med röstats fram som Sveriges mest populära person.

 

4. Ivar Kreuger

Ivar Kreuger, som senare kom att bli kallad för ”Tändstickskungen”, inledde sin karriär med att grunda byggföretaget Kreuger & Toll Byggnads AB. Tack vare hans goda investeringsförmåga lyckades han skapa ett stort imperium av tändsticksfabriker, som vid 20-talets slut stod för merparten av världens tändsticksproduktion.

Börskraschen i New York år 1929 bidrog dock till ekonomiska problem för hans företag, vilket tog hårt på Ivar som tog sitt liv cirka tre år senare.

 

5. Daniel Ek

Daniel Ek är en svensk innovatör och grundare av streamingtjänsten Spotify. Som 16-åring sökte han arbete på Google, men där fick han ingen tjänst. Som revansch hade han som mål att skapa en bättre sökmotor. Sökmotorn blev inte bättre än Googles dito, men bra nog för att köpas upp av Yahoo.

Daniel har även tjänstgjort som vd för fildelningstjänsten uTorrent, och han har dessutom varit en ledargestalt inom annonsnätverket TradeDoubler. År 2006 grundade han Spotify, som numera är en av världens mest populära streamingtjänster för musik.

Tanken med Spotify var att den rådande fildelningstrenden skulle brytas med hjälp av en modern musikplattform med ett stort utbud, och nu, snart 15 år senare, kan vi slutleda att han lyckats med den prestationen.

6 sätt att bedriva modern marknadsföring

Digitaliseringen är allt mer påtaglig, och som en konsekvens av det måste nästan alla företag förändra sina marknadsföringsrutiner för att kunna fortsätta vara lyckosamma. Bland moderna marknadsföringsmetoder inkluderas.

 

6 moderna marknadsföringsmetoder

 1. SEO: Konsten att synas i sökmotorer. Denna punkt är extra viktig.
 2. Social media marketing: Konsten att ta plats på sociala medie-plattformar.
 3. Betald annonsering (Google Ads): Gör så du alltid syns först i sökmotorerna.
 4. Content marketing: Unikt innehåll som vinner förtroende hos en specifik målgrupp.
 5. Sponsring: Betala för att synas genom att sponsra en person eller ett event.
 6. B2B marketing: Företag samverkar med andra företag online, men mål att båda ska gagnas.

I texten nedan går vi igenom samtliga punkter som nämns ovan i större detalj.

 

1. SEO

SEO är ett engelskt begrepp som betyder Search Engine Optimization, och den svenska termen lyder sökmotorsoptimering. En webbsida som är sökmotorsoptimerad bidrar till att rätt personer besöker din webbsida, att många personer besöker din webbsida samt att din webbsida återfinns högt upp bland Googles sökresultat.

Metarobotar från sökmotorer likt Google, Bing och DuckDuckGo söker kontinuerligt igenom alla webbplatser, inklusive din. Om de automatiserade robotarna märker av att din webbsida innehåller material av bra kvalitet, rätt typ av material samt att webbsidan har en välgrundad länkstrategi rankar den högre bland sökmotorsresultaten.

Det är en bra idé att använda sig av en SEO-byrå om du vill öka sin synlighet på Google, som är både ett av världens mest innovativa företag såväl som webbens mest använda sökmotor.

 

2. Social media marketing

Social media marketing, eller SMM, innebär att du köper annonsplatser på digitala plattformar såsom Facebook, Instagram eller LinkedIn, med mål att öka din synlighet. I många fall kan du anpassa dina annonser mot specifika målgrupper, såsom män mellan 20 och 25 år som bor i en storstad.

 

 

3. Betald annonsering

Med Google Ads kan du synas på bland annat webbsidor, på Youtube eller i Googles sökmotor såvida du betalar en förutbestämd avgift. Du kan antingen betala för varje besökare som tar sig till din webbsida, alternativt välja att betala varje gång annonsen visas upp för en potentiell besökare.

Precis som med med social media marketing är det lätt att målgruppsanpassa annonskampanjen, vilket innebär att det främst är personer som är intresserade av ditt företag som får ta del av annonserna.

 

4. Content marketing

Content marketing, eller innehållsmarknadsföring, syftar på att du använder dig av en smart strategi för att attrahera rätt målgrupp. En content marketing-kampanj ska inkludera innehåll som kunden vill ta del av. Innehållet ska även vara publicerat vid rätt tidpunkt, på rätt sätt och i den kanal vari målgruppen befinner sig.

Innehållsmarknadsföring sker alltid på mottagarens villkor. Det betyder att du alltid måste anpassa dig till den plattform där målgruppen finns såsom webben, Facebook eller LinkedIn.

 

5. Sponsring

Sponsring är en form av associationsmarknadsföring där ditt varumärke exempelvis förknippas med en person eller en tillställning. För att nämna ett exempel har den svenska artisten Zara Larsson, som är en stark kvinnlig innovatör, sponsrats av den kinesiska tekniktillverkaren Huawei.

Ett av delmålen med att sponsra en kändis är att mottagaren ska betrakta ditt varumärke som lika beundransvärt som kändisen, vilket höjer ditt varumärkes status.

 

6. B2B marketing

B2B marketing, eller Business to Business-marknadsföring sker mellan två företag, medan B2C-marknadsföring uppstår när ett företag säljer en produkt till en kund. B2B marketing kräver dock ett tydligare kundfokus, en högre produktkunskap och en längre beslutsprocess i jämförelse med B2C-marknadsföring.

Enligt nya rön vill B2B-kunder endast ha en begränsad kontakt med säljare, och för att lyckas med det är det vara en bra idé att exempelvis starta en e-handel, vari andra företag kan köpa produkter på ett effektivt sätt.

4 banker som dömts för penningtvätt

Ett flertal av världens största banker har ägnat sig åt penningtvätt, däribland BNP Paribas och Deutsche Bank. Utöver det har även banker som verkar i Sverige tvättat pengar, såsom Swedbank och SEB. I listan nedan sammanfattar vi fyra ikoniska pengatvättskandaler.

 

4 banker som tvättat pengar

 1. BNP Paribas: Tvättade pengar i Kina.
 2. Deutsche Bank: Tvättade pengar i Ryssland.
 3. Swedbank: Tvättade pengar i Baltikum.
 4. SEB: Tvättade pengar i Baltikum.

 

1. BNP Paribas

Den franska banken BNP Paribas dömdes år 2020 för att ha tvättat pengar i Kina, och detta på grund av att de inte meddelat den kinesiska regeringen i samband med att misstänksamma transaktioner genomförts. Det totala bötesbeloppet var 4 miljoner kronor, vilket var en jämförelsevis mild dom.

 

Läs mer: Så mycket tjänar du som investment banker.

 

2. Deutsche Bank

Den tyska banken Deutsche Bank fick år 2015 betala över 600 miljoner dollar för att ha tvättat pengar. Pengatvätten utfördes med hjälp av stora aktietransaktioner, med mål att svarta pengar skulle bli vita.

Då samtliga aktieaffärer utförts i dollar involverades amerikanska myndigheter, och som en konsekvens av det blev bötesbeloppet extra stort. Bankaffärer i Ryssland samt Baltikum är alltid förknippade med en stor risk, förtydligar DW.com.

 

3. Swedbank

Uppdrag Granskning avslöjade år 2019 att Swedbank tvättat pengar i Baltikum under cirka 10 års tid. Sammanlagt slussade Swedbank 40 miljarder kronor mellan både egna konton samt andra bankers konton. Strax efter avslöjandet fick en av Sveriges mest mäktiga företagsledare, den dåvarande vd:n Birgitte Bonnessen, sparken.

Finansinspektionen meddelade år 2020 att Swedbank inte utfört tillräckligt effektiva åtgärder för att stävja penningtvätt, trots att flera interna och externa rapporter pekat på att penningtvätt föregick.

Finansinspektionens dom var både hård och tydlig; Swedbank fick betala 4 miljarder kronor för att ha brustit i sina rutiner. Swedbank kommenterade att beslutet var rimligt, och påpekade samtidigt att de skulle agera skyndsamt för att stärka upp sina processer för att motverka penningtvätt.

 

4. SEB

SEB hävdar att penningtvätt är ett globalt problem, men trots det är det en bra idé att själva inte ägna sig åt penningtvätt. I början av 2020 var SEB tvungna att betala en sanktionsavgift på en miljard kronor till Finansinspektionen då en av SEB:s dotterbanker medverkat till penningtvätt i Baltikum.

SEB:s problematik gällande penningtvättsanklagelser fortsatte på hösten år 2020, då amerikanska storbanker anklagat SEB för att ha slussat 8,2 miljarder kronor via bankens estniska filial, med mål att tvätta illegalt förvärvade pengar.

Världens 6 mest innovativa företag

Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, Samsung och Huawei är välkända, så även sex av världens mest innovativa organisationer. Företag som är innovativa är särskilt duktiga på att skapa produkter som kunderna vill ha, de är även kompetenta när det kommer till både marknadsföring samt till att skapa en innovativ företagskultur.

Följande företag klassades som mest innovativa år 2020 enligt Forbes.

 

De 6 mest innovativa organisationerna

 1. Apple: Ett teknikföretag som är kända för bla. iPad och iPhone.
 2. Alphabet: Googles moderbolag.
 3. Amazon: En global e-handelsjätte.
 4. Microsoft: En amerikansk mjuk- och hårdvarutillverkare.
 5. Samsung: En Sydkoreansk tekniktillverkare.
 6. Huawei: En kinesisk teknikjätte.

Nedan talar vi mer om samtliga företag som nämnts ovan i större detalj.

 

1. Apple

Apple har en lönsamhet på cirka 58 miljarder dollar varje kvartal, och det är främst iPad-enheterna samt iPhone-modellerna som har varit de största försäljningssuccéerna genom åren. Appbutiken ”App Store” även en stor inkomstkälla för teknikföretaget.

En av företagets grundare, Steve Jobs, beskrivs som en hård, bestämd och intelligent man som format företaget till ett världsledande teknikföretag. Han hade tydliga visioner om att företagskulturen skulle främja innovation, samt att de produkter som togs fram skulle förenkla kundernas vardag.

Apples tänk gällande att sälja lättbegripliga teknikprodukter har gått hem, vilket deras förstaplats i innovationslistan vittnar om.

 

2. Alphabet

Google arbetar efter åtta innovationspelare där bland annat ”tänk stort men börja smått”, ”innovation ska ske långsamt”, ”leta efter nya idéer överallt” och ”dela med dig av allt du kan” är några av de ledord som format företaget i störst utsträckning.

Aplphabet grundades av Larry Page och Sergey Brin, och är ett amerikanskt holdingbolag där Google och samtliga av dess webbaserade underbolag inkluderas. Vi vill även påpeka att många av de mest innovativa inhemska företagen återfinns på 33-listan.

 

3. Amazon

Den amerikanska e-handelsjätten Amazon har bland annat skapat den digitala röstassistenten Alexa. De förfogar även över den populära tilläggstjänsten Prime, och är även kända för att ha skapat en enkel och funktionell webbplattform för e-handel.

Utöver detta är företagets egenutvecklade e-bokläsare Kindle populär, men den största inkomstposten står fortfarande försäljningen av molntjänster för. Amazon Web Services, eller A.W.S., bidrar till 56 % av företagets intäkter. Amazon ligger dock inte i framkant när det kommer till blockchain inom finansvärlden.

Det är även värt att nämna att Amazon numera återfinns i Sverige via Amazon.se.

 

 

4. Microsoft

Microsofts nuvarande vd, Satya Nadella, tog över efter Steve Ballmer år 2014 och har gjort stor succé. De traditionella vinstmaskinerna Windows och Office är mer populära än någonsin, och utöver det lanserar Microsoft en ny spelkonsol år 2020 vid namn Xbox Series X.

Spelkonsolen är tydligt sammankopplad med Windows 10, och målet är att samtliga av de produkter som Microsoft erbjuder ska fungera sömlöst, oavsett vilket operativsystem som används. Denna taktik har än så länge varit lyckosam, inte minst då Microsoft numera beskrivs som minst lika innovativa i jämförelse med Apple.

 

5. Samsung

Den sydkoreanska teknikjätten Samsung är ett av världens mest innovativa företag. Under de senaste åren har Samsung storsatsat på att bredda deras IoT (Internet of Things)-sortiment, och därmed utfört stora satsningar på att förbättra företagets system för AI-inlärning.

Ett stort fokus har även lagts på e-hälsa, även om kärnverksamheten fortfarande består av att tillverka tv-apparater, surfplattor och telefoner.

 

6. Huawei

Kinesiska Huawei är innovativa, och har tagit fram ett flertal populära produkter under år 2020, däribland telefonen Huawei P30 Pro. Företaget motarbetas dock av ett flertal västländer, såsom USA, Frankrike och Sverige, som anklagar Huawei för att ha täta band Kinas regering.

Huawei kan dock inte ansvara för andra länders inställningar till företaget, utan kan enbart fokusera på att producera högkvalitativa produkter. Huawei erbjuder likvärdiga produkter som de västerländska teknikföretagen, men till ett betydligt lägre pris i jämförelse med exempelvis Apple samt Samsung.

Om Huawei fortsätter att innovera på ett likvärdigt sätt även i framtiden kan de stiga ytterligare på listan.

Rulla till toppen