Innovation

Event inom bank och finans 2021 | Spännande happenings!

Trots att pandemin fortfarande har varit en stor del av vår vardag under 2021 har olika bank- och finansevent kunnat hållas, även om de har skett digitalt. I år har eventen till och med kanske varit ännu mer intressant eftersom pandemin har haft stor påverkan på just bank- och finanssektorn.

Olika bank- och finansevent 2021:

 • Sustainable Finance Stockholm
 • Finansdagen 2021 av PwC
 • SVD Banksummit
 • Hållbara finanser

Sustainable Finance Stockholm

Har blivit framskjuten flera gånger på grund av pandemin men planeras nu att hållas 7:e oktober, i Citykonferensen i Stockholm. Det är ett heldagsevent.

Sustainable Finance Stockholm är en konferens som riktar sig till dig som arbetar med affärer, personalfrågor, affärsutveckling, kommunikation och marknadsföring i bank, försäkring och finans eller som en investment banker.

Konferensens tema är grön och hållbar ekonomi och syftet är att branschen ska komma överens om hur de kan gå vidare med detta. Dagen kommer att vara fullspäckad med intressanta föreläsningar och föredrag, och dagen är uppdelad i två olika teman.

På förmiddagen diskuteras analyser och frågeställningar om hur långt det hållbara arbetet inom finansvärlden verkligen har kommit och hållbarhetschefer från olika banker får berätta hur de arbetar med detta.

Eftermiddagen kommer att ha ett fokus på EU:s arbete med hållbar finansiering.

Finansdagen 2021 av PwC

Finansdagen 2021 av PwC hölls som ett digitalt event tisdagen den 16:e mars, och bjöd på en halvdag för dig som arbetar inom den finansiella sektorn. Årets tema var trender i finansbranschen.

Branschen står inför ett paradigmskifte och många tror att finansbranschen aldrig kommer att bli sig lik igen efter denna pandemi, utan att världen kommer att vara förändrar, på gott och på ont. Det här var något som diskuterades mycket under eventet och många samtal och diskussioner om trender och omvärldsfaktorer genomfördes.

Något som hade stort fokus var självklart hållbar och grön finans, något som alla de stora bolagen inom sektorn idag har insett är ett måste att arbeta med.

En trend som vi har sett som växande och som vi saknade på Finansdagen var så kallade P2P tjänster. Något vi hoppas kunna få se mer av på Finansdagen 2022.

SVD Banksummit

SVD Banksummit planeras att äga rum den 9:e september 2021 i Stockholm. Även detta kommer att vara ett heldagsevent där förmiddagen är gemensam medan du på eftermiddagen kan välja mellan två olika spår.

Precis som de flesta andra bank- och finansevent 2021 ligger här ett stor fokus på vilken utveckling och vilka lärdomar branschen har fått sig under det senaste turbulenta året. När världen sakta nu börjar att återhämta sig står vi inte inför frågan ifall branschen har förändrats, utan hur den har förändrats.

Under förmiddagen kommer eventet att präglas av ett makroekonomiskt fokus, där aktuella och kommande utmaningar i så väl Sverige som EU kommer att diskuteras. På eftermiddagen kan du välja mellan kundrelationer, digitalisering och innovation eller åtgärder mot penningtvätt och finansiell brottslighet.

Det första spåret och kundrelationer, digitalisering och innovation kommer att handla mycket om exempelvis hur kunden kan vara i fokus i en digitalisering och hur framtiden ser ut.

Företag inom branschen som mycket länge har varit väldigt digitaliserade är företag som erbjuder lån utan säkerhet med låg ränta där allting har skett digitalt under många år. Därför kan vi bara hoppas att företag som Brixo, Svea ekonomi och Marginalen Bank kommer att vara där för att inspirera.

Hållbara finanser

Hållbara finanser var ett digitalt event som hölls 19e april 2021. Även här var ett stort fokus på vad som kommer att ske post-corona och framför allt vilka investeringstrender vi kommer att se.

Här diskuterades även implementeringen av EU:s taxonomi och vad det kan innebära för dig och dina kollegor inom branschen. Det talades också om vägen till Agenda 2030 och vad Parisavtalet har för innebörd. Självklart diskuterades allting ur ett grönt och hållbart perspektiv.

Missade du årets konferens kommer du att få en ny chans nästa år, men då med ett annat tema.

Vad är blockchain & så påverkas finansvärlden!

Blockchain, eller ”blockkedja”, är en databas som innehåller information på samma sätt som en bok innehåller sidor som bidrar med kunskap. När vi bryter ner ordet block och kedja är det lätt att förstå konceptet; många små block lagrar en stor mängd information, som bildar en blockkedja.

 

Hur fungerar en blockchain-transaktion?

Transaktioner som genomförs med hjälp av blockkedjor har många i regel många intressenter. Om du ska köpa en brödrost på El-Giganten är det inte enbart hemelektronikkedjan du handlar med, utan även ett logistikföretag, en bank samt en fabrik som deltar i distributionsledet.

Information som flödar via en klassisk distributionskedja tar sig fram på ett ineffektivt sätt. Varje intressent har en egen databas som i bästa fall, men långtifrån alltid, samverkar med de andra intressenternas databaser. Blockchain, som är ett decentraliserat system, är i färd med att konkurrera ut dagens centraliserade distributionssystem.

Blockchain är framtidens teknologi; för det första har alla intressenter tillgång till exakt samma information, vilket medger effektivitetsfördelar. För det andra är Blockchain säkrare än dagens system då hela kedjan är starkt krypterad, och för det tredje kan ingen av de intressenter som medverkar i transaktionen manipulera den information som existerar i kedjan på ett lika enkelt sätt, vilket bidrar till säkerhetsfördelar.

 

Hur påverkar blockchain finansvärlden?

Blockchaintekniken är behjälplig vid ekonomiska transaktioner mellan banker, vid aktiehandel, som säkerhetslösning vid transaktioner samt vid revisioner. Blockchain är dock fortfarande under utveckling, och systemet har än så länge inte implementerats på bred front inom finansvärlden.

Blockchain erbjuder följande fördelar vid finansiellt arbete:

 

1. Blockchain medger enklare och billigare transaktioner

Vid de tillfällen ett flertal banker samarbetar i en blockkedja bidrar den obrytbara kedjan till att alla intressenter får rätt information på rätt plats, och vid rätt tillfälle. Tack vare det kan transaktionstiden minska. Utöver det krävs enbart en samlad databas, vilket innebär att kostnaden för att föra över pengar kan minska.

En traditionell transaktion som sker över landsgränser kostar i regel 5 – 20 % av överföringsbeloppet, medan en transaktion som nyttjar blockchainteknik vanligtvis kostar 2 – 3 % av överföringsbeloppet.

 

2. Blockchain medger säkrare transaktioner

Digitala säkerhetstjänster såsom Bank-ID och andra typer av tvåstegsverifikationssystem är kompetenta, men blockchain är än mer säkert. Transaktioner som genomförs via en blockkedja är säkrare då alla intressenter kan verifieras per automatik, samt då man inte behöver avslöja sin riktiga identitet.

Det finns dock ett stort problem. Dessa säkerhetsfördelar existerar bara i teorin, då inga större blockchainsystem för överföringar traditionella valutor finns tillgängliga. Men med både tur och hårt arbete kan ett innovativt företag, som kanske återfinns på 33-listan, mycket väl lyckas införa ett kompetent system för detta ändamål.

 

 

Blockchain förenklar vid revisioner

Ekonomiska revisioner är förknippade med en stor mängd pappersarbete, men då blockchain samlar all information i kedjan minskar pappersarbetet samtidigt som revisionsarbetet förenklas, då samtliga revisorer kan ta del av samma underlag.

Revisionerna kan även bli mer träffsäkra då fler personer får chans att dubbelkolla siffrorna.

 

Läs mer: Här listas 5 mäktiga och svenska företagsledare.

 

Hur kompletterar AI blockchain?

Som Investopedia förtydligar är blockchain ett decentraliserat system som medger säkra och snabba transaktioner. När blockchain kompletteras med AI-funktionalitet agerar blockchain verktyg, medan AI likställs vid en hjärna som analyserar informationen i blockkedjan och klarar av att ta svåra beslut i realtid.

AI kan även effektivisera de transaktioner som utförs via blockchainteknik, samt förhindra bedrägeriförsök på ett mer effektivt sätt. Svenska Betterwealth, som korats som ett nyskapande företag på 33-listan, arbetar med AI-teknik för att kunna hjälpa svenska konsumenter att ta bättre ekonomiska beslut.

33 listan » Vad är det och vilka företag är med?

33-listan tas fram av tidningarna Affärsvärlden samt Ny Teknik, och belyser framstående, nystartade och innovativa företag som verkar i Sverige. Listan grundades år 2008, och idén om att skapa en årlig innovationslista kom från den amerikanska onlinepublikationen Red Herring, där en reporter på Ny teknik hade arbetat.

I den här artikeln uppmärksammar vi 5 svenska företag som är extra innovationsrika.

 

Innovativa svenska organisationer

 1. Betterwealth: Erbjuder en plattform för AI-investeringar.
 2. BLB Industries: Tillverkar och säljer 3D-skrivare.
 3. Cake: Utvecklar elmotorcyklar.
 4. Chromaway: Verkar i kryptobranschen.
 5. Einride: Utvecklar självkörande lastbilar.

Nedan pratar vi mer om de företag som nämns ovan i större detalj.

 

5 innovativa företag på 33 listan

 

1. Betterwealth

 • Vad gör de: Erbjuder en investeringstjänst online.
 • Ort: Malmö och London.
 • Grundades: 2016.
 • Antal anställda: 7.
 • Årlig omsättning: 0 kronor (plattformen är nylanserad).
 • Riskkapital: 23 miljoner kronor.

Betterwealth är en nystartad onlineplattform för investeringar som nyttjar maskininlärning för att kunna rådgiva svenska sparare. Tack vare att AI-teknik nyttjas förblir den ekonomiska rådgivningen oberoende, och grundarna påtalar att de automatiserade investeringsbesluten är välgrundade samt hållbara över tid.

De påpekar även att alla investeringar är riskfyllda, vilket innebär att en monetär vinst aldrig kan garanteras.

 

2. BLB Industries

 • Vad gör de: 3d-skrivare, modell större.
 • Ort: Värnamo.
 • Grundades: 2015.
 • Antal anställda: 5.
 • Årlig omsättning: 4.8 miljoner kronor.
 • Riskkapital: 0 kronor.

BLB Industries tillverkar och utvecklar snabba och framförallt stora 3D-skrivare, som är populära hos storföretag. Sedan starten år 2015 har många viktiga kontrakt tecknats. BLB tillverkar exempelvis specialemballage åt flygplanstillverkaren Airbus, som är tillverkade med hjälp av skogsbaserad biomassa.

En av de största framgångsfaktorerna är att 3D-skrivarna är snabba, och det möjliggörs tack vare att BLB använder granulat i stället för filament i samband med att utskrifterna utförs. I skrivande stund är den maximala utstriftshastigheten 40 kilo per timme.

 

3. Cake

 • Vad gör de: Elmotorcyklar.
 • Ort: Stockholm.
 • Grundades: 2015.
 • Antal anställda: 18.
 • Årlig omsättning: 5 miljoner kronor.
 • Riskkapital: 58 miljoner kronor.

Motorcykelföretaget Cake ska enligt ägarna, familjen Ytterborn, i framtiden tillverka elmotorcyklarnas Land Rover. Grundaren Stefan Ytterborn är en mäktig svensk företagsledare som tidigare drivit bolaget Poc, som tillverkar skyddsutrustning för cykling och skidåkning.

Den första av företagets elmotorcyklar, Kalk, ska efterträdas av tre nya modeller, varav Cake är en av dessa. Cake utvecklar alla elmotorcyklar från grunden, inklusive den programvara som används, och det huvudsakliga målet är att företaget ska lyckas sälja över 70 000 fordon om året om 10 år.

 

4. Chromaway

 • Vad gör de: Verkar inom kryptobranschen.
 • Ort: Stockholm.
 • Grundades: 2014.
 • Antal anställda: 40.
 • Årlig omsättning: 1.6 miljoner kronor.
 • Riskkapital: 135 miljoner kronor.

Chromaway är ett blockkedjeföretag som grundat Chromia; en plattform som ska täppa till olika kryptovalutors tillkortakommanden, däribland Ethereum. Även om omsättningen i skrivande stund är blygsam tror investerarna på företaget, vilket riskkapitalinsatserna på 135 miljoner kronor det senaste året vittnar om.

De personer som investerar i företaget köper digitala enheter vid namn ”tokens”, som antingen stiger eller sjunker i värde beroende på om Chromaways produkter blir efterfrågade eller inte, skriver NyTeknik.

 

Läs mer: 4 banker som fäl för penningtvätt.

 

5. Einride

 • Vad gör de: Utvecklar en elektrisk, självkörande lastbil.
 • Ort: Stockholm och Göteborg.
 • Grundades: 2016.
 • Antal anställda: 50.
 • Årlig omsättning: 1.5 miljoner kronor.
 • Riskkapital: Okänt.

Einride har återfunnits på 33-listan vid två tillfällen, 2018 och 2019. Företaget utvecklar bland annat ellastbilen T-pod som är hyttlös, fjärrstyrd och automatiserad. Einrides senaste innovationsobjekt är lastbilen T-log, som ska klara av att frakta timmer på ett säkert och resurseffektivt sätt.

Att företaget numera har tillstånd att provköra fordonen på allmän väg är ytterligare ett bevis på att Einride är på god väg att lyckas med sina projekt.

6 innovativa företag – relevanta exempel från hela världen!

Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, Samsung och Huawei är välkända, så även sex av världens mest innovativa organisationer. Företag som är innovativa är särskilt duktiga på att skapa produkter som kunderna vill ha, de är även kompetenta när det kommer till både marknadsföring samt till att skapa en innovativ företagskultur.

Följande företag klassades som mest innovativa år 2020 enligt Forbes.

 

De 6 mest innovativa organisationerna

 1. Apple: Ett teknikföretag som är kända för bla. iPad och iPhone.
 2. Alphabet: Googles moderbolag.
 3. Amazon: En global e-handelsjätte.
 4. Microsoft: En amerikansk mjuk- och hårdvarutillverkare.
 5. Samsung: En Sydkoreansk tekniktillverkare.
 6. Huawei: En kinesisk teknikjätte.

Nedan talar vi mer om samtliga företag som nämnts ovan i större detalj.

 

1. Apple

Apple har en lönsamhet på cirka 58 miljarder dollar varje kvartal, och det är främst iPad-enheterna samt iPhone-modellerna som har varit de största försäljningssuccéerna genom åren. Appbutiken ”App Store” även en stor inkomstkälla för teknikföretaget.

En av företagets grundare, Steve Jobs, beskrivs som en hård, bestämd och intelligent man som format företaget till ett världsledande teknikföretag. Han hade tydliga visioner om att företagskulturen skulle främja innovation, samt att de produkter som togs fram skulle förenkla kundernas vardag.

Apples tänk gällande att sälja lättbegripliga teknikprodukter har gått hem, vilket deras förstaplats i innovationslistan vittnar om.

 

2. Alphabet

Google arbetar efter åtta innovationspelare där bland annat ”tänk stort men börja smått”, ”innovation ska ske långsamt”, ”leta efter nya idéer överallt” och ”dela med dig av allt du kan” är några av de ledord som format företaget i störst utsträckning.

Aplphabet grundades av Larry Page och Sergey Brin, och är ett amerikanskt holdingbolag där Google och samtliga av dess webbaserade underbolag inkluderas. Vi vill även påpeka att många av de mest innovativa inhemska företagen återfinns på 33-listan.

 

3. Amazon

Den amerikanska e-handelsjätten Amazon har bland annat skapat den digitala röstassistenten Alexa. De förfogar även över den populära tilläggstjänsten Prime, och är även kända för att ha skapat en enkel och funktionell webbplattform för e-handel.

Utöver detta är företagets egenutvecklade e-bokläsare Kindle populär, men den största inkomstposten står fortfarande försäljningen av molntjänster för. Amazon Web Services, eller A.W.S., bidrar till 56 % av företagets intäkter. Amazon ligger dock inte i framkant när det kommer till blockchain inom finansvärlden.

Det är även värt att nämna att Amazon numera återfinns i Sverige via Amazon.se.

 

 

4. Microsoft

Microsofts nuvarande vd, Satya Nadella, tog över efter Steve Ballmer år 2014 och har gjort stor succé. De traditionella vinstmaskinerna Windows och Office är mer populära än någonsin, och utöver det lanserar Microsoft en ny spelkonsol år 2020 vid namn Xbox Series X.

Spelkonsolen är tydligt sammankopplad med Windows 10, och målet är att samtliga av de produkter som Microsoft erbjuder ska fungera sömlöst, oavsett vilket operativsystem som används. Denna taktik har än så länge varit lyckosam, inte minst då Microsoft numera beskrivs som minst lika innovativa i jämförelse med Apple.

 

5. Samsung

Den sydkoreanska teknikjätten Samsung är ett av världens mest innovativa företag. Under de senaste åren har Samsung storsatsat på att bredda deras IoT (Internet of Things)-sortiment, och därmed utfört stora satsningar på att förbättra företagets system för AI-inlärning.

Ett stort fokus har även lagts på e-hälsa, även om kärnverksamheten fortfarande består av att tillverka tv-apparater, surfplattor och telefoner.

 

6. Huawei

Kinesiska Huawei är innovativa, och har tagit fram ett flertal populära produkter under år 2020, däribland telefonen Huawei P30 Pro. Företaget motarbetas dock av ett flertal västländer, såsom USA, Frankrike och Sverige, som anklagar Huawei för att ha täta band Kinas regering.

Huawei kan dock inte ansvara för andra länders inställningar till företaget, utan kan enbart fokusera på att producera högkvalitativa produkter. Huawei erbjuder likvärdiga produkter som de västerländska teknikföretagen, men till ett betydligt lägre pris i jämförelse med exempelvis Apple samt Samsung.

Om Huawei fortsätter att innovera på ett likvärdigt sätt även i framtiden kan de stiga ytterligare på listan.

Rulla till toppen