Alma Talent Events – En sida om business och företagande

Denna webbsidan är inte allfilierad med Alma Talent. AlmaTalentEvents.se är numera en fristående blogg om entreprenörskap, affärer samt talanger inom näringslivet.

 

Över 500 000 personer är företagare i Sverige. Det motsvarar nästan 10 % av alla som har en sysselsättning. Majoriteten av alla företagare är mellan 65 och 74 år, men andelen unga företagare växer även stadigt.

I Sverige finns det ett tydligt behov av korrekt och träffsäker information gällande hur man driver ett lyckosamt företag samt mer historisk information gällande vilka entreprenörer som varit lyckosamma genom åren.

Då vi granskar och demonstrerar framgångsfaktorer som dåtidens företagsledare visat upp får även nutidens och framtidens företagare en chans att dra lärdom av dessa, tack vare denna blogg.

Almtalaevents.se har fem delmål och ett huvudsakligt mål. Det huvudsakliga målet är att svenskar med ett stort intresse för företagande ska få blodad tand och våga införliva sina drömmar.

Nedan återfinns de delmål som förverkliga huvudmålet.

De fem delmålen

  1. Alla ska få en ärlig chans att vara företagare: Vi kan inte fylla i din starta eget-ansökan, men vi vill vara en bidragande faktor till att du vågar ta det steget.
  2. Vi vill inspirera unga svenska entreprenörer: Det är riskfyllt, men samtidigt givande att starta ett företag. Då vi demonstrerar konkreta exempel där vanliga svenskar lyckats oerhört bra i sina karriärer menar vi att ett intresse för företagande bör kunna växa fram, i synnerhet hos yngre talanger.
  3. Vi vill att företagare ska kunna driva sin verksamhet på ett mer effektivt sätt: I dagens alltmer digitaliserade företagslandskap är det viktigt att ta del av nya rön gällande hur man marknadsför sitt företag samt hur man kan framföra sitt företags budskap på det mest förtroendeingivande sättet. Vi har publicerat ett flertal artiklar som berör dessa ämnen, vilket vi menar bidrar till att svenska företagare kan effektivisera sina verksamheter.
  4. Vi vill varna om de negativa konsekvenser som ett oetiskt företagande medför: Ett flertal svenska företag har ägnat sig åt moraliskt tvivelaktiga gärningar, och tack vare att vi uppmärksammar det menar vi att svenska företagare drar öronen åt sig och tänker innan de handlar.
  5. Vi vill verka för mer och bättre innovation: Tack vare att duktiga innovatörer omnämns vid ett flertal tillfällen tror vi att fler svenskar vågar att gå samma väg som de gjorde.

Rulla till toppen