Vad är blockchain & så påverkas finansvärlden!

Blockchain, eller ”blockkedja”, är en databas som innehåller information på samma sätt som en bok innehåller sidor som bidrar med kunskap. När vi bryter ner ordet block och kedja är det lätt att förstå konceptet; många små block lagrar en stor mängd information, som bildar en blockkedja.

 

Hur fungerar en blockchain-transaktion?

Transaktioner som genomförs med hjälp av blockkedjor har många i regel många intressenter. Om du ska köpa en brödrost på El-Giganten är det inte enbart hemelektronikkedjan du handlar med, utan även ett logistikföretag, en bank samt en fabrik som deltar i distributionsledet.

Information som flödar via en klassisk distributionskedja tar sig fram på ett ineffektivt sätt. Varje intressent har en egen databas som i bästa fall, men långtifrån alltid, samverkar med de andra intressenternas databaser. Blockchain, som är ett decentraliserat system, är i färd med att konkurrera ut dagens centraliserade distributionssystem.

Blockchain är framtidens teknologi; för det första har alla intressenter tillgång till exakt samma information, vilket medger effektivitetsfördelar. För det andra är Blockchain säkrare än dagens system då hela kedjan är starkt krypterad, och för det tredje kan ingen av de intressenter som medverkar i transaktionen manipulera den information som existerar i kedjan på ett lika enkelt sätt, vilket bidrar till säkerhetsfördelar.

 

Hur påverkar blockchain finansvärlden?

Blockchaintekniken är behjälplig vid ekonomiska transaktioner mellan banker, vid aktiehandel, som säkerhetslösning vid transaktioner samt vid revisioner. Blockchain är dock fortfarande under utveckling, och systemet har än så länge inte implementerats på bred front inom finansvärlden.

Blockchain erbjuder följande fördelar vid finansiellt arbete:

 

1. Blockchain medger enklare och billigare transaktioner

Vid de tillfällen ett flertal banker samarbetar i en blockkedja bidrar den obrytbara kedjan till att alla intressenter får rätt information på rätt plats, och vid rätt tillfälle. Tack vare det kan transaktionstiden minska. Utöver det krävs enbart en samlad databas, vilket innebär att kostnaden för att föra över pengar kan minska.

En traditionell transaktion som sker över landsgränser kostar i regel 5 – 20 % av överföringsbeloppet, medan en transaktion som nyttjar blockchainteknik vanligtvis kostar 2 – 3 % av överföringsbeloppet.

 

2. Blockchain medger säkrare transaktioner

Digitala säkerhetstjänster såsom Bank-ID och andra typer av tvåstegsverifikationssystem är kompetenta, men blockchain är än mer säkert. Transaktioner som genomförs via en blockkedja är säkrare då alla intressenter kan verifieras per automatik, samt då man inte behöver avslöja sin riktiga identitet.

Det finns dock ett stort problem. Dessa säkerhetsfördelar existerar bara i teorin, då inga större blockchainsystem för överföringar traditionella valutor finns tillgängliga. Men med både tur och hårt arbete kan ett innovativt företag, som kanske återfinns på 33-listan, mycket väl lyckas införa ett kompetent system för detta ändamål.

 

 

Blockchain förenklar vid revisioner

Ekonomiska revisioner är förknippade med en stor mängd pappersarbete, men då blockchain samlar all information i kedjan minskar pappersarbetet samtidigt som revisionsarbetet förenklas, då samtliga revisorer kan ta del av samma underlag.

Revisionerna kan även bli mer träffsäkra då fler personer får chans att dubbelkolla siffrorna.

 

Läs mer: Här listas 5 mäktiga och svenska företagsledare.

 

Hur kompletterar AI blockchain?

Som Investopedia förtydligar är blockchain ett decentraliserat system som medger säkra och snabba transaktioner. När blockchain kompletteras med AI-funktionalitet agerar blockchain verktyg, medan AI likställs vid en hjärna som analyserar informationen i blockkedjan och klarar av att ta svåra beslut i realtid.

AI kan även effektivisera de transaktioner som utförs via blockchainteknik, samt förhindra bedrägeriförsök på ett mer effektivt sätt. Svenska Betterwealth, som korats som ett nyskapande företag på 33-listan, arbetar med AI-teknik för att kunna hjälpa svenska konsumenter att ta bättre ekonomiska beslut.

Vad är blockchain & så påverkas finansvärlden!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen