Ekonomisk Brottslighet

Event inom bank och finans 2021 | Spännande happenings!

Trots att pandemin fortfarande har varit en stor del av vår vardag under 2021 har olika bank- och finansevent kunnat hållas, även om de har skett digitalt. I år har eventen till och med kanske varit ännu mer intressant eftersom pandemin har haft stor påverkan på just bank- och finanssektorn.

Olika bank- och finansevent 2021:

  • Sustainable Finance Stockholm
  • Finansdagen 2021 av PwC
  • SVD Banksummit
  • Hållbara finanser

Sustainable Finance Stockholm

Har blivit framskjuten flera gånger på grund av pandemin men planeras nu att hållas 7:e oktober, i Citykonferensen i Stockholm. Det är ett heldagsevent.

Sustainable Finance Stockholm är en konferens som riktar sig till dig som arbetar med affärer, personalfrågor, affärsutveckling, kommunikation och marknadsföring i bank, försäkring och finans eller som en investment banker.

Konferensens tema är grön och hållbar ekonomi och syftet är att branschen ska komma överens om hur de kan gå vidare med detta. Dagen kommer att vara fullspäckad med intressanta föreläsningar och föredrag, och dagen är uppdelad i två olika teman.

På förmiddagen diskuteras analyser och frågeställningar om hur långt det hållbara arbetet inom finansvärlden verkligen har kommit och hållbarhetschefer från olika banker får berätta hur de arbetar med detta.

Eftermiddagen kommer att ha ett fokus på EU:s arbete med hållbar finansiering.

Finansdagen 2021 av PwC

Finansdagen 2021 av PwC hölls som ett digitalt event tisdagen den 16:e mars, och bjöd på en halvdag för dig som arbetar inom den finansiella sektorn. Årets tema var trender i finansbranschen.

Branschen står inför ett paradigmskifte och många tror att finansbranschen aldrig kommer att bli sig lik igen efter denna pandemi, utan att världen kommer att vara förändrar, på gott och på ont. Det här var något som diskuterades mycket under eventet och många samtal och diskussioner om trender och omvärldsfaktorer genomfördes.

Något som hade stort fokus var självklart hållbar och grön finans, något som alla de stora bolagen inom sektorn idag har insett är ett måste att arbeta med.

En trend som vi har sett som växande och som vi saknade på Finansdagen var så kallade P2P tjänster. Något vi hoppas kunna få se mer av på Finansdagen 2022.

SVD Banksummit

SVD Banksummit planeras att äga rum den 9:e september 2021 i Stockholm. Även detta kommer att vara ett heldagsevent där förmiddagen är gemensam medan du på eftermiddagen kan välja mellan två olika spår.

Precis som de flesta andra bank- och finansevent 2021 ligger här ett stor fokus på vilken utveckling och vilka lärdomar branschen har fått sig under det senaste turbulenta året. När världen sakta nu börjar att återhämta sig står vi inte inför frågan ifall branschen har förändrats, utan hur den har förändrats.

Under förmiddagen kommer eventet att präglas av ett makroekonomiskt fokus, där aktuella och kommande utmaningar i så väl Sverige som EU kommer att diskuteras. På eftermiddagen kan du välja mellan kundrelationer, digitalisering och innovation eller åtgärder mot penningtvätt och finansiell brottslighet.

Det första spåret och kundrelationer, digitalisering och innovation kommer att handla mycket om exempelvis hur kunden kan vara i fokus i en digitalisering och hur framtiden ser ut.

Företag inom branschen som mycket länge har varit väldigt digitaliserade är företag som erbjuder lån utan säkerhet med låg ränta där allting har skett digitalt under många år. Därför kan vi bara hoppas att företag som Brixo, Svea ekonomi och Marginalen Bank kommer att vara där för att inspirera.

Hållbara finanser

Hållbara finanser var ett digitalt event som hölls 19e april 2021. Även här var ett stort fokus på vad som kommer att ske post-corona och framför allt vilka investeringstrender vi kommer att se.

Här diskuterades även implementeringen av EU:s taxonomi och vad det kan innebära för dig och dina kollegor inom branschen. Det talades också om vägen till Agenda 2030 och vad Parisavtalet har för innebörd. Självklart diskuterades allting ur ett grönt och hållbart perspektiv.

Missade du årets konferens kommer du att få en ny chans nästa år, men då med ett annat tema.

4 banker som dömts för penningtvätt » Komplett lista!

Ett flertal av världens största banker har ägnat sig åt penningtvätt, däribland BNP Paribas och Deutsche Bank. Utöver det har även banker som verkar i Sverige tvättat pengar, såsom Swedbank och SEB. I listan nedan sammanfattar vi fyra ikoniska pengatvättskandaler.

 

4 banker som tvättat pengar

  1. BNP Paribas: Tvättade pengar i Kina.
  2. Deutsche Bank: Tvättade pengar i Ryssland.
  3. Swedbank: Tvättade pengar i Baltikum.
  4. SEB: Tvättade pengar i Baltikum.

 

1. BNP Paribas

Den franska banken BNP Paribas dömdes år 2020 för att ha tvättat pengar i Kina, och detta på grund av att de inte meddelat den kinesiska regeringen i samband med att misstänksamma transaktioner genomförts. Det totala bötesbeloppet var 4 miljoner kronor, vilket var en jämförelsevis mild dom.

 

Läs mer: Så mycket tjänar du som investment banker.

 

2. Deutsche Bank

Den tyska banken Deutsche Bank fick år 2015 betala över 600 miljoner dollar för att ha tvättat pengar. Pengatvätten utfördes med hjälp av stora aktietransaktioner, med mål att svarta pengar skulle bli vita.

Då samtliga aktieaffärer utförts i dollar involverades amerikanska myndigheter, och som en konsekvens av det blev bötesbeloppet extra stort. Bankaffärer i Ryssland samt Baltikum är alltid förknippade med en stor risk, förtydligar DW.com.

 

3. Swedbank

Uppdrag Granskning avslöjade år 2019 att Swedbank tvättat pengar i Baltikum under cirka 10 års tid. Sammanlagt slussade Swedbank 40 miljarder kronor mellan både egna konton samt andra bankers konton. Strax efter avslöjandet fick en av Sveriges mest mäktiga företagsledare, den dåvarande vd:n Birgitte Bonnessen, sparken.

Finansinspektionen meddelade år 2020 att Swedbank inte utfört tillräckligt effektiva åtgärder för att stävja penningtvätt, trots att flera interna och externa rapporter pekat på att penningtvätt föregick.

Finansinspektionens dom var både hård och tydlig; Swedbank fick betala 4 miljarder kronor för att ha brustit i sina rutiner. Swedbank kommenterade att beslutet var rimligt, och påpekade samtidigt att de skulle agera skyndsamt för att stärka upp sina processer för att motverka penningtvätt.

 

4. SEB

SEB hävdar att penningtvätt är ett globalt problem, men trots det är det en bra idé att själva inte ägna sig åt penningtvätt. I början av 2020 var SEB tvungna att betala en sanktionsavgift på en miljard kronor till Finansinspektionen då en av SEB:s dotterbanker medverkat till penningtvätt i Baltikum.

SEB:s problematik gällande penningtvättsanklagelser fortsatte på hösten år 2020, då amerikanska storbanker anklagat SEB för att ha slussat 8,2 miljarder kronor via bankens estniska filial, med mål att tvätta illegalt förvärvade pengar.

Rulla till toppen