Industrial Internet of Things | Nytt datum kommer inom kort

Återindustrialisering av västvärlden – Industrial Internet of Things eller den fjärde industriella revolutionen är tiden för den smarta uppkopplade fabriken. Målet är produktion med kortare omställnings- och ledtider, färre fel och högre flexibilitet. Hur kan ni som industriföretag dra nytta av sakernas internet för att skaffa er konkurrensfördelar?

Tredje upplagan av Ny Tekniks konferens är mötesplatsen för dig som vill vara med och driva utvecklingen av uppkopplad produktion och smart industri, nätverka med branschkollegor och inte minst inspireras av experter och företag i industrins framkant.

Under konferensen Industrial Internet of Things får du genom konkreta case ta del av hur våra absolut största industrikoncerner i Sverige tänker, hur de tillämpar ny maskinkommunikation och produktionsteknik. Det är en mötesplats för ambitiösa beslutsfattare från landets industrier om hur vi ska konkurrenssäkra vårt industriland med robust digital teknik. Hur kan ni dra nytta av ”sakernas internet”? Var en del av den brännheta debatten; vad gör Sverige för motsvarande Tysklands Industri 4.0?

Partners