Innovative Banking

2.10.2018 | Birger Jarl Konferens, Stockholm

Innovative banking är Affärsvärldens årliga branschforum för dig som vill ha koll på nya digitala innovationer inom bank & finans. Konkurrensen inom finansbranschen hårdnar och antalet aktörer och utbudet av nya tjänster ökar stadigt. För att vara relevant på en marknad med snabbföränderliga kundbeteenden behöver bankerna dagligen utmana sig själva att tänka nytt kring ny teknologi, bättre service, högre transparens och användarvänlighet. När fintechbolagen utmanar traditionella strukturer gäller det att positionera sig rätt genom strategiska allianser och investeringar. På innovative banking får du nya kunskaper, andras erfarenheter och inspiration till hur du utvecklar din affär för att hålla jämna steg med utvecklingen.

Program 2018

Partners