Innovative Banking

17.10.2017 | Birger Jarl Konferens, Stockholm

Innovative Banking är Affärsvärldens årliga konferens som tidigare gått under namnet Bank 2.0. Namnet är uppdaterat men konferensen är fortfarande det årliga branschforumet för det allra senaste inom digital bank. Den digitala transformationen fortsätter att påverka alla delar av bankvärlden och den traditionella banken  pressas hårt i en omvärld under snabb och konstant utveckling.

Konferensen Innovative Banking tar fasta på det viktigaste som du behöver ha med dig för att fortsätta vara en innovativ bank i framkant.

Läs mer om konferensen här

Partners