Vinnande servicekultur

Att sätta kunden i centrum är inget nytt för någon verksamhet. Men vad innebär det egentligen att skapa en kultur som genomsyras av fokus på kunden och serviceglädje? Hur skapas samsyn på vem vi är till för och vad som är viktigt i mötet med kunden? Denna heldag ger dig både inspiration, nya tankemodeller och konkreta verktyg för arbetet med att skapa en vinnande servicekultur.

Program

Alma Talent Events reserverar sig för programändringar.

Dag 1

Block A

Service i mästarklass, vad innebär det?

 • Ledningens signaler: Vision och passion
 • Vad skapar framgång?
 • Kultur vs struktur

Hur bygger du en vinnande kultur?

 • Fem delar i samklang: Mål, attityd, beteende,
 • policys, kundupplevelse
 • Våra viktiga värden – värdegrund
 • Förhållningssätt och attityd
Block B

forts. Hur bygger du en vinnande kultur?

 • Synen på arbete, kunden och förändring
 • RMI: rätt mental inställning, vad innebär det och hur?

Förändringsarbete

 • Vanans makt och förändringens motstånd
 • Handling, beteende, nya vanor
 • Att göra rätt saker, inte bara göra rätt
 • Feedback, beröm och uppmuntran
 • De små stegens magi

Dag 2

Block C

Jag, laget och uppgiften; hur öka engagemanget?

 • Tillsammans gör vi skillnad
 • Samarbete, samverkan, samsyn
 • Flyt på jobbet: hur hitta glädjen?
 • Arbetsglädje – Serviceglädje
Block D

Så undviker du klagomål- åtta framgångsfaktorer för service i mästarklass

 • Fem delar i samklang med värdegrunden som bas
 • Vem är ”kunden”? Inta kundperspektivet.
 • Förväntningar och krav. Vad påverkar kundens upplevelser?
 • Olika personligheter. Vem är du? Vem är kunden?
 • Rätt attityd – Rätt servicekultur

Mästarklass kräver ständig förbättring

 • Arga, besvärliga och klagande kunder, finns dem?
 • Förstå de bakomliggande faktorerna för klagande kunder
 • Nöjda kunder- hur behålla och utveckla relationer
 • Vårt mål: bättre resultat och nöjda kunder, eller?
 • Rätt från början, om förväntningar och upplevelser

 

Pris

Ord pris

10 995 SEK

Lunch och kaffe är inkluderat i priset. Betalning kommer att ske via faktura. Alla priser är exklusive moms. Om ni är tre eller flera personer som vill delta, kontakta vår kundtjänst för information om grupprabatter: kundtjanst@almatalentevents.se eller +46 (0)8-796 64 00

Lokal
Convendum
Adress: Vasagatan 16, 111 20 Stockholm

Avbokning och överlåtelse
Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens eller annat event/evenemang kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar innan konferensstart krediteras du det inbetalda beloppet med avdrag för en administrativ kostnad på 15% exkl. moms. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar innan konferensstart uteblir ersättning. Ersättning delas i detta fall dock ut mot uppvisande av läkarintyg och då skriftlig avbokning inkommit innan konferensstart. I det fall Alma Talent Events ställer in ett event/evenemang (konferensdag, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet.

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura 20 dagar netto dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället.

Information om behandling av personuppgifter
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och lagras hos Alma Talent Events. Den kan delas med andra företag inom Alma Talent.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på: www.almatalent.se/pul

Ytterligare info Visa mindre

Varför ska man delta på kursen?

 • ökad insikt och förståelse för vikten av kundorientering
 • praktiska verktyg och modeller för förändring
 • tips, idéer och en modell för utveckling av servicekulturen
 • inspiration och energi för mötet med kunden

Kursledare

 • Kenth Åkerman