Verksamhetsdrivna KPI:er | Nya datum för 2018 kommer inom kort

Strategiska nyckeltal (KPI:er) spelar en central roll i att realisera en IT-strategi och optimera verksamhetsnyttan av IT. Men hur definierar, arbetar och rapporterar man KPI:er inom IT på bästa sätt för att påvisa ITs nytta för verksamheten? I denna kurs kommer vi gå igenom ett ”best practice” ramverk (KPI:er i sex steg) baserat på mångårigt arbete med KPI:er och Performance Management i IT-organisationer.

”What gets measured – gets done” är ett gammalt talesätt. Men tyvärr mäter vi inte hur IT ska leverera värde till verksamheten utan snarare vad som går att mäta. Men hur fungerar detta praktiskt? Deltagare på kursen får tillgång till ett ”best practice” ramverk för att skapa, följa upp och rapportera KPI:er på bästa sätt – relevant för verksamheten.

Vi börjar från början med att definiera KPI och prestation – och fördjupar oss gradvis i Performance Management och KPI-ramverket. Efter denna kurs kommer du kunna leda KPI-arbetet med hög kvalitet och ta din IT-organisation till en helt ny nivå.

Program

Dagen inleds med frukost och registrering kl 08.30

Block A

Definition av KPI:er

Låt oss börja med grunderna och definiera vad ett KPI är och vad prestation betyder. KPI:er används oftast felaktigt för att mäta det som går att mäta utan tanke eller mål. I detta block lär vi oss att KPI:er är ska spegla organisationen strategi och mål. Hur fungerar detta i praktiken?

Block B

Genomgång av Performance Management

Genomgång av Performance Management (Plan/Do/Check/Act-Lesarn) – hur fungerar detta? Att arbeta med KPI:er är del av den strategiska planeringen och uppföljningen – och vi kommer gå på djupet på dessa processer för att optimera nyttan av IT. Vad betyder ökad digitalisering och oförutsägbarhet för arbetet med KPI:er?

Block C

KPI:er i sex steg

Genomgång av ramverket (KPI:er i sex steg) för verksamhetsdrivna KPI:er med konkreta exempel och övningar. Ramverket är baserat på mångårigt arbete med KPI:er i stora IT organisationer för att styra IT rätt – och kommunicera ITs prestation till verksamheten.

Block D

Värdet av IT – vad är detta och hur följer vi upp detta?

I detta block kommer vi gå igenom ett ramverk för att mäta och följa upp det värde IT skapar mot verksamheten. Detta ramverk används av IT-organisationer med stor framgång och visar i snitt runt +15% värdeskapande per år med sjunkande IT-kostnader.

Pris

Ord pris

7 995 SEK

Frukost, lunch och kaffe är inkluderat i priset. Betalning kommer att ske via faktura. Alla priser är exklusive moms. Om ni är tre eller flera personer som vill delta, kontakta vår kundtjänst för information om grupprabatter: kundtjanst@almatalentevents.se eller +46 (0)8-796 64 00

Avbokning och överlåtelse
Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens eller annat event/evenemang kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar innan konferensstart krediteras du det inbetalda beloppet med avdrag för en administrativ kostnad på 15% exkl. moms. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar innan konferensstart uteblir ersättning. Ersättning delas i detta fall dock ut mot uppvisande av läkarintyg och då skriftlig avbokning inkommit innan konferensstart. I det fall Alma Talent Events ställer in ett event/evenemang (konferensdag, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet.

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura 20 dagar netto dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället.

Information om behandling av personuppgifter
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och lagras hos Alma Talent Events. Den kan delas med andra företag inom Alma Talent.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på: www.almatalent.se/pul

Ytterligare info Visa mindre

Vem riktar sig kursen till?

Detta är en ideal kurs för dig som arbetar med styrning och ledning i (IT) organisationen och vill fördjupa dig i grunderna för KPI:er och få ett ramverk att hjälpa dig framåt.

Kursledare

  • Hans Gillior
  • Utbildningar
  • Produktion, teknik och F&U