User Experience | Nya datum för 2018 kommer inom kort

Det finns många populära ord och definitioner som försöker förklara användarvänlighet, användbarhet, service design och liknande begrepp. UX kan ses som ett sammanhållande begrepp för alla delar i användarupplevelsen från undersökningsfasen till design av gränssnittet. UX är inte bara en metod, en uppsättning verktyg, modeller eller leverabler utan ses hellre som ett sätt att närma sig utmaningen att skapa produkter och tjänster som användarna älskar att använda. Det är ju i användningen som värdet av våra produkter och tjänster realiseras.

Den första delen är research-UX där vi jobbar på samsyn hos beställare, användare och utvecklingsteam. Det handlar om att definiera problemet och sammanhanget i en nulägesanalys och att fånga behov och önskningar i en nulägesanalys. Detta utforskande sker i form av workshops, intervjuer, och observation.

Den andra delen är design-UX och har som syfte att utifrån resultaten från den första delen föreslå hur vi ska lösa problemen. Arbetet innehåller design för information, interaktion och grafisk formgivning. Föreslå lösningar genom skisser, wireframes och prototyper. Utvärdering av prototyper och färdig produkt genom effektiva användbarhetstester.

Introduktion till UX är en bred kurs som går igenom delarna från att samla in information om nuläge och behov till design av lösning och användbarhetstester. Kursdagarna är vanligen 9-16.30 – sen börjar energin ta slut för de flesta.

Dag ett har fokus på insamling av information genom workshops, intervjuer och observation. Vi jobbar i grupper med intervjuer och tar fram ett övergripande flöde. Detta flöde struktureras och prioriteras och används som planeringsunderlag för projektet. (1 dag)

Dag två och steg två är att skissa på designen för lösningen. Här tar vi fram enkla klickbara prototyper för att visa hur det går till. (0,5 dagar)

Sista halvdagen kör vi användbarhetstester för att utvärdera både prototyper och färdig lösning. (0,5 dagar)

Material
Egen dator. Vi testar ett webbaserat program https://www.weld.io/ som man gärna får prova på i förväg då det finns gratis provperiod

Som extramaterial till kursen ingår boken Gerilla UX.

Visa mer Visa mindre

Program

Alma Talent Events reserverar sig för programändringar.

Dag 1

Block A

 • Grundläggande principer, verktyg, modeller. Vi över på de olika momenten, det mesta i grupper eftersom det handlar om kommunikation.
 • Workshop: hur man planerar och leder en workshop
 • Intervjuer: planera och utföra intervjuer. Analysera resultat.
 • Observation: fältstudier
Block B

 • Att rita sig fram till samsyn och att prioritera utifrån modellerna
 • Användarresan – (customer journey map)
 • Problemkarta och lösningskarta
 • User Stories: hur jobbar vi effektivt med berättelser
 • Grafiska kravmodeller som tillståndsgrafer, beslutsträd och tabeller

Dag 2

Block C

 • Grunderna i vad design innebär i ett IT-projekt. Principerna för designtänkade att ta fram många förslag och utvärdera
 • Enkel skissteknik
 • Wireframes och interaktiva prototyper
Block D

 • Principer för snabba användbarhetstester. Ofta, kort, fokus på de allvarligaste problemen
 • Förberedelser: hur man tar fram bra uppgifter åt användarna utifrån krave
 • Demonstrera hur det går till att utföra ett test. Leda, anteckna
 • Öva praktiskt på att utföra tester i grupper om 3-4 personer. TL, Observatör och användare.
 • Skriva en kort rapport med de tre viktigast åtgärdsförslagen

Pris

Ord pris

12 995 SEK

Lunch och kaffe är inkluderat i priset. Betalning kommer att ske via faktura. Alla priser är exklusive moms. Om ni är tre eller flera personer som vill delta, kontakta vår kundtjänst för information om grupprabatter: kundtjanst@almatalentevents.se eller +46 (0)8-796 64 00

Lokal
Alma Talent
Adress: Fleminggatan 7, 106 12 Stockholm
Tel: +46 (0)8 7966400

Avbokning och överlåtelse
Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens eller annat event/evenemang kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar innan konferensstart krediteras du det inbetalda beloppet med avdrag för en administrativ kostnad på 15% exkl. moms. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar innan konferensstart uteblir ersättning. Ersättning delas i detta fall dock ut mot uppvisande av läkarintyg och då skriftlig avbokning inkommit innan konferensstart. I det fall Alma Talent Events ställer in ett event/evenemang (konferensdag, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet.

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura 20 dagar netto dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället.

Information om behandling av personuppgifter
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och lagras hos Alma Talent Events. Den kan delas med andra företag inom
Alma Talent. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på: www.almatalent.se/pul

Ytterligare info Visa mindre
Anmäl dig här

Du lär dig:

 • planera och utföra en effektiv workshop för att få samsyn
 • hur du får mest ut av intervjuer med användare
 • effektiva modeller för att analysera, dokumentera och prioritera som inkluderar användarresan (även kallad customer journey map), användarberättelser och andra grafiska modeller för att kravställa regelverk och flöden.
 • en introduktion till hur du enkelt kan bygga interaktiva prototyper i specialverktyg eller powerpoint.
 • hur du planerar, utför och analyserar användbarhetstester
 • hur DU tar de första stegen till att jobba med användaren i fokus

Kursledare

 • Torbjörn Ryber
 • Evenemang
 • Produktion, teknik och F&U
 • Utbildningar
 • Produktion, teknik och F&U