Treasury & Cash Stockholm

23.5.2017 | Scandic Anglais, Stockholm

De senaste åren har inneburit en kontinuerligt stegrande press på treasury- och cashfunktionen. Utan tvivel är kraven på ökad processeffektivitet, bättre hantering av rörelsekapitalet, proaktiv cash management och finansiering högre.

Läs mer om Treasury & Cash Stockholm 2017 här

Lyssna till bland andra

Mats Karlsson

Direktör, Utrikespolitiska institutet (UI)

Marc Delbaere

Head of Corporates and Supply Chain markets, SWIFT

Per Norman

Group Treasurer, BillerudKorsnäs AB

Partners