Testing Forum Malmö | 6. - 7.10.2016 | Clarion Live, Malmö

Program

Dag 1

8:55

Moderator Jonas Hermansson, TestZonen, välkomnar

9.00

Testprocesser och roller

 • Vad händer med testrollerna på King och vart är de på väg?
 • Hur gjorde vi på King för att skapa en testprocess som är lätt att följa och förstå utan att den blir för stor och tung med en massa “overhead” aktiviteter som inte tillför så mycket för små projekt.

Alexander Andelkovic, Agile Test Lead, King

9.30

Rundabordsdiskussion

9.40

Same, same but different!

 • Terminology is a djungle. Why?
 • Why do we need roles?
 • Are they worth defining?
 • What exactly do you do?

Anna Hoff, Test Manager, Ikano Bank

10:20

Rundabordsdiskussion

10.30

Paus: Nätverka med talare och branschkollegor

11:00

Workshop: Konsten att ställa bra frågor

Maria Kedemo, kontextdriven konsult, House of Test

11:30

Roastin Agile with Love

Genom att lyfta och diskutera de obekväma frågorna som ”agilister” undviker eller inte tagit tag i på ett humoristiskt sätt blir detta en kärleksfull hyllning till agilt, även om känsliga tittare varnas då det kan förekomma chockerande sanningar.

Roast av agilt är ett sätt att belysa problemen, möjligheterna och utmaningar på ett direkt sätt utan att bädda in det i ett rosa skimmer. Föreläsaren bjuder gärna in publiken till roast av båda talare och ämne om det finns personer som vill dela med sig av sina tankar.

Jagannath Tammeleht Agile Strategist, Development Process Owner at Snow Software

12.00

Lunch och nätverkande

13.00

Låt maskiner vara maskiner: Mer tid för test genom automatisering
* Strategi för testautomatisering
* Automatisering på olika nivåer
* Tips och inspiration för att skriva automatiska tester

David Voxberg, Test Automation Developer at Bambora On Mobile
Reza Sadeghi,
Test Automation Developer at Bambora On Mobile

13.45

Vart är testrollen på väg?

Rollen som testare inom mjukvaruutveckling har förändrats över tid, från att test inneburit felsökning/debugging, till att test handlat om verifiering, till skapandet av testaren som en skicklig yrkesman. I dag ser man testning som en integrerad del av processen, där testaren är en del av utvecklingsteamet.

I och med att de system vi bygger blir mer och mer komplexa behöver också testarens roll blir mer och mer specialiserad för att uppfylla kraven.

 • Utvecklingen av rollen som programvarutestare fram till idag
 • Egna erfarenheter från Steves och Lisas karriärers början, där de började som verifierare av mjukvara, till dagens mer specialiserade och diversifierade testroller

Hur ser den framtida rollen ut?

Steve Öberg, Test Lead, Benify

Lisa Mellegård, Test Specialist, Layer10

14.30

Paus: Nätverka med talare och branschkollegor

15.00

Senaste forskningsrönen inom testning

Professor Richard Torkar presenterar de senaste årets forskningsresultat kring kvalitet och test. Bland annat ifrån de stora internationella test- och programvarukonferenserna ICST och ICSE.

 • Vad har skett de senaste året inom forskning inom testning?
 • Vad har företag redan börjat använda? – Richard förevisar några särskilda verktyg som redan införts

Richard Torkar, Professor, Chalmers, Göteborgs Universitet samt EXPLANEA

16:00

Rundabordsdiskussion

16:10

Jonas Hermansson sammanfattar konferensens första dag

16:15

 After Work!

Dag 2

08.55 

Moderator Jonas Hermansson inleder dagen

9.00

IKEAS resa från outsourcing till nytt Testcenter

Från en outsourcing 2011 där mycket testkompetens och mandat försvann till ett nytt TestCenter 2016 som med stor uppbackning från ledningen av bolaget nu etablerar nya tjänster och tar ett nytt grepp om kvalitet på IKEA

 • Governance av test
 • Organisation
 • Test services och test enablers
 • Lärdomar under resans gång

Anna Gamalielsson ansvarig, TestCenter IKEA IT

Annika Dahlberg,  Quality and Service Transition Manager, TestCenter IKEA IT

9.30

Testbarhet i nytt ljus

Maria kommer att tala på det intressanta temat testbarhet med utgångspunkt att det är oberoende av vilket utvecklingsparadigm du tillhör om du har testare eller inte.

Maria Kedemo, kontextdriven konsult, House of Test

10.10

Nätverka med talare och branschkollegor

10.40

Service virtualization- resan hos 3

En av stora utmaningar i test är beroende till andra applikationer man har ingen kontroll över. I vissa fall kan beroenden sänka applikations testbarhet nästan till noll. Det var en start punk för vår service virtualization resa. Under föreläsningen kommer jag att dela med mig:

 • Varför började vi titta just på service virtualization
 • Hur sökte vi en sponsor i organisationen
 • Hur utforskade vi om det fanns ett verktyg som skulle passa oss eller om vi skulle bygga själva
 • Vad är vi idag, vilka risker vi ser med service virtualization och hur vi hanterar dem

Liza Ivinskaia, testledare, 3 Sverige

11.10

Rundabordsdiskussion

11.20

Servicedesigna kraven
•    Hur kan du använda principer och tankesätt från Service Design när du jobbar med krav?

Karin Nissfolk, konsult, Inceptive

11.50

Rundabordsdiskussion

12.00

Jonas Hermansson sammanfattar dagarna och konferensen