Om Testing Forum Malmö 2016

Testprocesser och roller för den framtida testorganisationen

Rollen som testare utvecklas ständigt utifrån såväl metodiken som tekniken. Ett bra sätt att hålla sig uppdaterad på nya arbetssätt är att ta del av case av dessa som presenteras under Testing Forum. Då skaffar du dig de absolut viktigaste kunskaperna och rätta förutsättningarna som du behöver för att ligga i framkant i er testorganisation.

Du får ta del av case och diskussioner inom;

  • Agilt, DevOps eller CD – Vilken samarbetsform fungerar bäst?
  • Testbara krav – Hur samverka mellan krav och test?
  • Agila team och processer – testarens roll i agila team
  • Automation av tester – Automatisering på olika nivåer
  • Testprocesser och roller – tydligt kommunicerade roller och avgränsningar för ledande roller i projektet

Lyssna till bland andra:

Richard Torkar, Professor, Chalmers, Göteborgs Universitet samt EXPLANEA
Alexander Andelkovic, Agile Test Lead, King
Jagannath Tammeleht, Agile Strategist, Development Process Owner at Snow Software
Maria Kedemo, kontextdriven konsult, House of Test
Liza Ivinskaia, testledare på 3 Sverige
Tomas Riha, System Architecht at Volvo Group Telematics
Anna Hoff, Test Manager, Ikano Bank

David Voxberg, Test Automation Developer, Bambora On Mobile
Reza Sadeghi, Test Automation Developer, Bambora On Mobile
Karin Nissfolk, Requirement Analyst, H&M
Moderator: Jonas Hermansson, grundare, Testzonen

Under Testing Forum får du inblick i hur andra verksamheter löser sina utmaningar inom test och få ny inspiration. Dagarna kommer att innehålla intressanta case, paneler och många interaktiva inslag. Du kommer att få möjligheten att ställa just dina frågor och nätverka med så väl kollegor, talare som experter.  Missa inte möjligheten att få handfasta råd och erfarenheter som du kan ta med dig direkt hem till din verksamhet.

Varmt välkommen

Josephine Elofs

Testing Forum Stockholm

Testing Forum Stockholm – Läs mer här

Sagt av förra årets deltagare

“Föredragen var riktigt bra. De gav mycket nyttigt jag kommer ta med mig hem och tänka över samt många nya input till mitt arbete.”
– Ingrid Eriksson, Karlstads kommun

“Boot Camp var roligt! Speciellt givande att få diskutera med personer inom samma intresseområde. Det var en intressant variation av presentationer.”
– Anna Berglund, Lemontree

“Det var hög kvalité på de föredrag jag var på. Jag har fått med mig mycket jag kan använda i mitt arbete och inspiration att tänka på nya sätt. Minglet var givande! Jag fick möjlighet att träffa människor från andra branscher och som arbetar med liknande uppgifter som jag.”
– Henrietta Skjöldebrand, Inceptive

“Kvalitén på föreläsningarna och den stora spridningen på infallsvinklar inom området var det bästa med konferensen.”
– Anna Jogrenius, Ciber AB