Software Robotics & Intelligenta Processer | Nya datum för 2018 kommer inom kort

Automation och software robotics kommer förändra framtidens sätt att arbeta. Uppskattningsvis en tredjedel av alla jobbtillfällen kommer ersättas av mjukvarurobotar inom snar framtid. Men vilka tillämpningsområden har dessa nya intelligenta processer? Och hur snabbt kommer vi att befinna oss där? På vårt event Software Robotics & intelligenta processer ger vi dig en uppdatering kring utvecklingen inom området. Du får svaren du behöver för att fatta rätt beslut om software robotics i syfte att effektivisera och uppnå kostnadsbesparingar i din verksamhet.

Programpunkter som berörs innefattar bl.a. service-minded software robots, implementering och testning av software robotics samt hur du lyckas effektivisera komplexa processer. Denna dag ger dig en heltäckande bild av var software robotics befinner sig för tillfället, vilka möjligheterna som står till buds inom närmate framtiden.

Läs mer här

Talare

Nicklas Bergman

Hakan Akillioglu

Robotic Process Automation Solution Lead, Nordea

Sebastian Toro

Partner, New Innovation