Robotics & AI Workshop Day

Robotar och artificiell intelligens är här för att stanna, och den digitala transformationen är varje företags framtid. Utveckling sker i mycket snabb takt och därför gäller det för företag att ta till sig dessa tekniska möjligheter på bästa sätt för att behålla konkurrenskraft.

Många företag står inför stora utmaningar inom robotiseringen så därför lanserar vi Robotics & AI Workshop Day. Du kommer att få kunskap och verktyg du behöver för att uppnå större produktivitet, förbättra kundupplevelser, öka kvalitetsgraden och kostnadsbesparingar. Dagen innehåller tre spår med fyra workshops vardera. Du sätter ihop din egna agenda genom att kombinera fyra workshops som du vill fördjupa dig i.

1. Starta med RPA: För dig som är i startgroparna med att implementera RPA

2. Utveckla din RPA: För dig som har robotar i produktion och har behov av att skala upp

3. Förflyttning till kognitiva system: Fokus på AI och hur du kombinerar det med företagets befintliga robotar.

Genom att delta på Robotics & AI Workshop Day kommer du få svar på frågorna du funderar över för att upprätta en strategi och fatta rätt beslut gällande robotiseringen i ditt företag.

Partners