Effektiv Risk Management

Risken för att bli utsatt för finansiell brottslighet i sin verksamhet är ständigt närvarande. Området är stort, ibland komplext och hoten är många.

Denna endagskurs syftar till att ge verksamhetsutövare en övergripande bild om hur du, genom en effektiv riskhantering, du identifierar, kartlägger och analyserar externa och interna hot och risker samt vad du gör med resultatet.

 

Lär dig hur du…

 • Ökar medvetenheten i din organisation och vad du kan göra i förebyggande syfte
 • Skapar ett Risk Management Framework för åtgärder mot finansiell brottslighet
 • Identifierar externa och interna hot och risker
 • Analyserar riskerna med hjälp av data
 • Arbetar praktiskt med att upptäcka och utreda misstänkta fall

Vem riktar sig kursen till?

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom den finansiella sektorn med operativa risker, riskhantering eller riskkontroll, utredning av finansiell brottslighet som bedrägeri, mutbrott, korruption och penningtvätt.

Befattningar:

 • Risk manager
 • Risk Control Officer
 • Centralt funktionsansvarig
 • Säkerhetsansvarig
 • Compliance Officer
 • Fraud Officer
 • intern revision

Program

Alma Talent Events reserverar sig för programändringar.

Block A

09.00 - 10.15

Vad ryms inom begreppet ”finansiell brottslighet”? Hur skapar man ett Risk Management Framework för åtgärder mot finansiell brottslighet?

 • Syfte
 • Innehåll
 • Metodik
 • Intressenter
 • Utbildning

Block B

10.30 - 12.00

Att identifiera och kartlägga hot och risker i verksamheten:

 • Externa hot och risker
 • Interna hot och risker
 • Riskprofiler

Block C

13.00 - 14.30

Upptäcka, utreda och åtgärda

 • Vilket data är relevant?
 • Utredningsmetoder och systemstöd
 • Praktiska åtgärder
 • Vad gör du med resultatet?

Block D

15.00 - 16.30

Hur skapar man en kultur och medvetenhet i organisationen?

 • Vad innebär intern kontroll?
 • Visselblåsning
 • Etik och moral

Pris

7 995 SEK

Lunch och kaffe är inkluderat i priset. Betalning kommer att ske via faktura. Alla priser är exklusive moms.

Avbokning och överlåtelse
Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens eller annat event/evenemang kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar innan konferensstart krediteras du det inbetalda beloppet med avdrag för en administrativ kostnad på 15% exkl. moms. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar innan konferensstart uteblir ersättning. Ersättning delas i detta fall dock ut mot uppvisande av läkarintyg och då skriftlig avbokning inkommit innan konferensstart. I det fall Alma Talent Events ställer in ett event/evenemang (konferensdag, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet.

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura 20 dagar netto dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället.

Information om behandling av personuppgifter
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och lagras hos Alma Talent Events. Den kan delas med andra företag inom Alma.

Ytterligare info Visa mindre

För dig som arbetar som:

 • Risk manager
 • Risk Control Officer
 • Centralt funktionsansvarig
 • Säkerhetsansvarig
 • Compliance Officer
 • Fraud Officer
 • intern revision

Kursledare

 • Marie Lundberg