Retorik och presentationsteknik | 19. - 20.3.2018 | F7, Stockholm

Intensivkursen för dig som har en position där du leder, inspirerar och har ansvar.

Intensivkursen för dig som vill göra skillnad i dina framföranden, yttranden och presentationer. Under kursen lär du dig att framföra ditt budskap på möten och vid muntliga presentationer – trovärdigt och tydligt. Vässa din retorik och bli säkrare på att ta plats och påverka andra.

Vid varje kurstillfälle får 12 deltagare chansen att lära sig leverera sitt budskap skickligt och snyggt. Du lär dig även att göra dig kvitt obehag i samband med exempelvis muntliga presentationer. Genom att träna dig i retoriska tekniker kommer du att på kort tid att öka din karisma och stärka din karaktär i din roll som kommunikatör.

Du lär dig bland annat:

 • Grunderna i retorik för att få kunskap om konsten att övertyga
 • Verktyg för att ta plats, skapa engagemang och inspirera
 • Sofistikerade tekniker i ditt kroppsspråk – hållning, gester, röst, mimik och ögonkontakt
 • Hur du kan använda rösten för att nå fram med ditt budskap. Du får träna på: konstpauser, artikulation och variation av styrka
 • Lär dig att inleda dina möten i fyra steg och skapa en röd tråd i det du säger
 • Du får med dig nyckeln till framgångsrik argumentation: en logisk struktur
 • Att eliminera dina tics! Bli medveten om dina störande signaler
 • Argumentation och förhandlingsteknik med retorikens triad: ethos – logos- pathos
 • Retorikens språktekniker när du vill uttrycka dig tydligt i viktiga budskap
 • Träna dig i att hantera kniviga situationer: där du blir ifrågasatt, där du behöver sätta
  ner hela foten!
 • Två kraftfulla karaktärer som du har nytta av i kommunikativa utmaningar: den öppna
  och den beslutsamma
 • Coachning och direkt feedback – Under kursen får alla deltagare personlig feedback på
  sina framföranden, den är både utmanande och utvecklande. Du blir videofilmad och
  analyserad vid ett tillfälle och får konstruktiv feedback för bästa resultat med din egen
  utveckling.

Coachning och direkt feedback – Under kursen får alla deltagare personlig feedback på sina framföranden, den är både utmanande och utvecklande. Du blir videofilmad och analyserad vid ett tillfälle och får konstruktiv feedback för bästa resultat med din egen utveckling.

Varmt välkommen!

Ta del av vår kursledares bästa retoriktips:

Sammanfattning , reflektion och avslutningSammanfattning , reflektion och avslutning

Visa mer Visa mindre

Program

Kursen domineras av konkreta tekniker och verktyg för att slipa din retorik. Du får träna på samtliga tekniker och får konstruktiv feedback på hur du implementerar dem. Du kommer också att få ta del av de andra deltagarnas träning och lära dig av deras retorik och feedback- bättre exempel blir svårt att hitta. Båda dagarna inleds 09.00 samt avslutas 16.00 dag ett och 16.15 dag två. Vi bryter för lunch samt kaffe under för- och eftermiddagen. Frukost finns tillgängligt från kl 08.30.

Dag 1

Block A

 • Vilket intryck ger du? Bli medveten om vilka signaler du skickar ut
 • Lär dig en startknappen som väcker intresse i dina inledningar och avslutningar
 • Språktipsen som väcker nyfikenhet och engagemang
 • Så presenterar du en trovärdig argumentation anpassat efter målgrupp, situation och syfte

Block B

 • Inventera i dina störande förtroendesignaler både kroppsliga och verbala för att stärka din karaktär
 • Varning för otydliga ord som generaliserar, förminskar och förstör
 • Ta din presentationsteknik till en ny nivå, upptäck kroppsspråket som ger dig direkt resultat när du vill påverka andra

Block C

 • Träna dig i retorikens konstpauser som ger dig auktoritet och tydlighet
 • Träna dig i rösttekniker: betoningar, artikulation och rätt styrka!
 • Få framgång genom att uttrycka dig med sofistikerade och snygga gester som förstärker ditt budskap

 

Dag 2

Block D

 • Lär dig retorikens ABC: ethos, logos och pathos
 • Visualisera och konkretisera med språket. Retoriken har metoder när du vill bli förstådd och få genomslag
 • Så sammanfattar du och avslutar du för att skapa tydlighet, handling och känsla

Block E

 • Så planerar du frågestunden för effektivare möten och presentationer
 • Få tips och tricks och träna dig i att hantera besvärliga personer och svåra frågor
 • Lär dig två olika sätt: den öppna- och den beslutsamma karaktären

Block F

 • Så rör du dig! Hur du rör dig under tiden du talar inför en grupp spelar stor roll. Träna dig i olika grundzoner för att öka engagemanget och öka tydligheten
 • Träna dig i att använda rätt ord, rätt röst och rätt kroppsspråk för att uttrycka dig öppet och beslutsamt
 • Sammanfattning , reflektion och avslutning

Pris

Ord pris

11 995 SEK

Frukost, lunch, kaffe och digital dokumentation är inkluderat i priset. Betalning kommer att ske via faktura. Alla priser är exklusive moms. Om ni är tre eller flera personer som vill delta, kontakta vår kundtjänst för information om grupprabatter: kundtjanst@almatalentevents.se eller +46 (0)8-796 64 00

Avbokning och överlåtelse
Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens eller annat event/evenemang kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar innan konferensstart krediteras du det inbetalda beloppet med avdrag för en administrativ kostnad på 15% exkl. moms. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar innan konferensstart uteblir ersättning. Ersättning delas i detta fall dock ut mot uppvisande av läkarintyg och då skriftlig avbokning inkommit innan konferensstart. I det fall Alma Talent Events ställer in ett event/evenemang (konferensdag, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet.

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura 20 dagar netto dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället.

Information om behandling av personuppgifter
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och lagras hos Alma Talent Events. Den kan delas med andra företag inom Alma Talent gruppen.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på: www.almatalent.se/personuppgifter

Ytterligare info Visa mindre
Anmäl dig här

Tre anledningar att delta

 • Konkreta metoder till att skapa engagemang och peka ut riktningen för dina medarbetare och andra intressenter
 • Så blir du tydlig! Träna dig i ett kraftfullt kroppsspråk och enkla rösttekniker
 • Karaktärstekniker som du har nytta av när du ska leverera tuffa besked eller inspirerande budskap

Kursledare

 • Nina Buchaus

Så tycker tidigare deltagare:

 • Givande kurs! Bra för både erfarna och oerfarna chefer/talare/presentatörer.

   

 • Konkreta tips på presentationstekniker, retorik, hållning, rörelsemönster, och hur man ger ett trovärdigt intryck.

 • Utbildningar
 • Retorik
 • Utbildningar
 • Strategi & Ledarskap