Retorik och presentationsteknik för ledare | 11. - 12.9.2017 | Alma Talent, Fleminggatan 7, Stockholm

Intensivkursen för dig som har en position där du leder, inspirerar och har ansvar.

Under kursen lär du dig att framföra ditt budskap på möten och vid muntliga presentationer – skickligt, klart och tydligt. Bli ett retoriskt proffs och bli säkrare i att hantera situationer där du som chef behöver kliva fram i rampljuset peka ut riktningen inför dina medarbetare, ledningsgruppen, kunder och andra parter.

Vid varje kurstillfälle får 15 ledare chansen att lära sig leverera sitt budskap tydligt och trovärdigt. Du lär dig även att göra dig kvitt obehag i samband med exempelvis muntliga presentationer. Genom att träna dig i retoriska tekniker kommer du att på kort tid att öka din karisma och stärka din karaktär i din roll som chef.

Du lär dig bland annat:

 • Grunderna i retorik för att få kunskap om konsten att övertyga
 • Verktyg för att peka ut riktningen och samtidigt skapa engagemang
 • Sofistikerade tekniker i ditt kroppsspråk – hållning, gester, röst, mimik och ögonkontakt
 • Hur du kan använda rösten för att nå fram med ditt budskap. Du får träna på: konstpauser, artikulation och variation av styrka
 • Lär dig att inleda dina möten i fyra steg och skapa en röd tråd i det du säger
 • Du får med dig nyckeln till framgångsrik argumentation: en logisk struktur
 • Att eliminera dina tics! Bli medveten om dina störande signaler
 • Argumentation och förhandlingsteknik med retorikens triad: ethos – logos- pathos
 • Retorikens språktekniker när du vill skapa gemensamma målbilder
 • Att hantera svåra frågor och besvärliga personer i situationer där du hanterar grupper
 • Två kraftfulla karaktärer till ditt chefskap som du har nytta av i kommunikativa utmaningar: den öppna och den beslutsamma

Coachning och direkt feedback – Under kursen får alla deltagare personlig feedback på sina framföranden, den är både utmanande och utvecklande. Du blir videofilmad och analyserad vid ett tillfälle och får konstruktiv feedback för bästa resultat med din egen utveckling.

Varmt välkommen!

Ta del av vår kursledares bästa retoriktips:

Program

Kursen domineras av konkreta tekniker och verktyg för att slipa din retorik. Du får träna på samtliga tekniker och får konstruktiv feedback på hur du implementerar dem. Du kommer också att få ta del av de andra deltagarnas träning och lära dig av deras retorik och feedback- bättre exempel blir svårt att hitta. Båda dagarna inleds 09.00 samt avslutas 16.00 dag ett och 16.15 dag två. Vi bryter för lunch samt kaffe under för- och eftermiddagen. Frukost finns tillgängligt från kl 08.30.

Dag 1

Block A

 • Lär dig en startknappen som väcker intresse i dina inledningar och avslutningar
 • Språktipsen som skapar intresse i din inledning och det du vill säga
 • Som chef har du nytta av att lägga fram tydliga argument. Lär dig att bygga en hållbar och intressant argumentation anpassat efter din målgrupp, din situation och ditt syfte

Block B

 • Förtroende är en av chefens viktigaste egenskaper. Inventera i dina störande förtroendesignaler både kroppsliga och verbala för att stärka din karaktär
 • Varning för otydliga ord i ditt chefskap, ord som generaliserar, förminskar och förstör
 • Ta din presentationsteknik till en ny nivå, upptäck kroppsspråket som ger dig direkt resultat när du vill påverka andra

Block C

 • Träna dig i att vara tyst i talet. Retorikens konstpauser har många fördelar: den ger dig auktoritet samtidigt som den ger lyssnaren tid att sortera ditt resonemang
 • Träna dig i att hitta styrka i din röst med betoningen, artikulationen och den rätta tonen när du vill skapa tyngd i dina budskap.
 • Få framgång genom att uttrycka dig med sofistikerade och snygga gester som förklarar och förstärker vad du säger

 

Dag 2

Block D

 • Lär dig att dra nytta av retorikens riktlinjer ethos, logos och pathos så du når fram med dina argument och ditt budskap
 • Visualisera och konkretisera med dina ord. Retoriken har språkmetoder när du vill bli förstådd och få genomslag
 • Så sammanfattar du och avslutar du för att få med dig dina lyssnare

Block E

 • Är frågestunden en utmaning? Få tips och tricks och träna dig i att hantera besvärliga personer och svåra frågor
 • Som chef behöver du visa olika sidor av dig beroendes på vilken situation du hamnar i. Lär dig två olika sätt: den öppna- och den beslutsamma karaktären
 • Så styr du frågestunden så att alla blir sedda och hörda samtidigt som energinivån höjs i gruppen

Block F

 • Hur du rör dig under tiden du talar inför en grupp spelar stor roll. Träna dig i tre olika grundzoner för att öka engagemanget och öka tydligheten
 • Som chef behöver du presentera budskap både motiverande och beslutsamt. Hitta dina olika röster för att leverera dessa sätt med rätt attityd och känsla
 • Träna dig i att använda rätt ord, rätt röst och rätt kroppsspråk för att uttrycka dig som hund (öppet) eller som katt (beslutsamt)

Pris

Ord pris

11 995 SEK

Frukost, lunch, kaffe och digital dokumentation är inkluderat i priset. Betalning kommer att ske via faktura. Alla priser är exklusive moms. Om ni är tre eller flera personer som vill delta, kontakta vår kundtjänst för information om grupprabatter: kundtjanst@almatalentevents.se eller +46 (0)8-796 64 00

Avbokning och överlåtelse
Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens eller annat event/evenemang kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar innan konferensstart krediteras du det inbetalda beloppet med avdrag för en administrativ kostnad på 15% exkl. moms. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar innan konferensstart uteblir ersättning. Ersättning delas i detta fall dock ut mot uppvisande av läkarintyg och då skriftlig avbokning inkommit innan konferensstart. I det fall Alma Talent Events ställer in ett event/evenemang (konferensdag, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet.

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura 20 dagar netto dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället.

Information om behandling av personuppgifter
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och lagras hos Alma Talent Events. Den kan delas med andra företag inom Alma Talent gruppen.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på: www.almatalent.se/pul

Ytterligare info Visa mindre
Anmäl dig här

Kommande kurstillfällen

11-12 september 2017

Talentum Events
Fleminggatan 7, Stockholm

Ordinarie pris
11 995 SEK
Anmäl dig här

Tre anledningar att delta

 • Konkreta metoder till att skapa engagemang och peka ut riktningen för dina medarbetare och andra intressenter
 • Så blir du tydlig! Träna dig i ett kraftfullt kroppsspråk och enkla rösttekniker
 • Karaktärstekniker som du har nytta av när du ska leverera tuffa besked eller inspirerande budskap

Kursledare

 • Nina Buchaus

Så tycker tidigare deltagare:

 • Givande kurs! Bra för både erfarna och oerfarna chefer/talare/presentatörer.

   

 • Konkreta tips på presentationstekniker, retorik, hållning, rörelsemönster, och hur man ger ett trovärdigt intryck.

 • Utbildningar
 • Retorik
 • Utbildningar
 • Strategi & Ledarskap