Retorik för kvinnor | 29. - 30.8.2018 | Stockholm

Retorik för kvinnor – en intensivkurs för dig som vill ta mer plats, ta rätt ton och skapa mer pondus.

Det här är kursen som lär dig framföra ditt budskap på möten och vid muntliga presentationer – skickligt, klart och tydligt. Bli ett retoriskt proffs som kan manövrera utmanande situationer under möten och presentationer. Bryt ineffektiva mönster som många gånger kan göra att du känner dig begränsad i din roll med retoriska knep.

Vid varje kurstillfälle får du tillsammans med en mindre grupp kvinnor chansen att lära dig leverera ditt budskap med pondus och tydlighet. Du lär dig även att göra dig kvitt obehag i samband med exempelvis muntliga presentationer. Genom att lära dig övertygande tekniker kommer du på kort tid att utstråla mer pondus och säkerhet. Detta är något som du har användning av utanför kontoret, inte minst vid olika typer av förhandlingar.

Kursen domineras av konkreta tekniker och verktyg för att slipa din retorik. Du får träna på samtliga tekniker och får konstruktiv feedback på hur du implementerar dem. Du kommer också att få ta del av de andra deltagarnas träning och lära dig av deras retorik och feedback – bättre exempel blir svårt att hitta.

Du lär dig:

 • Retorikens viktiga grunder – bli en skicklig och engagerad talare
 • Lär dig behärska rampfeber – Hur hanterar du nervositet och stress på ett framgångsrikt sätt?
 • Att lägga upp en säljande presentation
 • Argumentera och förhandla för din sak på ett bättre sätt med tre argument
 • Kroppsspråk – röst – mimik – ögonkontakt – omedvetna signaler
 • Träna dig i enkla rösttekniker som konstpauser och variation av styrka för att skapa trovärdighet och tydlighet
 • Kvinnligt och manligt språk – vilka är skillnaderna och hur drar du nytta av dem och använder dem efter situation och syfte?
 • Lär dig att behärska två kraftfulla karaktärer – den öppna och den beslutsamma
 • Ta plats och påverka med verbala och ickeverbala metoder
 • Bli medveten om dina tics; upprepande kommunikativa signaler som stör och står i vägen för ditt uttryck

Coachning och direkt feedback – Under kursen får alla deltagare personlig feedback på sina framföranden, den är både utmanande och utvecklande. Du blir videofilmad och analyserad vid ett tillfälle och får konstruktiv feedback för bästa resultat med din egna utveckling.

Varmt välkommen!

Ta del av vår kursledares bästa retoriktips:

Varför retorik för “kvinnor”?
När jag i mitt arbete som projektledare i konferensbranschen gör research och utformar mina konferenser strävar jag efter en jämn könsfördelning bland mina talare. Även om jag jobbar mot flera mansdominerade branscher är problemet oftast inte att hitta kompetenta och kvalificerade kvinnor. Problemet är att få dom att ställa upp som talare.

Varför det är så finns det flera svar på, men jag har de senaste åren funderat hur mycket säkerhet i att tala betyder. Idén om en retorikkurs för kvinnor växte fram, där man som yrkeskvinna skulle få plattformen som behövs för att växa i sin retorik.

Tillsammans med retorikexperten Nina Buchaus har vi de senaste åren arrangerat den populära kursen Retorik för kvinnor. Vid varje tillfälle har en grupp om 15 kvinnor drillats i retorik och kroppsspråk.

Under de nästan tio år som jag har arbetat som projektledare har det blivit bättre, men trots att jag bjuder in dubbelt så många kvinnor och får hjälp av Rättviseförmedlingen är det inte ovanligt att fördelningen slutar på 30 % kvinnor 70 % män. Retorik för kvinnor är ett sätt för oss att ge kvinnor de redskap som de behöver för att våga ta plats. På sikt hoppas jag även att det gör mitt arbete lite enklare.

 

Visa mer Visa mindre

Program

Båda dagarna inleds 09.00 och avslutas 16.00 dag 1 och 16.15 dag 2. Vi bryter även för lunch samt för- och eftermiddagskaffe. Frukost finns tillgängligt från kl 08.30.

Dag 1

9-16

Innehåll dag 1

Powerposer: start- och sluttekniker: ta plats och kommando direkt i starten och avsluta med känsla

 • Konkreta språktips på hur du kan väcka intresse i dina inledningar och avslutningar
 • Ta hjälp av hela din kropp, genom rätt kroppsposition; powerposer och rätt startgest
 • Uttryck dig med rätt ton från början och välj rätt ord för din målgrupp och ditt budskap
 • Så tar du plats i inledningen när du vill skapa trovärdighet och utstråla karisma

 

Argumentationstekniker: paketera med tre tydliga argument

 • Skapa en röd tråd, tydlighet, och kom till saken med hjälp av retorikens argumentationsmodell
 • Sätt punkt på rätt ställe och använd en övertygande disposition som ger tyngd och logik från start till slut
 • Retoriska språktekniker som ökar tydligheten och effekten för det du säger
 • Dra nytta av retorikens triad: ethos, logos och pathos – byggstenarna för att skapa trovärdighet

Dag 2

9-16.15

Innehåll dag 2

Karaktärstekniker: så övertygar du med manlig- och kvinnlig stil

 • Vad säger forskning om manlig- och kvinnlig stil och hur kan du dra nytta av skillnaderna?
 • Lär dig övertygande karaktärstekniker som du direkt kan använda efter kursen
 • Beslutsamhet: att skapa pondus, sätta punkt och uttrycka odiskutabla beslut
 • Öppenhet: att skapa ett öppet, motiverande och positivt klimat för ditt budskap

 

Rösttekniker: små nyanser ger stor skillnad

 • Bli medveten om vilket intryck du ger med rösten och träna dig i att bryta röstmönster som är ofördelaktiga
 • Lär dig att ta rätt ton och använda rösten för två olika syften: den beslutsamma rösten och den öppna rösten
 • Lär dig behärska kraftfulla pauser, betoningar och avslutningston

Kroppsspråkstekniker: hitta kraften i ditt kroppsspråk

 • Hitta en bekväm hållning som samtidigt signalerar styrka och mot
 • Träna dig i 12 kraftfulla gester och tydliga kroppspositioner för din muntliga kommunikation
 • Du får med dig enkla knep till rätt ögonkontakt för stora som små tillfällen
 • Träna och finslipa på din icke-verbala kommunikation

Pris

Ord pris

11 995 SEK

Frukost, lunch och kaffe är inkluderat i priset. Betalning kommer att ske via faktura. Alla priser är exklusive moms. Om ni är tre eller flera personer som vill delta, kontakta vår kundtjänst för information om grupprabatter: kundtjanst@almatalentevents.se eller +46 (0)8-796 64 00

Lokal (observera att lokal kan skilja beroende på kurstillfälle)
Alma Talent
Fleminggatan 7, 106 12 Stockholm

Avbokning och överlåtelse
Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens eller annat event/evenemang kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar innan konferensstart krediteras du det inbetalda beloppet med avdrag för en administrativ kostnad på 15% exkl. moms. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar innan konferensstart uteblir ersättning. Ersättning delas i detta fall dock ut mot uppvisande av läkarintyg och då skriftlig avbokning inkommit innan konferensstart. I det fall
Alma Talent Events ställer in ett event/evenemang (konferensdag, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet.

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura 20 dagar netto dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället.

Information om behandling av personuppgifter
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och lagras hos Alma Talent Events. Den kan delas med andra företag inom Alma Talent. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på: www.almatalent.se/personuppgifter

Ytterligare info Visa mindre

Tre anledningar att delta:

 • Få genomslag i dina argumentationer, förhandlingar och presentationer
 • Lär dig att behärska rampfeber – Hur du hanterar nervositet och stress på ett framgångsrikt sätt
 • Ta ett språng i din professionella roll med hjälp av retoriken och slipa på ditt uttryck

Citat från tidigare kursdeltagare

 • “Dagarna gick fort. Nina var duktig på att väcka ett intresse hos oss”

 • “Kunnig och inspirerande”

 • “Riktigt bra kursledare”

 • “Väldigt många konkreta tips! Hur man bygger en presentation, argumentation, grundzoner m.m.”

 • “Mycket hands on, praktiska redskap att direkt ta med sig i sin yrkesroll”

 • “Det var nyttigt att vi blev filmade, man fick se sina tics och vi coachade varandra. Man utmanar sig själv, retorik kan vara jobbigt och under kursen lärde vi oss att hantera det på ett lugnt och tryggt sätt. Nina var rak och öppen i sin kommunikation”

 • “Steg 1 teorier. Steg 2 prova. Steg 3 feedback. Steg 4 prova igen. Mycket bra kurs!”

 • “Väldigt lärorikt! En blandning av teori och praktik”

 • Utbildningar
 • Retorik