Retorik för kvinnor – att bemöta härskartekniker | 27. - 28.9.2018 | F7, Stockholm

Retorikkurs med härskartekniker för kvinnor – tvådagars intensivträning med många praktiska övningar!

Någon stjäl ordet från dig. Någon nonchalerar dig. Någon fäller en spydig kommentar. Gör skillnad nästa gång genom att agera och ta ansvar. Välkommen på en utmanande och utvecklande kurs med hands-on- övningar för att praktisera tekniker och metoder som du har nytta av direkt efter kursen. Kursen gör dig ännu tuffare, tydligare och trovärdigare i verbala dueller, möten, argumentationer, förhandlingar och presentationer.

Vässa dig för verbala dueller och förminskande attityder

Du får chansen att vässa dig i bemötandet av härskartekniker. Du får retoriska verktyg för att stärka dig när du känner dig exkluderad, förbisedd, förlöjligad etc. Under två dagar får du träna dig tillsammans med en mindre grupp kvinnor samt nätverka och dela erfarenheter. Du får, som i alla Ninas kurser, lära dig mycket genom egen övning framför publik och övriga deltagares exempel och framföranden.

Två dagar fulla med träning och utveckling i att bemöta härskartekniker

 • Kursen domineras av konkreta verktyg för att du ska få största möjliga resultat efter kursen.
 • Du får ta ett steg till i din verbala utveckling och träna på samtliga verktyg i olika kommunikativa: möten, presentationer, etc.
 • Du får personlig och konstruktiv feedback på hur du implementerar dem.
 • Du blir filmad under ett tillfälle under kursdagarna och får värdefull feedback efteråt.
 • Du kommer också att få ta del av de andra deltagarnas träning och lära dig av deras retorik, härskartekniker och feedback- bättre exempel blir svårt att hitta.

Kursens fokus

Det som utmärker “Retorik för kvinnor – att bemöta härskartekniker” är att kursen har något färre deltagare, ett stort kapitel om härskartekniker och motstrategier. Du får  också mer tid läggs till att träna i sittandes ”mötes-situationer”.

Vem riktar sig kursen till?

Både nya och gamla deltagare är välkomna! Ni som tidigare har gått en kurs för Nina får chansen att vässa er ännu mer samt att ni får ett nytt verktyg: hur du bemöter
härskartekniker. Efter genomförd kurs erhåller du ett kursintyg.

Så här blir effekten efter kursen:

 • Du kommer att ha bättre kunskap och medvetenhet om härskartekniker
 • Du kommer att känna dig tryggare och tydligare nästa gång du blir utsatt för härskartekniker
 • Du kommer att kunna distansera dig från fler personliga påhopp och agera professionellare
 • Du kommer att ta mer plats och påverka i dina kommunikativa utmaningar
 • Du kommer att kunna bemöta härskartekniker och agera tydligare med hjälp av strategier framöver!

Varmt välkommen att vässa din retorik och ta kontrollen över härskarteknikerna med Nina!

Ta del av vår kursledares bästa retoriktips:

Program

Båda dagarna inleds 08.30 med frukost och registrering. Kursen startar kl 09.00 och avslutas 16.00 dag 1 och 16.15 dag 2. Vi bryter även för lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Dag 1

Block A:

 • Introduktion av kursen och agenda
 • Lär dig retorikens grunder som rustar dig i ditt verbala uttryck
 • Hur är ditt första intryck? Våra fem sätt att uttrycka oss på
 • Lär dig vilka härskarteknikerna som begränsar dig

Block B:

 • Få verktyg till att bryta härskartekniker – välj mellan tre olika sätt!
 • Vem använder sig av härskartekniker och varför?
 • Lär dig den kraftfulla startknappen som kommer att ge resultat direkt!
 • Ta hjälp av ditt kroppsspråk för att påverka och bryta härskartekniker

Block C:

 • Lär dig hemligheten att behålla ordet och avbryta snyggt
 • Så använder du gesterna i motargumenten och motstrategierna
 • Var röstsmart när du agerar mot påhopp och förminskningar
 • Våga ännu mer! Våga och vinn mer förtroende med att ta plats!
 • Träna, träna och träna i att hålla konstpauser i dina budskap utan att bli avbruten

Block D:

 • Hur du hanterar härskartekniker med att intellektualisera dem
 • Motstrategier för att bemöta maktstrategier t ex när du blir osynliggjord eller förlöjligad
 • Träna dig i den “beslutsamma karaktären” för att skapa förtroende och auktoritet
 • Träna dig i ”obekväma situationer” för att rusta dig för skarpa lägen

Dag 2

Block E:

 • Ta ännu mer hjälp av ditt kroppsspråk för att påverka
 • Hur sitter du egentligen? Prova två sätt som kommer att göra skillnad!
 • Förminskar du dig själv? Utforska i ditt uttryck efter tics och onödiga beteenden
 • Ta ett steg till med dina röstresurser och prova hitta nya nyanser som ger styrka

Block F:

 • Hur du bryter mönster i härskartekniker och går ut som vinnare
 • Träna dig i att blir ifrågasatt och bemöt otrevliga attityder
 • Motstrategier för att bemöta maktstrategier t ex när du blir drabbad av mansplaining
 • Ordet har makt. Upptäck förminskande ord och lär dig orden som höjer din status

 

Block G:

 • Träna dig i att stålsätta dig med kroppen när du vill inge förtroende och förnuft
 • Ta ansvar över ditt uttryck i samband med härskartekniker
 • Släpp inte in andras känslor när du minst behöver dem – ta kontrollen över projiceringsmetoden!

Pris

Lokal
Alma Talent
Adress: Fleminggatan 7, 106 12 Stockholm
Tel: +46 (0)8 7966400

Avbokning och överlåtelse
Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens eller annat event/evenemang kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar innan konferensstart krediteras du det inbetalda beloppet med avdrag för en administrativ kostnad på 15% exkl. moms. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar innan konferensstart uteblir ersättning. Ersättning delas i detta fall dock ut mot uppvisande av läkarintyg och då skriftlig avbokning inkommit innan konferensstart. I det fall Alma Talent Events ställer in ett event/evenemang (konferensdag, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet.

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura 20 dagar netto dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället.

Information om behandling av personuppgifter
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och lagras hos Alma Talent Events. Den kan delas med andra företag inom Alma-gruppen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på www.almatalent.se/personuppgifter

Ytterligare info Visa mindre

Tre anledningar att delta

 • Du kommer att behärska retorik, ta plats och göra dig hörd
 • Du kommer att uttrycka dig starkare och snyggare
 • Du kommer att hantera påhopp och bryta mönster i härskartekniker på ett nytt sätt

Kursledare

 • Nina Buchaus

Vad tycker tidigare deltagare?

 • “Den var så givande!!! Stort tack.”

 • “Bra engagemang från kursledaren och stor kunskap. Fick svar på alla frågor som ställdes. Bra blandning mellan teori och praktik.”

 • Utbildningar
 • Retorik
 • Utbildningar
 • Strategi & Ledarskap