Psykosocial arbetsmiljö | 24.4.2018 | Convendum, Stockholm

Program

Kurstillfällen

23 januari 2018

24 mars 2018

 

 

08.30

Frukost och registrering

09.00

Presentation och program

09.15

Introduktion – Vad är psykosocial arbetsmiljö?

 

 • Vad menas med psykosocial arbetsmiljö?
 • Hur definieras området i arbetsmiljölagen?
 • Vilka konsekvenser kan det få?
 • Vilka lag- och avtalsenliga områden kan bli aktuella?

 

Christina Öst, chefredaktör Lag&Avtal

09.45

En arbetsplats med positiv energi – en inspirerande föreläsning

 

 • Hur hämtar vi energi för ett gott liv?
 • Går det att påverka sitt arbetsliv genom att ha mer kunskaper om riskerna?
 • Hur vänder vi negativ stress till positiv energi?
 • Inspiration för kommande arbete på hemmaplan.

 

Fredrik Grythberg, livsstilscoach

10.45

Hur uppkommer psyko-sociala arbetsmiljöproblem? En av de främsta forskarna på området ger sin bild av utvecklingen.

 

 • Blir det mer och mer stress i arbetslivet?
 • Går det att bemästra problemen i psykosocial arbetsmiljö?
 • Vilka redskap finns det att komma bort från de negativa effekterna av gränslöst arbete?
 • Vilka råd kan man ge till chefer, skyddsombud, anställda och arbetsgivare att hantera situationer som kan leda till psykosociala arbetsmiljöproblem?

 

Gunnar Aronsson, professor

11.30

Känslan av sammanhang

Nestorn inom stressforskningen tecknar en bild av de behov som finns i arbetslivet att komma bort från negativ stress.

 

 • Går det att minska stressen genom att anställda upplever arbetet som meningsfullt?
 • Om arbetet görs mer begripligt, vad betyder det för stress och sjukfrånvaro?
 • Kan arbetslivet bli hälsosammare om fler upplever en känsla av sammanhang?

 

Lennart Levi, professor emeritus

12.00

Lunch

13.00

Problematisering – vad händer vid utmattning, stressymtom etc.?

 

 • Vilka symtom från arbetslivet möter man på Stressmottagningen?
 • Vad går att göra för att det gränslösa arbetslivet inte ska leda till omfattande skador?
 • Vilka riskfyllda moment finns det med det gränslösa arbetslivet?

 

Kerstin Jeding, vice VD, Stressmottagningen

14.00

Fika och mingel

14.30

Diskussion – ansvar, åtgärder, stöd.

 

 • Vilket ansvar har arbetsgivare för att komma till rätta med ett gränslöst arbetsliv?
 • Vilken roll kan facket spela i arbetet mot negativ stress?
 • Går det att avtala bort ett gränslöst arbetsliv?
16.00

Checklista – så här hanterar du arbetsmiljön så att problemen inte uppstår, varningssignalerna, akuta insatser och långsiktigt arbete.

 

 • Det här kan du göra på hemmaplan!
 • En lista med åtgärder som går att vidta nu
 • Med bättre förberedelse går det att komma till rätta med sjukskrivningar och problem