Psykosocial arbetsmiljö

24.4.2018 | Convendum, Stockholm

Nytt seminarium med Calmando och Lag & Avtal


Psykosocial arbetsmiljö
 är en seminariedag om ett växande problem på många arbetsplatser. Den psykosociala arbetsmiljön uppmärksammas i allt större utsträckning. Seminariet ger kunskaper om de vanligaste problemen och vilka metoder som kan användas för att komma till rätta med dem. Föreläsningar ger insikter och möjligheter för deltagarna att sätta sig in i problemen på ett tydligare sätt.

 

Kurstillfällen

23 januari 2018

24 april 2018