Proffsigare PowerPoint-presentationer | Nytt datum för 2018 kommer

Känns dina PowerPoint-presentationer som gammaldags overhead-presentationer?
Vill du bli bättre på att behärska bilder och text med hjälp av proffsiga Audiovisuella tekniker?

Gör det snyggt. Gör det begripligt. Gör det intressant! Lär dig behärska AV-tekniker med hjälp av retorik och modern presentationsteknik. Nina Buchaus utbildar dig till att bli en proffsig presentatör som kommer att ta din bildhantering till nya höjder.

Utbildningens syfte

Att du ska få med dig konkreta och användbara verktyg till alla dina presentationer där du vill förstärka ditt budskap med PowerPoint-bilder. Syftet med kursen är också att du ska känna dig trygg i hanteringen av AV-medel.

Effekt efter genomförd utbildning

 • Du kommer att bli inspirerad att skapa tydliga och snygga bilder på kort tid
 • Dina lyssnare kommer att bli mer engagerade och intresserade av dina presentationer
 • Du kommer att kunna skapa tydligt innehåll utifrån syfte, situation och målgrupp
 • Du kommer att nå fram till fler med den kunskapen om hur du kan förenkla text
 • Nya modeller och symboler som du får med dig efter kursen kommer att ge utdelning
 • Du kommer att få tips om vilka bildprogram som finns ute på marknaden
 • Du kommer nu att kunna ta makten över dina bilder och inte gömma dig bakom dem
 • Dina lyssnare kommer att se dig som en tryggare och trovärdigare presentatör!

För vem?

Kursen vänder sig till dig som använder AV-tekniker som ett hjälpmedel till dina budskap under möten, föreläsningar och presentationer. Exempel på yrkesroller är chefer, projektledare, gruppledare, arbetsledare, Key Account Managers, säljare, utbildare, instruktörer och föreläsare.

Program

Båda kursdagarna inleds med frukost och registrering kl 08.30

Dag 1

9-16

Innehåll dag 1

 • När och varför ska jag använda AV-tekniker
 • Vilka AV-tekniker finns det? Fördelar och nackdelar?
 • Lokalen, placering av duk, AV-medel etc.
 • Tipsen för hur du använder textens färg och form: typsnitt, storlek, färg
 • Sätt en röd tråd igenom dina bilder för att ditt innehåll ska bli begripligt
 • Ta hjälp av avsnitt, nummer och punktlistor för att tydliggöra
 • Så skapar du intressanta och tydliga rubriker till dina bilder
 • Lär dig att rita enkla och tydliga figurer och symboler som förenklar budskapet

Dag 2

9-16

Innehåll dag 2

 • Så höjer du din bildpresentation med hjälp av ditt kroppsspråk
 • Bli flertonig! Så använder du rösten för att göra dina presentationer intressantare
 • Träna dig i rösttekniker som konstpausen för att förstärka dina bilders budskap
 • Bildövergångar och hur du döljer bilder för att skapa tydlighet
 • Lär dig golvzoner och hur du rör dig mellan dem för att guida åhörarna till dina bilder
 • Ta hjälp av dina gester för att interaktivera med dina bilder
 • Tipsen som hjälper dig när tekniken inte fungerar
 • När ska jag använda filmklipp och hur jag hanterar dem i mina bilder

Pris

Ord pris

9980 kr

Frukost, lunch och kaffe är inkluderat i priset. Betalning kommer att ske via faktura. Alla priser är exklusive moms.

Avbokning och överlåtelse
Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens eller annat event/evenemang kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar innan konferensstart krediteras du det inbetalda beloppet med avdrag för en administrativ kostnad på 15% exkl. moms. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar innan konferensstart uteblir ersättning. Ersättning delas i detta fall dock ut mot uppvisande av läkarintyg och då skriftlig avbokning inkommit innan konferensstart. I det fall Alma Talent Events ställer in ett event/evenemang (konferensdag, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet.

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura 20 dagar netto dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället.

Information om behandling av personuppgifter
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och lagras hos Alma Talent Events. Den kan delas med andra företag inom Alma Talent.

Ytterligare info Visa mindre

Så lär du dig att bli en proffsigare PowerPoint-presentatör

 • Du får tekniker och tips i form av korta föreläsningar.
 • Du får ta del av exempel och erfarenheter som ökar tydligheten för teknikerna.
 • Du får studera de andra deltagarnas presentationer, analysera och reflektera
 • All träning sker på golvet tillsammans med AV-tekniker och efterföljs med konstruktiv personlig feedback.
 • Du får möjlighet att presentera eget material med efterföljande feedback
 • Teknikerna ger resultat direkt under träningen. Du får ett pedagogiskt och intressant kompendium med alla tekniker som du tränar dig i under dagen.
 • Du får tillfälle att nätverka med kursens deltagare!

Kursledare

 • Nina Buchaus
 • Utbildningar
 • Retorik
 • Utbildningar
 • Retorik