Penningtvätt | 8. - 9.5.2017 | Stockholm | Malmö | Göteborg | Fler kurstillfällen finns

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har under senare tid blivit ett högt prioriterat och komplext område och lagstiftning och tillsynsmyndigheternas krav blir allt tuffare mot de aktörer som omfattas av regelverket.

Det här är kursen för dig som vill säkerställa att du har de kunskaper och verktyg som krävs för att på ett framgångsrikt sätt vidta de åtgärder mot penningtvätt som din verksamhet behöver.

Kursen erbjuder dig att under två heldagar ta del av expertisens erfarenheter inom området. Du får en praktisk genomgång av hur man skapar en bra AML-organisation och hur interna styrdokument mot penningtvätt kan vara utformade utifrån ett riskbaserat förhållningssätt. Du får även ta del av de senaste nyheterna inom penningtvättsområdet – bl.a. en genomgång av Penningtvättsutredningens förslag till en ny vässad penningtvättslagstiftning som bygger på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv.

Lokal 8-9 maj: 

Bonnier Conference Center
Torsgatan 21, 113 90 Stockholm

Program

Alma Talent Events reserverar sig för programändringar.

Dag 1

Block A

Vad innebär penningtvätt?

 • Vad är penningtvätt, dess omfattning och varför det är så viktigt att bekämpa
 • Beskrivning och exempel av den s.k. penningtvättsprocessen och olika tekniker och metoder som används för penningtvätt
 • Inledande genomgång av lagstiftning, förordningar och myndighetsföreskrifter och allmänna råd inom området
Block B

Risker och riskbedömningar

 • Principen om ett riskbaserat förhållningsätt vid tillämpning av penningtvättslagen
 • Hur riskbedömningar kan utföras och vilka åtgärder för kundkännedom och kontroll av verklig huvudman som ska vidtas beträffande kunder som faller under penningtvättsregelverket
 • Hantering av högriskkunder, personer i politiskt utsatt ställning (PEPs) och andra högriskkategorier
 • Reglering av uppdragsavtal, outsourcing samt bevarande av handlingar och uppgifter om kundkännedom

Dag 2

Block C

Granska, upptäcka och rapportera

 • Granskning och rapportering inklusive olika monitoreringsverktyg för att upptäcka misstanke om penningtvätt
 • Utformning av rapporteringsrutiner och rutiner mot Finanspolisen, blockering av transaktioner, dispositionsförbud
 • Lagstiftning om straff för penningtvättbrott, terroristfinansieringsbrott, internationella sanktioner, meddelandeförbud
 • Hantering av rapporterade kunder, registerfrågor och bevarande av handlingar rörande genomförda utredningar och rapportering
Block D

Implementering och organisering internt + praktikfall

 • Här behandlas AML-organisation, intern kontroll, de tre försvarslinjerna och därtill kopplade kontrollfunktioner, utbildning i penningtvättsfrågor, skydd av anställda mot hot etc.
 • Fall av real life cases, myndigheters sanktionsbeslut samt nyheter inom penningtvättsområdet internationellt/EU och Sverige

Pris

Ord pris

12 995 SEK

Lunch och kaffe är inkluderat i priset. Betalning kommer att ske via faktura. Alla priser är exklusive moms. Om ni är tre eller flera personer som vill delta, kontakta vår kundtjänst för information om grupprabatter: kundtjanst@almatalentevents.se eller +46 (0)8-796 64 00

Lokal
Alma Talent
Adress: Fleminggatan 7, 106 12 Stockholm
Tel: +46 (0)8 7966400

Avbokning och överlåtelse
Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens eller annat event/evenemang kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar innan konferensstart krediteras du det inbetalda beloppet med avdrag för en administrativ kostnad på 15% exkl. moms. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar innan konferensstart uteblir ersättning. Ersättning delas i detta fall dock ut mot uppvisande av läkarintyg och då skriftlig avbokning inkommit innan konferensstart. I det fall Alma Talent Events ställer in ett event/evenemang (konferensdag, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet.

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura 20 dagar netto dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället.

Information om behandling av personuppgifter
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och lagras hos Alma Talent Events. Den kan delas med andra företag inom Alma Talent.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på: www.almatalent.se/pul

Ytterligare info Visa mindre
Anmäl dig här

Kommande kurstillfällen

8-9 maj 2017 (Stockholm)

Bonnier Conference Center
Torsgatan 21, 113 90 Stockholm

Ordinarie Pris
12 995 SEK
Anmäl dig här
14-15 juni 2017 (Malmö)

Clarion Hotel & Congress Malmö Live
Dag Hammarskjölds torg 2

Ordinarie Pris
12 995 SEK
Anmäl dig här
28-29 augusti 2017 (Göteborg)

Lilla Bommen Konferenscenter, Göteborg
Lilla Bommen 4A, 411 04 Göteborg.

Ordinarie Pris
12 995 SEK
Anmäl dig här
30-31 augusti 2017 (Stockholm)

Alma Talent

Fleminggatan 7, Stockholm

Ordinarie Pris
12 995 SEK
Anmäl dig här

Varför delta på kursen?

 • Du lär dig om penningtvättsprocessen
 • Du lär dig hur du utför riskbedömningar
 • Du lär dig om monitoreringsverktyg för att upptäcka penningtvätt
 • Du får ta del av praktikfall samt nyheter inom ämnet

Kursledare

 • Thomas Grahn
 • Evenemang
 • Ingen kategori
 • Utbildningar
 • Ekonomi & Administration