Opinionsbildningskurs | 23.1.2018 | F7 Konferens, Stockholm

Program

 

Tisdag 23 januari 2018

09.00-12.00

Vad är opinionsbildning? Sex steg för en lyckad opinionsbildning. Det politiska beslutsfattandet – var blir vår påverkan mest effektiv?

 

 • Du lär dig grunderna i opinionsbildningen
 • Calmandos 6-stegs program för en lyckad opinionsbildning blir din ledsagare under kursen och i framtiden
 • Du får djupare kunskaper om det politiska beslutsfattandet, hur går det till, var går det att påverka?


Lars-Olof Pettersson
& Kasper Gieldon

12.00-13.00

Lunch

13.00-14.15

Opinionsbildning med små resurser – om arbetet för sänkt bokmoms och en öppen och fri bokmarknad

 

 • En unik inblick i hur opinionsbildning kan vara framgångsrik
 • Du får exempel på hur du undviker vanliga misstag i ditt påverkansarbete
 • Du får klart för dig att lyckad opinionsbildning inte behöver var extremt dyrbar – även små resurser kan påverka mäktiga politiker.


Kristina Ahlinder
, VD, Svenska Förläggareföreningen

14.30-16.30

Så vinner man val i Sverige, den nya politiska kartan och vad händer framåt

 

 • Så vinner politiska partier val i Sverige
 • Hur vinner du förtroende för dina budskap
 • Så når du ut i media


Ulrica Schenström
, konsult Hallvarsson & Halvarsson, tidigare statssekreterare (M)

 

Onsdag 24 januari 2018

09.00 – 10.15

Det politiska beslutsfattandet – var blir vår påverkan mest effektiv?

 

Lars-Olof Pettersson

10.30 – 12.00

Ett nytt landskap med nya förutsättningar i politiken? Om långsamma samhällsförändringar och snabb opinionsbildning

 

 • Vad innebär det politiska landskapet för opinionsbildningen
 • Trendspaning inför stundande samhällsförändringar
 • Förutsättningar för den moderna opinionsbildningen


Stefan Stern,
chef Public Affairs/kommunikation, Investor, f d statssekreterare (S)

12.00 - 13.45

Lunchföredrag: En erfaren journalists syn på aktuell opinionsbildning

 

 • Handfasta opinionsbildningstips
 • Genomgång av det nuvarande medielandskapet
 • Analys inför valet 2018

 

K-G Bergström berättar och svarar på frågor

14.00 – 16:30

Att använda undersökningar i opinionsbildningen

 

 • Så ställer du rätt frågor i opinionsundersökningar
 • Att använda sig av statistik som underlag i opinionsbildning
 • Vanliga misstag när du analyserar opinionen


David Ahlin
, Nordenchef, Ipsos Public Affairs

 

 

Tisdag 6 februari 2018

09.00 – 12.00

Hur når vi störst framgång för vår opinionsbildning i sociala medier?
Föreläsning, diskussioner av egna erfarenheter och övning

 

 • Hur fungerar sociala medier
 • Vad gör att vissa budskap och kampanjer blir framgångsrika på sociala medier.
 • Konkreta tips- detta ska du tänka på när du opinionsbildar digitalt


Martina Lind
, konsult och grundare, Nordic Public Affairs

12.00-13.00

Lunch

13.00 – 13.45

Hur ser framtiden ut för medierna och nyhetsjournalistiken i Sverige?

 

 • Genomgång av hur en nyhetsredaktion arbetar
 • Tips om hur du maximerar och får genomslag för din nyhet
 • Analys av hur medielandskapet har förändrats

 

Lena Mellin, , Journalist och inrikespolitisk kommentator, Aftonbladet

14.00 – 16:30

Opinionen, opinionsbildning och förutsättningarna inför valet 2018

 

 • Analys av opinionsläget inför valet 2018
 • De långsiktiga förutsättningarna för politisk opinionsbildning i Sverige
 • Vad du kan lära dig av politisk kommunikation


Per Nilsson
, opinions- och analyschef, Moderaterna

 

Onsdag 7 februari 2018

09.00 – 12:00

Så vet du att du gör skillnad – analys i PA-arbetet

 

 • Vad är Public Affairs, och varför det är viktigt
 • Vikten av att mäta framgång
 • Metoder och analysredskap inom påverkansarbete


Markus Uvell
, opinionsbildare, författare och grundare, Nordic PA Research

12.00 – 13.00

Lunch

13:00 – 15.00

Så hanterar du medierna

 

 • Du får fördjupad kunskap om hur journalister jobbar
 • Du får veta vad du ska tänka på när media ringer
 • Vi lär oss enkla knep om hur du maximerar ditt mediala genomslag


Karl-Johan Karlsson
, mediestrateg, Centerpartiet, tidigare politisk reporter Expressen

15.00 – 16.30

Summering och utvärdering

Vill du veta med om kursen? 
Lämna din intresseanmälan här så kontaktar vi dig!