Mediedagen | 24.10.2018 | At Six, Stockholm

Talare

Marie Wedin

Marknadschef, Coop

Läs mer

Linda Wetterborg

Head of Brand & Marcom, Telenor

Läs mer

Jens Welin

Managing Partner, Nord DDB

Läs mer