Mediedagen | 24.10.2018 | At Six, Stockholm

Partners

Genom Mediedagen 2018 håller du dig uppdaterad kring aktuella branschfrågor, deltar i interaktiva sessioner och diskuterar viktiga frågor i paneldebatter tillsammans med andra tongivande nyckelspelare.

Som samarbetspartner kan du genom skräddarsydda lösningar presentera produkter och tjänster, öka varumärkeskännedomen och kommunicera ditt budskap till ledande beslutsfattare inom ditt verksamhetsområde.

För mer information om partnerskap, kontakta:

Johan Laur
E-post: johan.laur@resume.se
Tel: +46 (0)70855 55 08

Arrangör

Strategisk Partner

Strategisk Partner

Content Partner

Tryckpartner

Strategisk partner

Strategisk partner