Lokal

At Six

Entré till Mediedagen 2018 sker via Brunkebergstorg 2 (samma entré som till restaurang TAK)

Kontaktuppgifter till At Six:
 08-578 828 00