Mediedagen 24.10.2018 | At Six, Stockholm

Advisory board

För att säkra att innehållet håller hög kvalitet och täcker de viktigaste utmaningarna som branschen står inför har vi diskuterat programmets innehåll på djupet med vårt advisory board. De som deltog listas här under.

Johan Ydring

Head of Brand & Performance Marketing, TUI

Läs mer

Karin Zingmark

Strategic advisor

Läs mer

Daniel Weilar

VD, Nyherer24-Gruppen

Läs mer

Jonna Ekman

Marketing Manager, KIT

Läs mer

Niclas Rislund

Chefredaktör, Dagens Media

Läs mer