Medarbetarna som marknadsförare | Nytt datum för 2018 kommer

En kurs om hur medarbetarna kan bli digitala influencers och stärka ert företags varumärke på nätet.

Få företag arbetar strategiskt med att göra medarbetarna till digitala varumärkesambassadörer. Många söker istället efter externa influencers för att föra varumärkets talan online.

Vikten av influencer marketing, att jobba med inflytelserika profiler i sociala medier och på nätet, har blivit ett stort fokusområde för marknads- och kommunikationsavdelningar världen över. Idén är att hitta rätt bloggare, Youtube-profil eller andra stjärnor som kan stärka ens varumärke. Men medan mycket investeras i externa influencers, finns oftast de mest trovärdiga ambassadörerna innanför företagets väggar. Medarbetarna är till stor del en outnyttjad resurs i innehållsproduktionen, och de som sitter inne på de mest spännande varumärkesberättelserna. Dessutom kan de, med rätt strategi och positionering, bli starka och intressanta budskapsbärare online.

Program

9:00-12:00

 • Varför bör organisationer se medarbetare som potentiella ambassadörer?
 • Så kan engagerade medarbetare bidra till att stärka er organisation både internt och externt
 • Många företag letar externt för att hitta influencers – men hur kan istället medarbetarna bli era influencers online?
 • Advocate och influencer marketing från ett medarbetarperspektiv

Runda bordssamtal
Hur kan engagerade medarbetare bli en prioriterad fråga för marknadsavdelning och ledningsgrupp?

12:00-13:00

LUNCH

13:00-16:00

 • Employee generated content: så blir medarbetarna innehållsproducenter för era digitala kanaler
 • Så ges medarbetarna utrymme att bli mer inflytelserika i sina egna kanaler, därifrån de också kan sprida företagets budskap
 • Interaktiv övning:
  CASE: Konkreta insatser för att göra medarbetarna till digitala ambassadörer, men som kan genomföras med knappa resurser.
 • Summering och avslutning

Pris

7995 SEK

Lunch och kaffe är inkluderat i priset. Betalning kommer att ske via faktura. Alla priser är exklusive moms.

Lokal
Alma Talent
Adress: Fleminggatan 7, 106 12 Stockholm
Tel: +46 (0)8 7966400

Avbokning och överlåtelse
Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens eller annat event/evenemang kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar innan konferensstart krediteras du det inbetalda beloppet med avdrag för en administrativ kostnad på 15% exkl. moms. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar innan konferensstart uteblir ersättning. Ersättning delas i detta fall dock ut mot uppvisande av läkarintyg och då skriftlig avbokning inkommit innan konferensstart. I det fall Alma Talent Events ställer in ett event/evenemang (konferensdag, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet.

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura 20 dagar netto dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället.

Information om behandling av personuppgifter
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och lagras hos Alma Talent Events. Den kan delas med andra företag inom Alma Talent.

Ytterligare info Visa mindre

Efter kursen är målet att du ska:

 • Förstå begrepp som influencer marketing och advocate marketing utifrån ett medarbetarperspekiv
 • Ha konkreta argument till varför medarbetarna är en viktig marknadsföringskanal och som kan användas för att få ledning med på resan
 • Fått verktyg för hur din organisation kan stärka det interna engagemanget genom att få fler medarbetare att bidra till innehållsproduktion i era digitala kanaler
 • Ha fått möjlighet att diskutera kommunikationsutmaningar med branschkollegor och kursledare
 • Breddat ditt nätverk i kommunikationsbranschen

Kursledare

 • Emelie Fågelstedt
 • Utbildningar
 • Marknadsföring & Kommunikaiton