Likabehandlingsdagen | 6.11.2018 | Näringslivets hus, Stockholm

Talare

Tommy Iseskog

Tommy Iseskog är en av Sveriges främsta arbetsrättsexperter – han bevakar nyheter och vägledande domar inom arbetsrättsområdet varje dag, året runt.

Han är även författaren som skriver pedagogiskt och lättbegripligt för dem som arbetar operativt inom dessa områden – ofta finns hans bok i bokhandeln redan innan den nya lagen träder ikraft.

Tommy syns ofta i media för att ge expertkommentarer i samhällsaktuella frågor inom arbetsmarknadsområdet. Med sin gedigna erfarenhet och sin förmåga att beskriva det komplicerade på ett lättbegripligt sätt är han ofta anlitad av både arbetsgivare och arbetstagarorganisationer och en mycket uppskattad föreläsare. Han läses av och har föreläst för tusentals HR-specialister, fackliga företrädare, chefer och studenter.