Om

Likabehandlingsdagen är en årligen återkommande heldag om och kring aktuella frågor rörande likabehandling i arbetslivet. Tommy Iseskog redovisar rättsläget, intressanta domar och praktiska erfarenheter inom området likabehandling i arbetslivet.

Likabehandlingsdagen 2018 kommer bl.a. att handla om avstämning vad gäller diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder mot diskriminering och för likabehandling, om diskrimineringslagens och om arbetsmiljölagens krav på arbetsgivare ifråga om att förebygga och hantera sexuella trakasserier.

På likabehandlingsdagen refererar och kommenterar Tommy Iseskog också många intressanta domar från Arbetsdomstolen och EU-domstolen, som rör direkt eller indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet och trakasserier/kränkningar som avser diskrimineringsfaktor eller utgör sexuella trakasserier.

Några viktiga punkter ur programmet:

  • Sexuella trakasserier på jobbet – vad säger arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen?
  • Hur ska, kan och bör arbetet med utredning och hantering av sexuella trakasserier bedrivas i praktiken?
  • Hur fungerar likabehandlingsarbetet enligt diskrimineringslagens nya (alltsedan 2017) krav?
  • Hur gör man i praktiken? Tips om verktyg och tillvägagångssätt i arbetet mot diskriminering och för likabehandling!
  • Vilken typ av dokumentation behöver man/måste man ha i likabehandlingsarbetet?
  • Likabehandlingsplan – är det lagenligt/lämplig att koppla likabehandlingsplanen till arbetsmiljöplan och verksamhetsplan?
  • Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i likabehandlingsarbetet – hur ska det gå till i praktiken?
  • Genomgång av relevanta domar från Arbetsdomstolen och EU-domstolen