Likabehandlingsdagen

6.11.2018 | Näringslivets hus, Stockholm

Likabehandlingsdagen är en årligen återkommande heldag om och kring aktuella frågor rörande likabehandling i arbetslivet. Tommy Iseskog redovisar rättsläget, intressanta domar och praktiska erfarenheter inom området likabehandling i arbetslivet.

Följande ingår

  • Lunch samt för- och eftermiddagsfika
  • Kursdokumentation i form av Iseskogs PPT-bilder
  • Boken Likabehandling & Skydd mot Diskriminering i arbetslivet
  • E-föreläsningen Likabehandling och Lönekartläggning i två veckor

Talare

Tommy Iseskog

Partners