LAS-dagen | 7.11.2018

Program

08.30

Registrering och frukost

09.00

Varför har vi en lag om anställningsskydd? Kort om den historiska bakgrunden. Hur tänkte lagstiftaren? Lagens regler om anställningsform. Huvudregeln om tillsvidareanställning och undantag för tidsbegränsad anställning genom regler i kollektivavtal eller lagen. Hur kan man se/tro att dessa regler kommer att förändras?

10.15

Kaffe och mingel

10.45

Uppsägning vid arbetsbrist. Arbetsbristbegreppet i rättspraxis. Hur definieras begreppet arbetsbrist idag? Bevisbördereglerna vid arbetsbrist. Fingerad arbetsbrist och dess särskilda bevisregler. Förhållandet mellan turordning och omplacering vid arbetsbrist. Vilka förändringar kan tänkas beträffande turordning/omplacering?

12.00

Lunch

13.00

Uppsägning av personliga skäl – avskedande. Saklig grund vid uppsägning av personliga skäl. De särskilt svåra uppsägningarna vid sjukdom, samarbetsproblem och otillräcklig arbetsprestation. Hur svårt är det att säga upp en arbetstagare som ”inte fungerar”? Förhållandet mellan uppsägning av personliga skäl och avskedande. Är avskedande ”det nya” uppsägning?

14.15

Eftermiddagskaffe och mingel

14.45

Förhållandet mellan arbetsgivarens arbetsledningsrätt och lagstadgat skydd för arbetstagare.  Lagen om anställningsskydd och diskrimineringslagen.  Skyddslagstiftningen (lagen om anställningsskydd och diskrimineringslagen) och arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Vart är vi på väg? Är tiden förbi då alla politiker är ”LAS-kramare”? Frågor som kommit upp under dag