LAS-dagen

6.9.2018

Tommy Iseskog redovisar vad LAS innebär idag samt avlivar myter och föreställningar!

Under denna heldag behandlas ingående anställning, uppsägning, avskedande, avslut genom avtal, omplacering och mycket mer.

  • Är det så svårt att säga upp en medarbetare som inte fungerar?
  • I vilka lägen är avsked bättre än uppsägning?
  • Vilka krav på omplacering ställs på arbetsgivaren vid uppsägning vid arbetsbrist?
  • Finns det olika typer av omplacering?

Talare

Tommy Iseskog