Karismatisk kommunikation

Karisma går att öva upp, den sitter till stor del i ditt kroppsspråk och i din röst – hela 93% enligt vetenskapliga studier. Välkommen på en intensivkurs full av träning, feedback och utveckling. En kurs där vi bryter ner ordet karisma till något konkret du kan applicera på din personlighet och yrkesroll.

Karismatiska människor syns och hörs ofta mer än andra, kursen Karismatisk kommunikation ger dig konkreta verktyg till att utstråla mer energi och engagemang i det du säger. Vi lägger fokus på samspelet mellan din icke-verbala kommunikation, din röst och storytelling.

Kursen riktar sig till dig som har muntlig kommunikation som arbetsredskap, som vill ta ett steg till i “hur du säger det” och vill upplevas som karismatisk när situationen kräver det. Karisman kan appliceras i till exempel förhandlingar, argumentationer, utvecklingssamtal och presentationer. Kursen riktar sig också till dig som tidigare har gått någon av Nina Buchaus utbildningar och vill fortsätta att utmana dig kommunikativt.

Program

Båda dagarna inleds 09.00 och avslutas 16.00 dag ett och 16.15 dag två. Vi bryter för lunch ca kl 12:00 samt för- och eftermiddagskaffe. Frukost finns tillgängligt från kl 08.30.

09:00-16.00

Innehåll dag ett

 • Ta in rummet! Trollbind direkt med hjälp av power-posen
 • Kroppspositioner, hållning och kroppsriktning för tydlighet (egen punkt?)
 • Inspirera dina lyssnare – lär dig storytelling!
 • Lär dig 12 universella gester för ökad trovärdighet
 • Bli tydligare med dina målande och beskrivande gester
 • Lär dig ögonspråket som ökar engagemang och fokus
 • Ingenting höjer karisman såsom pausen – lär dig teknikerna!
 • Vi tränar din röst i betoningar av nyckelord och artikulation för tydlighet
09:00-16.15

Innehåll dag två

 • Så använder du två attityder för att skapa öppenhet och kontroll
 • Träning av artikulation och betoningar
 • Visualisera! Lär dig det målande språket som skapar tydlighet
 • Behåll uppmärksamheten under konstpausen med kroppsspråket
 • Ansiktets mikro- och makro kommunikation
 • Konsten att improvisera – övningar som ger dig säkerhet
 • Röststyrka – från låg volym till hög volym
 • Bli medveten om ditt övriga kroppsspråk – din undertext

Pris

11 995 SEK

Frukost, lunch och kaffe är inkluderat i priset. Betalning kommer att ske via faktura. Alla priser är exklusive moms. Om ni är tre eller flera personer som vill delta, kontakta vår kundtjänst för information om grupprabatter: kundtjanst@almatalentevents.se eller +46 (0)8-796 64 00

Lokal (observera att lokal kan skilja beroende på kurstillfälle)
Alma Talent
Fleminggatan 7, 106 12 Stockholm

Avbokning och överlåtelse
Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens eller annat event/evenemang kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar innan konferensstart krediteras du det inbetalda beloppet med avdrag för en administrativ kostnad på 15% exkl. moms. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar innan konferensstart uteblir ersättning. Ersättning delas i detta fall dock ut mot uppvisande av läkarintyg och då skriftlig avbokning inkommit innan konferensstart. I det fall
Alma Talent Events ställer in ett event/evenemang (konferensdag, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet.

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura 20 dagar netto dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället.

Information om behandling av personuppgifter
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och lagras hos Alma Talent Events. Den kan delas med andra företag inom Alma Talent. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på: www.almatalent.se/personuppgifter

Ytterligare info Visa mindre

Du lär dig:

 • Det karismatiska uttrycket
 • Koderna i ditt kroppsspråk
 • Hög- och lågstatus – lär dig skillnaderna
 • Hemligheterna bakom gesterna
 • Så förmedlar du torra fakta med språket
 • Ögonspråket som skapar energi och engagemang
 • Kroppspositioner för tydlighet
 • Gesternas betydelse i karisman
 • Lär dig två karismatiska karaktärer
 • Ögon- och handkoordination för bättre fokus
 • Behärska tystnaden med konstpausen
 • Skapa intresse med betoningar
 • Konsten att berätta – storytelling

Kursledare

 • NINA BUCHAUS