IT-support & service | Nya datum för 2018 kommer inom kort

Det drar ihop sig till den årliga mötesplatsen IT Support och Service – en efterfrågad och välrenommerad dag för ledare och experter som ansvarar för IT support-funktionen! Är du angelägen om att utveckla din IT-service organisation så att den svarar upp mot morgondagens krav?

Under denna dag lyssnar du till intressanta föredrag och inspirerande praktikfall som ger dig många praktiska insikter och kunskaper som hjälper dig utveckla din IT support och tjänster i världsklass. Ta tillfället i akt att lära från experterna i framkant som hjälper dig omsätta dina nyförvärvade kunskaper i praktiken.