Intervjuteknik vid rekrytering | Nya datum för 2018 kommer inom kort

Intervjuteknik vid rekrytering – säkerställ att du anställer rätt person från början

En av de svåraste utmaningarna som arbetsgivare eller personalchef är att försäkra sig om att du rekryterar rätt person. En rekrytering ställer höga krav på den som genomför intervjuerna för att beslutet ska bli korrekt och kännas tryggt. Två gånger om året går vår populära kurs Träffsäker rekrytering som lär dig att sätta samman en kravprofil och konstruera frågor därefter.

På denna kurs får du lära dig hur du går tillväga för att genomföra en professionell rekryteringsintervju som hjälper dig att fatta ett välgrundat beslut. Kursen innehåller alla de steg du måste ta dig igenom under processen – från att skapa en kravprofil till att bedöma kandidatens svar. Föreläsningar varvas med praktiska övningar för att inlärningen ska bli så effektiv som möjligt. Du får bland annat möjlighet att arbeta med ett eget rekryteringscase.

Program

Båda kursdagarna inleds klockan 09.00 och avslutas 16.00. Vi bryter för lunch samt för- och eftermiddagskaffe båda dagarna. Frukost finns tillgängligt från kl 08.30.

Dag 1

9-16

Innehåll dag 1

 • Kravprofil: Ett av de första och viktigaste stegen i en rekrytering är att tydliggöra vem du letar efter. Vi tittar på hur du bygger upp en kravprofil och lägger en bra grund för resten av processen. Vi går igenom hur du får fram den information du behöver och översätter övergripande egenskaper till konkreta beteenden.
 • Frågebatteri: När du väl har tagit fram en kravprofil är nästa steg att formulera specifika frågor. Lär dig hur du utvecklar relevanta frågeställningar och följdfrågor för att kunna göra en bra och rättvis bedömning. Du får även tips på rätt antal frågeområden att begränsa dig till.
 • Intervjuguide: Innan det är dags för själva intervjun bör du ta fram en intervjuguide att utgå ifrån. Vi går igenom hur detta går till i praktiken. Vi tittar på hur du bedömer och dokumenterar det som framkommer under samtalet med hjälp av denna guide.

Dag 2

9-16

Innehåll dag 2

 • Intervju: För att intervjun ska bli lyckad räcker det inte med att ställa bra och relevanta frågor. Det är också viktigt att använda sig av en beprövad fråge- och samtalsteknik. Här får du lära dig hur du inleder och avslutar intervjun, skapar en god kontakt med kandidaterna och undviker missförstånd.
 • Beslutsfattande: Innan du fattar ditt beslut bör du matcha det som har framkommit under dina intervjuer med den kravprofil du har som utgångspunkt. Vi tittar på hur du matchar kandidaternas svar med dina krav och förhåller dig till övriga bedömnings- och informationskällor.
 • Övriga aspekter: I den avslutande delen av utbildningen går vi igenom den så kallade Halo-effekten och andra vanliga intervjufällor som riskerar att försämra din bedömning. Vi diskuterar även etiska frågeställningar och hur du återrapporterar vad som har framkommit under intervjun till en eventuell uppdragsgivare.

Pris

Ord pris

10 995 kr

Frukost, lunch och kaffe är inkluderat i priset. Betalning kommer att ske via faktura. Alla priser är exklusive moms. Om ni är tre eller flera personer som vill delta, kontakta vår kundtjänst för information om grupprabatter: kundtjanst@almatalentevents.se eller +46 (0)8-796 64 00

Avbokning och överlåtelse
Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens eller annat event/evenemang kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar innan konferensstart krediteras du det inbetalda beloppet med avdrag för en administrativ kostnad på 15% exkl. moms. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar innan konferensstart uteblir ersättning. Ersättning delas i detta fall dock ut mot uppvisande av läkarintyg och då skriftlig avbokning inkommit innan konferensstart. I det fall Alma Talent Events ställer in ett event/evenemang (konferensdag, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet.

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura 20 dagar netto dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället.

Information om behandling av personuppgifter
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och lagras hos Alma Talent Events. Den kan delas med andra företag inom Alma Talent. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på: www.almatalent.se/pul

Ytterligare info Visa mindre

5 anledningar att delta:

 • Öka sannolikheten att göra en korrekt bedömning av kandidaten, så att du säger ja till rätt person.
 • Lär dig en tydlig process för rekryteringsarbetet i stället för att uppfinna hjulet på nytt vid varje rekrytering och sparar på så sätt tid.
 • Ge ett professionellt intryck och förmedlar en bra bild av ditt företag så att du framstår som en attraktiv arbetsgivare.
 • Minska risken för att fatta fel beslut så att du måste lägga onödiga pengar på att göra om processen.
 • Bli säkrare och tryggare i din roll som intervjuare och rekryterare.

Kursledare

 • Fredrik Hillvesson

Så tycker tidigare deltagare:

 • “En röd tråd, teori blandat med övning, konkret – en verktygslåda att ta med hem.”

 • “Konkreta verktyg att använda direkt i vår verksamhet. Inget flum utan mycket tydligt.