Affärsfokuserad internkommunikation med nästa generations medarbetare | Nya datum för 2018 kommer inom kort

Generation Y intar nu världens arbetsplatser med stormsteg men långt ifrån alla företag och organisationer står rustade för de krav en ny generation kommer att ställa på ledarskap, innovation och kanske framförallt: kommunikation. Men det handlar inte bara om nya digitala plattformar och mer flexibla arbetstider – det handlar om ett helt nytt förhållningssätt kring hur kommunikationen internt ska drivas, och av vem.

Den här kursen vänder sig till dig som har förstått värdet av att anpassa organisationskommunikationen till nästa generation, men som saknar insikter och kunskap om hur modern medarbetarkommunikation kan ledas. Dagen kombinerar interaktiva övningar, erfarenhetsutbyten och case. Det kommer också att finnas mycket tid att diskutera din organisations nuvarande utmaningar för att få input och råd av både kursledare och branschkollegor.

Innehåll

Alma Talent Events reserverar sig för programändringar.

9:00-12:00

Agenda

 • Vilka är nästa generations medarbetare och vad drivs de av?
 • Kulturskifte: Vilka utmaningar och konflikter kan uppstå när medarbetarkommunikationen förändras?
 • Vilken roll spelar nya digitala plattformar och i vilken utsträckning måste den icke-digitala kommunikationen kvarstå?

Rundabordssamtal
Vilka behöver jag få med mig internt på resan mot att förändra vår medarbetarkommunikation så att den engagerar samtliga?

12:00-13:00

LUNCH

13:00-16:00

Agenda

 • Tillbakablick på förmiddagens pass och diskussion
 • Interaktiv övning
  o CASE: Så leder vi modern och engagerande medarbetarkommunikation med knappa resurser
 • Summering och avslutning

Pris

Ord pris

7995 SEK

Lunch och kaffe är inkluderat i priset. Betalning kommer att ske via faktura. Alla priser är exklusive moms. Om ni är tre eller flera personer som vill delta, kontakta vår kundtjänst för information om grupprabatter: kundtjanst@almatalentevents.se eller +46 (0)8-796 64 00

Lokal
Alma Talent
Adress: Fleminggatan 7, 106 12 Stockholm
Tel: +46 (0)8 7966400

Avbokning och överlåtelse
Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens eller annat event/evenemang kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar innan konferensstart krediteras du det inbetalda beloppet med avdrag för en administrativ kostnad på 15% exkl. moms. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar innan konferensstart uteblir ersättning. Ersättning delas i detta fall dock ut mot uppvisande av läkarintyg och då skriftlig avbokning inkommit innan konferensstart. I det fall Alma Talent Events ställer in ett event/evenemang (konferensdag, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet.

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura 20 dagar netto dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället.

Information om behandling av personuppgifter
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och lagras hos Alma Talent Events. Den kan delas med andra företag inom Alma Talent.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på: www.almatalent.se/pul

Ytterligare info Visa mindre
Anmäl dig här

Efter kursen är målet att du ska:

 • Veta mer om hur er organisationskommunikation kan formas för att engagera nästa generations medarbetare
 • Fått insikt i alternativ till traditionella intranät och interna kommunikationskanaler
 • Fått argument till varför medarbetarkommunikationen måste upp högt på ledningens dagordning och hur du kan få cheferna med dig på resan
 • Fått idéer kring hur medarbetarna kan engageras genom digital innehållsproduktion
 • Ha fått möjlighet att diskutera era kommunikationsutmaningar med branschkollegor och kursledare
 • Breddat ditt nätverk i kommunikationsbranschen

Kursledare

 • Emma Lindgren
 • Utbildningar
 • Strategi & Ledarskap