Innovative Banking | 2.10.2018 | Birger Jarl Konferens, Stockholm

Talare

Ann Grevelius

Senior Advisor, GP.Bullhound

Läs mer

Robin Egerot

Investment Manager, Vidici Ventures

Läs mer

Johan Lundberg

CEO, NTF Ventures

Läs mer

Lars Millberg

Head of Open Banking, SEB

Läs mer

Gunnar Berger

Head of Open Banking, Nordea

Läs mer

Emma Strömfelt

Head of digital innovation, Swedbank

Läs mer

Jonas Palm

Head of Payment Solutions CM LC&I, Swedbank

Läs mer

Johan Hörmark

Enterprise Architect & IT Strategist, SEB

Läs mer

Johan Toll

Associate Vice President & Product Manager Blockchain, Nasdaq

Läs mer