Om Innovative Banking

Bankens roll och position fortsätter att utmanas i takt med den digitala utvecklingen. Nya aktörer dyker upp och utmanar på marknaden och den höga förändringstakten gör det svårt för traditionella banker med trögrörliga processer att hänga med i utvecklingen. Kraven på regelefterlevnad i kombination med en snabbt föränderlig omvärld gör det svårt att hinna med att utveckla nya produkter och tjänster. När du dessutom adderar kundperspektivet, där dagens kunder har en ökade förändringsvilja och höga förväntningar på lättillgängliga tjänster under dygnet alla timmar, sätts bankens krav på att utvecklas på sin spets.

Under Innovative Banking den 17 oktober tittar vi närmare på vilka utmaningar dagens banker står inför och hur du är framgångsrik i ditt digitala transformationsarbete utifrån alla perspektiv.

Innovative banking är Affärsvärldens årliga event kring de senaste trenderna inom digitala banktjänster och gick tidigare under namnet Bank 2.0.