Det gränslösa arbetslivet

Program

 

 

08.30

 Frukost och registrering

09.00

Presentation och program

09.15

Introduktion och definition – vad innebär och vad menar vi med det gränslösa arbetet

 

 • Vad menas med gränslöst arbete?
 • Hur definieras området?
 • Vilka konsekvenser kan det få?

 

Christina Öst, chefredaktör, Lag&Avtal

9.45

Nuläge och beskrivning – hur har det gränslösa arbetet utvecklats, var finns problemen, hur hanterar olika arbetsplatser det gränslösa arbetet

En av de främsta forskarna på området ger sin bild av utvecklingen.

 

 • Blir det mer och mer stress i arbetslivet?
 • Går det att bemästra den negativa stressen?
 • Vilka redskap finns det att komma bort från de negativa effekterna av gränslöst arbete?
 • Vilka råd kan man ge till chefer, skyddsombud, anställda och arbetsgivare att hantera situationer som kan leda till ett gränslöst arbetsliv?

 

Gunnar Aronsson

10.30

Känslan av sammanhang – hur olika individer har olika förutsättningar att klara det gränslösa arbetet – meningsfullhet, begriplighet och handling

Nestorn inom stressforskningen tecknar en bild av de behov som finns i arbetslivet att komma bort från negativ stress.

 

 • Går det att minska stressen genom att anställda upplever arbetet som meningsfullt?
 • Om arbetet görs mer begripligt, vad betyder det för stress och sjukfrånvaro?
 • Kan arbetslivet bli hälsosammare om fler upplever en känsla av sammanhang?

 

Lennart Levi

11.15

Hur hanterar man gränslöshet som individ?

 

Stressmottagningen har över 17 års erfarenhet av att förebygga, rehabilitera och forska kring stressrelaterad ohälsa.

 • Vilka forskningsbaserade verktyg brukar Stressmottagningen lära ut för hållbarhet i ett gränslöst arbetsliv?
 • Och vad är nyckeln till att hantera gränslöshet för någon som blivit sjuk av stress?

 

Kerstin Jeding, vice VD, Stressmottagningen

12.00

Lunch

13.00

Du bestämmer – inspirerande föreläsning

 

 • Begränsa, avgränsa och angränsa
 • Inställning och att skapa energi
 • Inspiration för kommande arbetsmiljöarbete

 

Fredrik Grythberg, Rådgivare inom välbefinnande och arbetsmiljöarbete

14.00

Kaffe och mingel

14.30

Diskussion – vilka arbetsrättsliga och avtalsenliga problem finns det?

 

 • Vilket ansvar har arbetsgivare för att komma till rätta med ett gränslöst arbetsliv?
 • Vilken roll kan facket spela i arbetet mot negativ stress?
 • Går det att avtala bort ett gränslöst arbetsliv?

 

Anna-Karin Hatt, VD på Almega och Martin Linder, ordf. Unionen.

Diskussionsledare: Christina Öst, chefredaktör, Lag&Avtal

15.10

Checklista – så kan arbetsgivare och fackliga organisationer hantera det gränslösa arbetet, en praktisk handbok som visar vilka regler som gäller, hur det gränslösa arbetet kan hanteras

 

 • Det här kan du göra på hemmaplan!
 • En lista med åtgärder som går att vidta nu
 • Med bättre förberedelse går det att komma till rätta med sjukskrivningar och problem
15.40

Sammanfattning och avslutning