Det gränslösa arbetslivet

Program

 

 

08.30

 Frukost och registrering

09.00

Presentation och program

09.15

Introduktion och definition – vad innebär och vad menar vi med det gränslösa arbetet

 

 • Vad menas med gränslöst arbete?
 • Hur definieras området?
 • Vilka konsekvenser kan det få?
 • Vilka lag- och avtalsenliga områden kan bli aktuella?

 

Christina Öst, chefredaktör, Lag&Avtal

9.45

Nuläge och beskrivning – hur har det gränslösa arbetet utvecklats, var finns problemen, hur hanterar olika arbetsplatser det gränslösa arbetet

En av de främsta forskarna på området ger sin bild av utvecklingen.

 

 • Blir det mer och mer stress i arbetslivet?
 • Går det att bemästra den negativa stressen?
 • Vilka redskap finns det att komma bort från de negativa effekterna av gränslöst arbete?
 • Vilka råd kan man ge till chefer, skyddsombud, anställda och arbetsgivare att hantera situationer som kan leda till ett gränslöst arbetsliv?

 

Gunnar Aronsson

10.30

Känslan av sammanhang – hur olika individer har olika förutsättningar att klara det gränslösa arbetet – meningsfullhet, begriplighet och handling

Nestorn inom stressforskningen tecknar en bild av de behov som finns i arbetslivet att komma bort från negativ stress.

 

 • Går det att minska stressen genom att anställda upplever arbetet som meningsfullt?
 • Om arbetet görs mer begripligt, vad betyder det för stress och sjukfrånvaro?
 • Kan arbetslivet bli hälsosammare om fler upplever en känsla av sammanhang?

 

Lennart Levi

11.15

Problematisering – vad händer med människor när det gränslösa arbetet blir allt vanligare, uppkoppling fritid/arbete 24/7

 

 • Vilka symtom från arbetslivet möter man på Stressmottagningen?
 • Vad går att göra för att det gränslösa arbetslivet inte ska leda till omfattande skador?
 • Vilka riskfyllda moment finns det med det gränslösa arbetslivet?

 

Kerstin Jeding, vice VD, Stressmottagningen

12.00

Lunch

13.00

Energi för livet – inspirerande föreläsning

 

 • Hur hämtar vi energi för ett gott liv?
 • Går det att påverka sitt arbetsliv genom att ha mer kunskaper om riskerna?
 • Hur vänder vi negativ stress till positiv energi?
 • Inspiration för kommande arbete på hemmaplan.

 

Fredrik Grythberg, livsstilsrådgivare

14.00

Kaffe och mingel

14.30

Diskussion – vilka arbetsrättsliga och avtalsenliga problem finns det?

 

 • Vilket ansvar har arbetsgivare för att komma till rätta med ett gränslöst arbetsliv?
 • Vilken roll kan facket spela i arbetet mot negativ stress?
 • Går det att avtala bort ett gränslöst arbetsliv?

 

Anna-Karin Hatt, VD på Almega och Martin Linder, ordf. Unionen.

Diskussionsledare: Ann Olring, Lag&Avtal

16.00

Checklista – så kan arbetsgivare och fackliga organisationer hantera det gränslösa arbetet, en praktisk handbok som visar vilka regler som gäller, hur det gränslösa arbetet kan hanteras

 

 • Det här kan du göra på hemmaplan!
 • En lista med åtgärder som går att vidta nu
 • Med bättre förberedelse går det att komma till rätta med sjukskrivningar och problem
16.45 - 17.00

Sammanfattning och avslutning