Det gränslösa arbetslivet

13.3.2018 | Convendum, Stockholm

Ny kurs med Calmando och Lag & Avtal

En dag ägnad åt att ge dig redskap för att hantera den ständiga uppkopplingen i det digitala arbetslivet.

Det Gränslösa arbetslivet är en heldag med fokus på hur medarbetares tillgänglighet suddar ut gränserna mellan arbete och fritid. Seminariet ger insikter om hur medarbetare påverkas av att ständigt vara uppkopplade, inspirerande föreläsningar och parternas synpunkter. Vi får innebörden av  lagar och avtal tolkade. Dessutom får deltagarna med sig en checklista, förslag till policy, vad man ska vara observant på och vilka regler som gäller.

Se programmet här

Talare på Det gränslösa arbetslivet

Lennart Levi

nestor i stressforskning

Kerstin Jeding

vice vd, Stressmottagningen

Fredrik Grythberg

Rådgivare inom välbefinnande och arbetsmiljöarbete