Utmaningar och möjligheter med nya dataskyddsförordningen (GDPR)

I slutet av 2015 kom parterna inom EU överens om innehållet i EU:s nya dataskyddslag – ”General Data Protection Regulation” (GDPR) – som träder i kraft den 25:e maj 2018. Den nya förordningen kommer få stora konsekvenser för företag som verkar inom EU. Förutom att nyheter introduceras och regelverket skärps kommer nu de som inte sköter sig att straffas hårt, med böter upp till fyra procent av den globala omsättningen.

Kursens fokus

Förutom en genomgång av de många nyheterna i dataskyddsförordningen så får du vägledning i analys, strategi och plan för att stärka ditt företags dataskydd. Du kommer också få en checklista över de rutiner du behöver se över, vilken roll personuppgiftsombudet kommer behöver spela, vilka dataskyddsprinciper som måste utformas och hur du tekniskt och praktiskt uppfyller kravet på uppgiftsportabilitet.

Vem riktar sig kursen till?

Kursen vänder sig till dig som ser värdet av att arbeta datadrivet och kundorienterat, och vill fortsätta arbeta proaktivt med personuppgifter utan att tappa fokus på tillväxten som en stor användarbas och kundanpassade erbjudanden ger. Genom att delta får du en helhetsbild av vad den nya dataskyddsförordnigen innebär för din verksamhet och vad som krävs för att bli GDPR-compliant i god tid innan lagstiftningen träder i kraft.

Program

Dagen inleds 8.30 med Registering och kaffe. Kursen startar kl 09.00 och avslutas 16.30 Dagen är upplagd med ett teoripass, tre ”praktiska” pass och en genomgång av checklistor.

Grundläggande principer i dataskyddsförordningen

 • Kort bakgrund och ansvarsfrågor
 • Nyheter i den nya dataskyddsförordningen
 • De grundläggande dataskyddsprinciperna
 • Förslag på förberedelser inför den nya lagstiftningen – organisation, governance, awareness, accountability, dokumentation och analyser
 • Vilka problem uppkommer vid användning av externa IT-leverantörer ?

 

Vad ska jag tänka på vid hantering av kunduppgifter, t.ex. i CRM-system och kundtjänst

 • Vilka är de typiska riskerna när man hanterar kunddata?
 • Vad är känslig kunddata?
 • Checklista för validering av kund/CRM-system
 • Hur kommer dataskyddsförordningen att påverka marknadsrätten och gällande etiska riktlinjer?

Vad ska jag tänka på vid hantering av personuppgifter om de anställda, t.ex. i personal- och lönesystem

 • Vilka är de typiska riskerna när man hanterar personuppgifter om anställda?
 • Checklista för validering av HR-systemet
 • Kravställning vid outsourcing av personaladministrationen

Vad ska jag tänka på kring IT- och informationssäkerhet

 • Vad är egentligen Privacy by Design
 • Vilka kravs ställs det på systemet?
 • Checklista för fungerande IT- och informationssäkerhet

Övriga checklistor

 • Vad gör jag nu
 • Vad ska vara klart innan 2017/2018
 • Personuppgiftsincident – Vem gör vad?

Pris

9 900 SEK

Erbjudande!
Just nu erbjuder vi en fördelaktig grupprabatt som gäller för alla deltagare. Anmäl dig och dina kollegor vid samma tillfälle och ange koden “gdpr32” vid bokning och gå tre personer men betala endast deltagaravgift för två. Totala summan av fakturan kommer att delas upp på alla tre personer som bokningen innehåller.

Lunch och kaffe är inkluderat i priset. Betalning kommer att ske via faktura. Alla priser är exklusive moms.

Avbokning och överlåtelse
Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens eller annat event/evenemang kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar innan konferensstart krediteras du det inbetalda beloppet med avdrag för en administrativ kostnad på 15% exkl. moms. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar innan konferensstart uteblir ersättning. Ersättning delas i detta fall dock ut mot uppvisande av läkarintyg och då skriftlig avbokning inkommit innan konferensstart. I det fall Talentum Events ställer in ett event/evenemang (konferensdag, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet.

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura 20 dagar netto dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället.

Information om behandling av personuppgifter
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och lagras hos Alma Talent Events. Den kan delas med andra företag inom Alma.

Ytterligare info Visa mindre

Två anledningar att delta

 • Du får vägledning i analys, strategi och plan för att stärka ditt företags dataskydd
 • Du får en checklista över de rutiner du och ditt företag behöver se över

Kursledare

 • Axel Tandberg