GDPR för marknadsförare | 8.2.2018 | Fleminggatan 7, Stockholm

Den 25 maj 2018 kommer dataskyddsförordningen att ersätta PuL är något de flesta har hört talas om. Men hur kommer detta att påverka marknadsföringen? Syftet med denna kurs är svara på ett antal frågor, som exempelvis när det kommer att krävas samtycke och inte. Hur vi bör informera individen och vilka rättigheter denne har.

Vi kommer även att beröra vad som kommer att hända med marknadsföringen genom utbyggnaden av den digitala inre marknaden.

Program

Alma Talent Events reserverar sig för programändringar.

Grunderna i GDPR

 • Grundläggande skillnaderna mellan PuL och GDPR
 • Avsevärt strängare krav kommer att ställas:
  •  Information
  • Samtycke eller finns det en annan väg?
  • Gallring vs. spärrlista
  • Profilering
  • Individens rättigheter
  • Registerutdrag

Grunderna kring spelreglerna för marknadsföring – det här behöver du förhålla dig till

 • Vilka lagar styr marknadsföring idag?
  • Marknadsföringslagen
  • Lagen om elektronisk kommunikation (cookies)
 • Etiska regler

Vilka är de framtida regeländringar för marknadsföring och hur förbereder du dig för dessa?

 • Vad innebär den digitala inre marknaden?
 • Kommande EU förslag
  • E-Privacy Regulation (digital kommunikation)
  • Geoblocking

Vad du behöver tänka på i din marknadsföring för att säkerställa att du agerar korrekt?

 • Praktiska tips

Pris

Ordinarie pris

9995 SEK

Erbjudande!
Just nu erbjuder vi en fördelaktig grupprabatt som gäller för alla deltagare. Anmäl dig och dina kollegor vid samma tillfälle och ange koden “GDPR32” vid bokning och gå tre personer men betala endast deltagaravgift för två. Totala summan av fakturan kommer att delas upp på alla tre personer som bokningen innehåller.

Lunch och kaffe är inkluderat i priset. Betalning kommer att ske via faktura. Alla priser är exklusive moms.

Lokal
F7
Adress: Fleminggatan 7, Stockholm

Avbokning och överlåtelse
Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens eller annat event/evenemang kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar innan konferensstart krediteras du det inbetalda beloppet med avdrag för en administrativ kostnad på 15% exkl. moms. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar innan konferensstart uteblir ersättning. Ersättning delas i detta fall dock ut mot uppvisande av läkarintyg och då skriftlig avbokning inkommit innan konferensstart. I det fall Alma Talent Events ställer in ett event/evenemang (konferensdag, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet.

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura 20 dagar netto dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället.

Information om behandling av personuppgifter
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och lagras hos Alma Talent Events. Den kan delas med andra företag inom Alma Talent gruppen. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på: www.almatalent.se/personuppgifter.

Ytterligare info Visa mindre
Anmäl dig här

Kommande kurstillfällen

8 februari

Stockholm
Fleminggatan 7

Ordinarie Pris
9 995 SEK
Anmäl dig här

Kursen fokuserar på praktiska åtgärder - Lär dig:

 • När det krävs samtycke
 • Hur du gör med rätten att bli bortglömd vs. Rätten att intern nixa sig
 • Vad jag behöver tänka på när jag informerar en individ om för att kunna marknadsföra gentemot denne.
 • Vad ska vi tänka på vid användningen av cookies
 • Hur jag kan förbereda mig för kommande europeisk lagstiftning

Kursledare

 • AXEL TANDBERG