Förhindra och förebygga penningtvätt

Förhindra och förebygga penningtvätt
– riskbaserat förhållningssätt, trender & mönster inom penningtvätt, internationell utblick

I år träder den fjärde penningtvättslagen i kraft för att effektivare kunna bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Det här ställer höga krav på dig som arbetar inom de branscher där det nya regelverket måste implementeras och efterlevas. Dessutom kan det innebära dyra konsekvenser om ditt företag inte följer lagen på rätt sätt. Under seminariet kommer vi att belysa omdiskuterade områden inom AML för att ge dig insikt i hur du kan utveckla ditt arbete med att förebygga penningtvätt.

Partners