Förhandlingsteknik | Nytt datum för 2018 kommer

Förhandlingsteknik – för dig som gör affärer eller förhandlar internt

Att bli en bättre förhandlare handlar inte enbart om att lära sig smarta knep och taktiska utspel, det handlar desto mer om förmågan att skapa kontakt och ömsesidig förståelse.

 • Utbildningen innehåller teori, retorik, exempel och träning på hur konstruktiva förhandlingar kan förberedas, inledas och slutföras.
 • Vanliga misstag och fällor samt hur du övervinner dem.
 • Lär dig analysera och förbereda dig inför olika situationer och olika mänskliga beteenden.
 • För- och nackdelar med olika beteenden och metoder, och deltagarna får råd och tips om alternativa tillvägagångssätt.

Under kursen samtalar vi också om hur vi kan identifiera och hantera människor som gör förhandlingar och möten mindre lyckosam genom olika kamp- och härskarmetoder. Det finns också anledning att som förhandlare inte vara alltför naiv eller medgivande i pressade situationer. Vi går igenom verktyg för att uppnå meningsfulla eller affärsmässiga förhandlingar där du förmår ta tillvara på de möjligheter som finns inom räckhåll.

Den metod som gör det möjligt att vinna utan att motparten förlorar, kallas för konstruktiv förhandling och bygger på dialog, samarbete, självkännedom och utveckling av våra sociala förmågor. Deltagarna får lära sig hur metoden fungerar och kan användas. Teorigenomgångar och diskussioner varvas med förhandlingsövningar. Genom dessa får deltagarna möjlighet att omsätta teorierna i förhandling, samt feedback på hur denne fungerar som förhandlare.

Coachning

Under kursen erbjuds varje deltagare en personlig feedback på vad denne ska tänka på för att utveckla sin förhandlingsteknik. Kritiken kan vara såväl utmanande som utvecklande.

Program

Båda dagarna inleds med frukost och registrering kl 08.30

Dag 1

09-16

9:00 – Inledning
9:10 – Vanliga beteenden och konfliktstrategier

10:00 – Om att få kontakt, uttrycka förståelse, identifiera behov.
10:45 – Kaffepaus, 15 min
11:00 – Förhandlingsövning 1 – kontakt, förståelse och göra sig förstådd
11:30 – Förhandlingsförberedelser

 • Vad förbereder vi oss för och hur gör vi förberedelsearbetet metodiskt och effektivt?

12:15 – LUNCH
13:00 – Förhandlingsförberedelser forts.
13:30 – Att hantera maktspelet (teori)
14:15 – Förhandlingsövning 2 – Att hantera maktspelet
15:00 – Kaffepaus, 15 min
15:15 – Strategier, taktik och förhandlingsretorik (del 1)
15:45 – Sammanfattning av kursdag 1
16:00 – Avslutning

Dag 2

09-16

9:00 – Agenda, kort repetition och frågor från gårdagen
9:15 – Strategier, taktik och förhandlingsretorik (del 2)
10:00 – Om att göra invändningar, säga och ta emot nej
10:45 – Kaffepaus, 15 min
11:00 – Konsten att göra riktigt bra avslut

11:30- Förhandlingsövning 3-4 – att säga och ta emot nej samt göra riktigt bra avslut

12:15 –  LUNCH
13:00 – Reflektioner och lärdomar från övning 1-4
13:30  – Förhandla ert kundvärde-erbjudande
14:00 – Mer om retorik i kommunikationsprocessen
14:45 – Kaffepaus, 15 min
15:00 –  Konstruktiv förhandling i praktiken – Diskussion & Exempel
15:45 – Hur fortsätta utvecklas som förhandlare efter kursen?
16:00 – Avslutning

Pris

Ord pris

11 995 SEK

Frukost, lunch och kaffe är inkluderat i priset. Betalning kommer att ske via faktura. Alla priser är exklusive moms. Om ni är tre eller flera personer som vill delta, kontakta vår kundtjänst för information om grupprabatter: kundtjanst@almatalentevents.se eller +46 (0)8-796 64 00

Lokal
Alma Talent
Adress: Fleminggatan 7, 106 12 Stockholm
Tel: +46 (0)8 7966400

Avbokning och överlåtelse
Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens eller annat event/evenemang kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar innan konferensstart krediteras du det inbetalda beloppet med avdrag för en administrativ kostnad på 15% exkl. moms. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar innan konferensstart uteblir ersättning. Ersättning delas i detta fall dock ut mot uppvisande av läkarintyg och då skriftlig avbokning inkommit innan konferensstart. I det fall Alma Talent Events ställer in ett event/evenemang (konferensdag, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet.

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura 20 dagar netto dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället.

Information om behandling av personuppgifter
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och lagras hos Alma Talent Events. Den kan delas med andra företag inom Alma Talent.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på: www.almatalent.se/pul

Ytterligare info Visa mindre

Tre anledningar att delta på kursen:

 • Du blir en skickligare förhandlare och gör därigenom stora besparingar i tid, energi och pengar
 • Du får verktyg för att få en djupare kontakt med dina affärspartners och kommer därmed att ta mer medvetna och bättre värderade risker
 • Många kursdeltagare upplever även att de efter kursen vågat ta upp frågor och idéer internt med chefer, medarbetare och kollegor på ett sätt som varit utvecklande och konstruktivt

 

Kursledare

 • Mats Lidgren

Så tycker tidigare deltagare:

 • “Öppna dialoger och blandning av verkliga exempel”

 • “Bra med många exempel och bra övningar”

 • “Jag gillade särskilt att diskussionerna och de många exempel som kommit fram”

 • Utbildningar
 • Retorik