Executive Assistant – kommunikation och effektivitet | Nya datum kommer inom kort

Assistentens roll blir allt mer mångfacetterad och komplex och högre krav ställs på såväl kompetens som personliga egenskaper. Med kraven följer inte bara ansvar utan också intressanta möjligheter – både att kunna påverka, göra sig hörd och medverka vid viktiga affärskritiska beslut.

För att lyckas i din roll som Executive Assistant behöver du många färdigheter. Allt från hur du talar så att folk förstår och lyssnar, till hur man hanterar alla arbetsuppgifter på ett effektivt och metodiskt sätt.

Kursen Executive Assistant – kommunikation och effektivitet som leds av den uppskattade kursledaren Kristina Ekenberg ger dig de verktyg du behöver för att lyckas utveckla din kommunikativa förmåga och stärka dig i din yrkesroll.

Program

Alma Talent Events reserverar sig för programändringar.

Dag 1

09.30

Registrering och frukost

10.00

Block A: Lär känna dig själv och dina sociala fallgropar!

• Kommunikation och social kompetens i arbetet – några grunder
• Metoder för att få till en effektiv arbetsgrupp – det börjar med dig själv!
• Kroppsspråk, bemötande och mental närvaro – bli en fena på att bemöta andra människor på arbetsplatsen

12.00

Lunch

13.00

Block B: Den professionella kommunikatören – utveckla din förmåga att kommunicera med din chef och dina kollegor

• Att ge och ta emot feedback på ett bra sätt
• Att ge chefen feedback – det du ser som chefen lätt missar i organisationen
• Den goda lyssnaren – utveckla din förmåga att fånga upp servicebehoven utan att bli irriterad
• Enkla frågor som underlättar i ditt arbete och som hjälper din chef att hitta strategiska nästa steg

17.00

Första dagen avslutas

Dag 2

09.00

BLOCK C: Att vara effektiv i en hektisk vardag – du och chefen

• Så fungerar din hjärna med många bollar i luften
• Principer för effektiv sortering av dina uppgifter
• Vad är viktigt och vad är bråttom? Skapa framförhållning och planera smart
• Tid med chefen – säkerställ effektiva arbetssätt med chefen

12.00

Lunch

13.00

Block D: Kommunikativa utmaningar – från frustration till effektiv kommunikation!

• Våra olikheter – beteendestilar, så reagerar vi olika på samma situationer på jobbet
• Chefens beteendestil – så hanterar du olika chefstyper och undviker missförstånd!
• Utmanande situationer som ställer höga krav på kommunikationen
• Känslor och attityder
• Att hantera svåra samtal – hur bemöta andra

15.00

Kursen avslutas

Pris

Ord pris

9 995 SEK

Frukost, lunch och kaffe är inkluderat i priset. Betalning kommer att ske via faktura. Alla priser är exklusive moms. Om ni är tre eller flera personer som vill delta, kontakta vår kundtjänst för information om grupprabatter: kundtjanst@almatalentevents.se eller +46 (0)8-796 64 00

Avbokning och överlåtelse
Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens eller annat event/evenemang kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar innan konferensstart krediteras du det inbetalda beloppet med avdrag för en administrativ kostnad på 15% exkl. moms. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar innan konferensstart uteblir ersättning. Ersättning delas i detta fall dock ut mot uppvisande av läkarintyg och då skriftlig avbokning inkommit innan konferensstart. I det fall Alma Talent Events ställer in ett event/evenemang (konferensdag, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet.

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura 20 dagar netto dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället.

Information om behandling av personuppgifter
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och lagras hos Alma Talent Events. Den kan delas med andra företag inom Alma Talent.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på: www.almatalent.se/pul

Ytterligare info Visa mindre

Varför delta på kursen?

  • Lär dig om det som påverkar all kommunikation på arbetsplatsen men som ingen pratar om
  • Få självinsikt och se vilka valmöjligheter du har i samspelet med andra
  • Få enkla verktyg och nycklar som hjälper dig att bidra till effektiva grupper och ett lyckat samspel med andra

Kursledare

  • Krister Carlsson

Sagt om kursen av tidigare deltagare

  • “Duktig och inspirerande föreläsare. Bra variation med egna övningar varvade med föreläsning. Bra med så liten grupp, alla fick möjligheten att prata.”

  • “Väldigt bra kursledare och diskussionerna var mycket bra mycket pga det lilla antalet kursdeltagare.”