Effektiv mötesretorik | Nytt datum för 2018 kommer inom kort

Så leder du möten på ett framgångsrikt sätt

40-70% av tiden som ägnas åt möten upplevs som bortkastad tid enligt en nyligen publicerad undersökning. Många möten upplevs ineffektiva. Därför lanserar vi nu kursen – Effektiv mötesretorik – som vänder sig till dig som vill påverka möteskulturen i ditt företag.

Att leda ett möte är utmanande eftersom det finns många olika behov att ta hänsyn till: förkunskap, förväntningar, motivation, nytta och attityd är alla en del av dem. Det optimala mötet ska resultera i kloka beslut, stärka vi-känslan, förtydliga roller och arbetsuppgifter. För det krävs att någon leder mötet effektivt. Det här är kursen är för dig som leder möten och nu vill utveckla dig till mötesledare och göra skillnad framöver.

Målgrupp

VD, CEO, CIO, managers, chefer, arbetsledare, handledare, teamledare, projektledare, styrelseordförande.

Metod

Kursen varvar korta teoripass med många praktiska övningar, rollspel, diskussioner och tid för reflektion. Vi tränar på att planera och leda möten och varje deltagare får konstruktiv feedback från såväl kursledare som övriga kursdeltagare under kursdagarna.

Program

Båda kursdagarna inleds med frukost och registrering kl 08.30

Dag 1

 • Skapa dig en tydlig roll som mötesledare: dina rättigheter och skyldigheter
 • Mötets facilitering som lägger grunden för bästa resultat
 • Vilka är våra mötesutmaningar på arbetsplatsen?
 • Olika sorters möten – definitioner, skillnader och förväntningar
 • Missa inte att ha ett tydligt och välformulerat syfte och mål med mötet
 • Mötets bibel: en tydlig dagordning!
 • Sätt regler som sparar tid och pengar!
 • Skapa ett innehåll som passar klockan och skapar intresse
 • Att starta mötet – våga ta kommando
 • Slipp missförstånd och strul. Fördela mötets innehåll efter en tydlig struktur
Dag 2

 • Från passiva till aktiva deltagare – tips som leder till interaktivitet och delaktighet
 • Skapa ett bra och kreativt diskussionsklimat där alla kommer till tals
 • Gör skillnad i mötet med ordval och språkmönster
 • Lär dig konsten att lyssna för att lyfta viktiga frågor och faktorer
 • Tips till att skapa ännu bättre frågestunder
 • Metoder som hjälper dig stoppa oproportionerliga diskussioner och snabbt komma till beslut
 • Ta hjälp av rösttekniker för att skapa ett effektivt möte
 • Kroppsspråket som skapar tydliga möten

Pris

Ord pris

7 995 kr

Frukost, lunch och kaffe är inkluderat i priset. Betalning kommer att ske via faktura. Alla priser är exklusive moms.

Avbokning och överlåtelse
Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens eller annat event/evenemang kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar innan konferensstart krediteras du det inbetalda beloppet med avdrag för en administrativ kostnad på 15% exkl. moms. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar innan konferensstart uteblir ersättning. Ersättning delas i detta fall dock ut mot uppvisande av läkarintyg och då skriftlig avbokning inkommit innan konferensstart. I det fall Alma Talent Events ställer in ett event/evenemang (konferensdag, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet.

Betalningsvillkor
Betalning erläggs mot faktura 20 dagar netto dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället.

Information om behandling av personuppgifter
Dina uppgifter behandlas med modern informationsteknik och lagras hos Alma Talent Events. Den kan delas med andra företag inom Alma Talent.

Ytterligare info Visa mindre

Effekt efter genomförd kurs

 • Dina möten kommer att spara tid, resurser och pengar för dig och ditt företag
 • Du kommer att bli tydligare med vad du vill uppnå med mötena
 • Du kommer att känna dig bekväm när du blir påhoppad under mötet
 • Du kommer att skapa bättre förutsättningar för att ”de tysta” blir delaktiga
 • Din passion för effektiva möten kommer att väckas
 • Du kommer att bli skickligare att hålla fler bollar under mötet
 • Ditt sätt att hantera frågor kommer att bli snyggare och säkrare
 • Du kommer att känna dig tryggare när det obehagliga dyker upp
 • Dina mötesdeltagare kommer att uppleva dig rakare och tydligare

Kursledare

 • Nina Buchaus