Dynamisk styrning och ledning – växla upp för att möta snabbheten i den digitala marknaden | Nya datum för 2018 kommer inom kort

Digitaliseringen ställer nya krav på hur företag och organisationer styrs och leds (reagerar) baserat på snabbrörlig kunskap och information. Det som driver förändringen är en ökad oförutsägbarhet (värdet av information reduceras snabbt) vilket ger oexakta beslut och lågt värdeskapande. Digitaliseringen utmanar därmed de traditionella styrmodellerna. Dynamisk styrning och ledning är en modern styr- och ledningsmodell som möjliggör snabbare reaktion till förändring och exaktare beslut – baserat på värdefull information. Dynamisk styrning och ledning är en förutsättning för det digitala företaget.

Digitaliseringen handlar i grunden om hur vi ser på information (trender och insikter om t ex teknik, marknad, kunder och konkurrenter) och dess värde över tid. Högt värde på information betyder att tillgänglig informationen är exakt och riktig och väl reflekterar hur omvärlden ser ut vid givet tillfälle – och möjliggör ett exakt beslut (för t ex investering eller strategi). Faktum är att i snabbrörliga branscher minskar värdet av information snabbt och detta faktum kräver nya och dynamiska sätta att styra och leda. Hur hinner man med att utnyttja kunskapen om marknaden medan kunskapen fortfarande är relevant? Många företag och organisationer jobbar i blindo större delen av året eftersom den informationen och kunskap som den årliga strategin/planen (och beslutsmodeller) bygger på har för lågt värde och inte längre stämmer med nuvarande situation. Besluten vi tar baseras på gamla förutsättningar och blir därmed snabbt irrelevanta – inget värde för verksamheten, kunder och partners. Hur får man ut mer värde av sin information och tar bättre beslut och investeringar? Dynamisk styrning och ledning!

Digitaliseringen handlar också om hur snabbt vi reagerar på information. Idag finns inga marknadsbarriärer eller lojala kunder utan det råder en digital konkurrens som ändrar mening och form varje dag. Endast de företag och organisationer som kan reagera snabbt kommer att lyckas på den digitala marknaden. Men idag tar i snitt en organisation 12-18 månader att reagera på en trend eller nytt affärskrav med en traditionell styrning och ledning (årlig planeringscykel). I det digitala affärsklimatet blir traditionell styrning och ledningsmetodik en stor bromskloss för digital närvaro.

I denna kurs ska vi lära oss hur en dynamisk (iterativ) styrning- och ledningsmodell möjliggör snabbare reaktion på de digitala utmaningarna. Hur fungerar detta i praktiken?

Målgrupp: 

Detta är en ideal kurs för dig som arbetar med styrning och ledning i en digital organisation och vill fördjupa dig i dynamiska ledningsmodeller för att stödja företagets digitala närvaro och konkurrenskraft. Vi börjar från början med vad digitalisering innebär, värdet på information och dess konsekvenser för företag och organisationer – och fördjupar oss gradvis in dynamiska styrmodeller). Efter denna kurs kommer du kunna leda och styra organisationen i en snabbrörlig marknad med optimal affärsnytta.

Förkunskaper: 

En god förståelse för strategisk planering (ej krav)

Visa mer Visa mindre

Program

I varje block kommer vi diskutera olika frågeställningar, genomföra grupparbeten och dela med oss av våra erfarenheter. Talentum Events reserverar sig för programändringar.

Block A

Digitaliseringens konsekvenser för IT

Vi börjar med att studera vad digitaliseringen egentligen innebär och dess konsekvenser på hur verksamheten styrs. Digitalisering innebär högre oförutsägbarhet och kortare planeringshorisont. Detta innebär att våra traditionella ledningsmodeller inte längre fungerar. Vi diskuterar hur våra organisationer påverkas av digitaliseringen och lär från varandra.

Block B:

Introduktion av Dynamisk Styrning och Ledning

I detta block introducerar vi Dynamisk Styrning och Ledning (ramverket) och går igenom dess förutsättningar och principer. Vi tittar på ett par konkreta företagsexempel och hur de har adresserat digitaliseringen – allt med syftet att reagera snabbare på förändring.

Block C:

Fördjupning av Agile Governance

Vi fortsätter dagen med att gå djupare in i Agile Governance och hur strategi, investeringsbedömning och mötesstruktur kan förbättras med agila metoder.

Block D:

Värdekedjan – vad är detta och hur följer vi upp detta?

I detta block kommer vi gå igenom ett ramverk för att mäta och följa upp det värde som olika enheter/funktioner skapar mot varandra. Detta ramverk används av IT organisationer med stor framgång och visar i snitt runt +15% värdeskapande per år med sjunkande IT kostnader.

Vem riktar sig kursen till?

Kursen riktar sig om alla styr och leder organisationer (stora och små) i digitala och snabbrörliga branscher och som vill optimera värdet av beslut, investeringar och strategier.

Kursledare

  • Hans Gillior